Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättning av socialavgifter för en vidgad krets företag i stödområde

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:36. Regeringens förslag I propositionen föreslås dels att en skattereduktion införs för medlemsavgift till

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

  Motion 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. 1 Sammanfattning Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är orättfärdiga skatter som medför orimliga konsekvenser för människor. De slår skoningslöst mot människor

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Uppfinnarnas rätt

  Motion 2001/02:L256 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L256 av Carl Erik Hedlund m Uppfinnarnas rätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka skyddet för uppfinnare och patent. Motivering I Sverige har det funnits och finns det många goda uppfinnare och innovatörer.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stockholm och dess invånare

  Motion 2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl. m Stockholm och dess invånare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. Riksdagen tillkännager för regeringen som

 • Lokal demokrati

  Motion 2001/02:K368 av Henrik Westman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K368 av Henrik Westman m.fl. m Lokal demokrati 1 Sammanfattning I Sverige har utbyggnaden av välfärdsstaten inneburit att det offentliga kommit att dominera det privata. Makten över den egna vardagen har således flyttats från den enskilde till de offentliga beslutsfattarna. Människors möjligheter

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ---2001/02:FiU3 2001/02:KU13
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseets forskningssamlingar

  Motion 2001/02:Kr301 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr301 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, kd, c, fp, mp Brandsäkra lokaler för Naturhistoriska riksmuseets forskningssamlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast efter den aviserade särskilda översynen redovisar för riksdagen vilka åtgärder som avses bli vidtagna

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Medborgarnas valfrihet på kulturområdet

  Motion 2001/02:Kr261 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr261 av Carl Erik Hedlund m Medborgarnas valfrihet på kulturområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten för den enskilde medborgaren att påverka kulturanslagen. Motivering Begreppet kultur kan omfatta väldigt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skydd av kulturarvet

  Motion 2001/02:Kr246 av Carl Erik Hedlund och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr246 av Carl Erik Hedlund och Elisabeth Fleetwood m Skydd av kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra kulturarvets säkerhet. Motivering När slottet Tre Kronor brann våren 1697 försvann större delen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Amnesti för gömda flyktingar

  Motion 2001/02:Sf357 av Anna Kinberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf357 av Anna Kinberg m.fl. m Amnesti för gömda flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en generell flyktingamnesti under en begränsad tidsperiod. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Fastighetsinvesteringsbolag

  Motion 2001/02:Sk266 av Lennart Hedquist och Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk266 av Lennart Hedquist och Carl Erik Hedlund m Fastighetsinvesteringsbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lag om fastighetsinvesteringsbolag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering till förslaget Vid föregående riksmöten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Rättssäkerhet i beskattningen

  Motion 2001/02:Sk260 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk260 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Rättssäkerhet i beskattningen 1 Sammanfattning En mycket viktig del i ett rättssamhälle är att värna om rättssäkerheten. Rättssäkerheten i beskattningen tar sikte på de enskilda människornas behov av säkerhet i sina mellanhavanden med skattemyndighet och

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , ,
 • Tullsamarbete med polisen

  Motion 2001/02:Sk254 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk254 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Tullsamarbete med polisen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att regeringen vidtar sådana åtgärder som innebär att Tullverket medges samarbeta med polismyndigheten i fråga

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förmånsskatten

  Motion 2001/02:Sk253 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk253 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Förmånsskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att den bör återkomma med förslag som innebär att arbetsgivare får ge varje anställd personalvårdsförmån med högst 5 000 kr per år i enlighet med vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Folk- och bostadsräkning

  Motion 2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl. m Folk- och bostadsräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inte genomföra folk- och bostadsräkning FoB 2005. Motivering Folk och bostadsräkningen FoB har i Sverige en lång tradition. I modern tid har FoB:ar genomförts vart femte år med undantag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Offentlig upphandling

  Motion 2001/02:Fi267 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi267 av Gunnar Hökmark m.fl. m Offentlig upphandling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de förslag i Upphandlingskommitténs slutbetänkande som leder till en försämrad offentlig upphandling. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • Återkallande av körkort

  Motion 2001/02:T262 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T262 av Carl Erik Hedlund m Återkallande av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av bestämmelserna för körkorts återkallande. Riksdagen beslutar ändra bestämmelserna i 4 kap. körkortslagen i enlighet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Företagsskatterna

  Motion 2001/02:Sk491 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk491 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Företagsskatterna 1 Sammanfattning Tillväxt och välståndsökning i ett land skapas genom ett dynamiskt näringsliv. Investeringar i såväl real- som humankapital är grunden för all ekonomisk tillväxt genom att produktiviteten höjs. Sparandet bland hushållen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:LU26 2001/02:SkU14 2001/02:SkU15 2001/02:SkU16 2001/02:SkU17 2001/02:SkU18 2001/02:SkU19 2001/02:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • Vissa skattefrågor

  Motion 2001/02:Sk471 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk471 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Vissa skattefrågor 1 Sammanfattning I denna motion redovisar vi våra förslag till skatte politik som skall gälla de närmaste åren. 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar införa ett förvärvsavdrag med 13 på pensionsgrundande inkomster mot kommunalskatt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU4
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , ,
 • Arvsskatten

  Motion 2001/02:Sk470 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk470 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Arvsskatten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arvsskatten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gåvoskatten. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter