Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.

  Motion 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nedsättning av socialavgifter för en vidgad krets företag i stödområde

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter

  Motion 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk11 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:36 Skattereduktion för fackföreningsavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå proposition 2001/02:36. Regeringens förslag I propositionen föreslås dels att en skattereduktion införs för medlemsavgift till

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.

  Motion 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk28 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:43 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. 1 Sammanfattning Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är orättfärdiga skatter som medför orimliga konsekvenser för människor. De slår skoningslöst mot människor

  Inlämnad
  2001-11-08
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Uppfinnarnas rätt

  Motion 2001/02:L256 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L256 av Carl Erik Hedlund m Uppfinnarnas rätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka skyddet för uppfinnare och patent. Motivering I Sverige har det funnits och finns det många goda uppfinnare och innovatörer.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Återkallande av körkort

  Motion 2001/02:T262 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T262 av Carl Erik Hedlund m Återkallande av körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av bestämmelserna för körkorts återkallande. Riksdagen beslutar ändra bestämmelserna i 4 kap. körkortslagen i enlighet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Företagsskatterna

  Motion 2001/02:Sk491 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk491 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Företagsskatterna 1 Sammanfattning Tillväxt och välståndsökning i ett land skapas genom ett dynamiskt näringsliv. Investeringar i såväl real- som humankapital är grunden för all ekonomisk tillväxt genom att produktiviteten höjs. Sparandet bland hushållen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:LU26 2001/02:SkU14 2001/02:SkU15 2001/02:SkU16 2001/02:SkU17 2001/02:SkU18 2001/02:SkU19 2001/02:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , ,
 • Vissa skattefrågor

  Motion 2001/02:Sk471 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk471 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Vissa skattefrågor 1 Sammanfattning I denna motion redovisar vi våra förslag till skatte politik som skall gälla de närmaste åren. 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar införa ett förvärvsavdrag med 13 på pensionsgrundande inkomster mot kommunalskatt

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  2001/02:AU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU4
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , ,
 • Arvsskatten

  Motion 2001/02:Sk470 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk470 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Arvsskatten 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arvsskatten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gåvoskatten. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Reavinstskatten vid fond- och aktiebyten

  Motion 2001/02:Sk444 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk444 av Gunnar Hökmark m.fl. m Reavinstskatten vid fond- och aktiebyten 1 Sammanfattning De senaste åren har sparandet i såväl fonder som enskilda aktier ökat markant i Sverige. Inte minst bland hushållen har dessa placeringar ökat. Ett högt sparande är i grunden positivt. Det utgör grunden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Skatten på s.k. hushållstjänster

  Motion 2001/02:Sk432 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk432 av Carl Fredrik Graf m.fl. m, kd, c, fp Skatten på s.k. hushållstjänster 1 Sammanfattning Den här motionen innehåller konkreta förslag för att göra vita hushållstjänster tillgängliga för människor med normala inkomster. Vi föreslår att en skattereduktion på 50 procent införs för privatpersoners

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Anslag för 2002, Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Motion 2001/02:Sk431 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk431 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Anslag för 2002, Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till anslag 3:1 Riksskatteverket för budgetåret 2002 75 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslagit eller således 396 984 000 kr. Riksdagen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m.

  Motion 2001/02:Fi288 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi288 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m. Med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Motion 2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med följande förändringar i förhållande till regeringens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Mikroföretagen och arbetsmarknadslagstiftningen

  Motion 2001/02:A236 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:A236 av Carl Erik Hedlund m Mikroföretagen och arbetsmarknadslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett för små företag tidsbegränsat undantag från delar av arbetsmarknadslagstiftningen. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Riksbanken

  Motion 2001/02:Fi239 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi239 av Gunnar Hökmark m.fl. m Riksbanken 1 Sammanfattning Den utökade självständighet som Riksbanken tidigare tilldelats har utan tvekan varit en starkt bidragande orsak till att Riksbanken erhållit ett starkt och brett förtroende, vilket i sin tur varit en förutsättning för den framgångsrika

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Den inomkommunala skatteutjämningen

  Motion 2001/02:Fi223 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi223 av Gunnar Hökmark m.fl. m Den inomkommunala skatteutjämningen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 26 2 Förslag till riksdagsbeslut 27 3 En tillväxtens fiende 27 4 Ett grundlagsstridigt system 28 5 Tillväxt straffas var den än uppstår 29 6 Det går att få en positiv utveckling

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • SBAB och Vasakronan AB

  Motion 2001/02:Fi222 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi222 av Gunnar Hökmark m.fl. m SBAB och Vasakronan AB 1 Sammanfattning Staten skall inte vara ägare av företag som bedriver affärsmässig verksamhet, särskilt inte om det handlar om verksamheter på konkurrensutsatta marknader. Det skapar dels osunda konkurrensvillkor, vilket skadar marknaden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Skattebaser

  Motion 2001/02:Sk294 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk294 av Carl Fredrik Graf m.fl. m Skattebaser 1 Innehållsförteckning 1 innehållsförteckning 10 2 förslag till riksdagsbeslut 11 3 internationaliseringen påverkar våra skatter 11 4 rörligheten ökar 11 4.1 skatter och välfärd påverkar migrationen 11 4.2 konkurrensen ökar 12 4.3 kapitalskatterna

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Idrottens villkor

  Motion 2001/02:Kr339 av Kent Olsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr339 av Kent Olsson m.fl. m Idrottens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottsrörelsens självständiga ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottens betydelse

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU14 2001/02:KrU20 2001/02:KrU9 2001/02:LU17 2001/02:SkU14 2001/02:SkU18 2001/02:SkU20 2001/02:SkU21 2001/02:UbU10 2001/02:UbU11 2001/02:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • Stockholm och dess invånare

  Motion 2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N319 av Margareta Cederfelt m.fl. m Stockholm och dess invånare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Filter