Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt

  Motion 1995/96:Sk6 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk6 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt De av regeringen i proposition 1995/96:19 föreslagna förändringarna av redovisning och betalning av mervärdesskatt minskar företagens likviditet med uppemot 8 miljarder

  Inlämnad
  1995-10-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:7 Meddelande om kommande förslag om ändringar i beskattningen av utländska kapitalförsäkringar

  Motion 1995/96:Sk3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk3 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:7 Meddelande om kommande förslag om ändringar i beskattningen av utländska kapitalförsäkringar Regeringen aviserar i skrivelsen 1995/96:7 att man kommer att föreslå ändringar i beskattningen av kapitalförsäkringar som tecknats i

  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:3 Postens finansiella tjänster

  Motion 1995/96:N1 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:N1 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:3 Postens finansiella tjänster När Postgirot 1994 ombildades till ett bankaktiebolag och blev ett dotterbolag under Posten AB vidgades verksamhetsramarna så att Postgirot Bank AB bl.a. gavs möjlighet att ge ränta på fysiska personers

  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:NU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter