Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi120 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi120 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. En skattepolitik för tillväxt och nya jobb Sveriges rekordhöga skattetryck är ett av den svenska ekonomins

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi119 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Dokument

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

  Motion 1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus Regeringen föreslår i propositionen att en tillfällig skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeten på bostadshus införs. Reduktionen skall uppgå till 30 procent

  Inlämnad
  1996-05-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet

  Motion 1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk45 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:198 Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet I vår partimotion med anledning av den ekonomiska vårpropositionen 1995/96:Fi78 anges den inriktning av skattepolitiken som vi förordar. I denna motion återfinns våra

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1995/96:FiU10 1995/96:SkU31 1995/96:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen

  Motion 1995/96:Sk36 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk36 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:166 Tullens befogenheter vid den inre gränsen Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om Tullverkets befogenheter vid införsel eller utförsel över Sveriges gränser mot ett annat EU-land. Förslaget

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.

  Motion 1995/96:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m. Förmån av fri utbildning Regeringen föreslår att den som riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller

  Inlämnad
  1996-04-30
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet

  Motion 1995/96:N32 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N32 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:172 Avveckling av bankstödet I propositionen föreslås att statens åtagande, att banker och vissa andra kreditinstitut skall kunna infria sina förpliktelser i rätt tid, skall upphöra vid halvårsskiftet 1996. Dessutom föreslås

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande

  Motion 1995/96:N26 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N26 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:141 Aktiv förvaltning av statens företagsägande Riksdagen beslutade 1991 på förslag från den borgerliga regeringen om en privatisering av vissa statligt ägda företag. Beslutet grundades på vissa riktlinjer om statens roll i näringspolitiken.

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:NU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen

  Motion 1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ju26 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:170 Översyn av skattebrottslagen I propositionen föreslår regeringen ett flertal lagändringar med avsikt att få till stånd en mer enhetlig och sammanhållen skattebrottslagstiftning. Från moderat håll ser vi positivt på flera

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m.

  Motion 1995/96:Fi71 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi71 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:169 Sammanslagning av Svenska Penninglotteriet AB och AB Tipstjänst, m.m. I propositionen föreslås att Penninglotteriet och Tipstjänst slås samman genom att staten inledningsvis bildar ett holdingbolag till de båda bolagen. Vidare

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:121 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal

  Motion 1995/96:Sk29 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk29 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:121 Vissa bestämmelser om tillämpningen av dubbelbeskattningsavtal I propositionen föreslår regeringen att en lag om vissa bestämmelser om dubbelbeskattningsavtal skall införas från och med den 1 april 1996 och bli gällande för

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m.

  Motion 1995/96:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:109 Skattelättnad för riskkapital, m.m. I propositionen föreslår regeringen ett tillfälligt system med skattereduktion för riskkapitalinvesteringar, återinförande av principen om kvittning av underskott av viss näringsverksamhet

  Inlämnad
  1995-11-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m.

  Motion 1995/96:N21 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N21 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. Det är bra att bestämmelserna om clearingverksamhet utvidgas och moderniseras. De finansiella marknaderna utvecklas snabbt och det är viktigt att lagstiftningen utvecklas parallellt. En effektiv clearingverksamhet

  Inlämnad
  1995-11-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:NU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:97 Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m.

  Motion 1995/96:Sk18 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk18 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:97 Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m. Regeringen har föreslagit att utländska kapitalförsäkringar skall bli föremål för förmögenhetsbeskattning i likhet med vad som gäller för kapitalförsäkringar

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:57 Vissa punktskatte- och tullfrågor

  Motion 1995/96:Sk17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk17 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:57 Vissa punktskatte- och tullfrågor Regeringen föreslår bl.a. ändringar i lagen om alkoholskatt. Regeringen vill höja skatten på folköl för att motverka den sänkning av detaljhandelspriset som sänkningen av mervärdesskatten på

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:94 Exportinsatser för små och medelstora företag, m.m.

  Motion 1995/96:N16 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N16 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:94 Exportinsatser för små och medelstora företag, m.m. Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor anvisas genom Sveriges Exportråd och ALMI Företagspartner AB för att genomföra kollektiva exportsatsningar. Vidare föreslås att 20

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:NU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Fler högskoleplatser till Storstockholm Sverige halkar efter, inte bara ekonomiskt utan också kompetensmässigt. Färre studenter går vidare till högre utbildning jämfört

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m.

  Motion 1995/96:N12 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N12 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:83 Säkrare finansiering av framtida kärnavfallskostnader m.m. Bakgrund Kostnadsansvaret för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken, liksom för rivning av reaktorbyggnaderna,

  Inlämnad
  1995-11-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:45 Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar

  Motion 1995/96:Sk10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:45 Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar Regeringen föreslår i proposition 1995/96:45 att mervärdesskatt skall tas ut vid omsättningen av allmänna nyhetstidningar från den 1 januari 1996. I en övergångsregel föreslår man

  Inlämnad
  1995-10-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:60 Insättningsgaranti

  Motion 1995/96:N5 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N5 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:60 Insättningsgaranti Propositionen innehåller förslag till ny lag om insättningsgaranti. Förslaget följer i stort sett minimikraven i EU:s direktiv om insättningsgaranti. Enligt vår mening bör insättningsskyddet inte göras för

  Inlämnad
  1995-10-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter