Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m.

  Motion 2000/01:Fi40 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi40 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon ytterligare förlängning av övergångsperioden

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Radio och TV

  Radio och TV

  Betänkande 2000/01:KrU8

  Riksdagen beslutade om villkor och riktlinjer för de tre public service-företagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under nästa tillståndsperiod, dvs. åren 2002-2005. Programföretagen ska erbjuda ett mångsidigt programutbud med hög kvalitet. De

  Behandlade dokument
  42
  Anföranden och repliker
  88, 154 minuter
  Beredning
  2001-04-24
  Justering
  2001-05-17
  Debatt
  2001-06-12
 • med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1995/96-2000

  Motion 2000/01:Fi39 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi39 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksgäldskontorets sparprodukt Riksgäldsspar avvecklas i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2001-05-11
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

  Motion 2000/01:Sk33 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk33 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition2000/01:121. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2000/01:Fi36 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi36 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt kommunal självstyrelse. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ---------------------2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattepolitikens inriktning. 2 Motivering I vårpropositionen anger regeringen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

  Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

  Betänkande 2000/01:NU9

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2000 om olika utrikeshandelspolitiska frågor.

  Behandlade dokument
  9
  Anföranden och repliker
  24, 100 minuter
  Justering
  2001-04-05
  Debatt
  2001-04-20
 • rättssäkerheten

  Interpellation 2000/01:396 av Erik Hedlund, Carl (m)

  den 20 april Interpellation 2000/01:396 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om rättssäkerheten Respekten för lagstiftningen hos allmänheten fordrar en objektiv och saklig hantering av lagarna från myndigheter. Detta gäller inte minst skatteområdet. Skattemoralen förutsätter att skattemyndigheten

  Inlämnad
  2001-04-20
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.

  Motion 2000/01:Sk32 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk32 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår i enlighet med vad som anförs i motionen regeringens förslag om att skattemyndigheternas verksamhet med bouppteckningar

  Inlämnad
  2001-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.

  Motion 2000/01:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en möjlighet att överklaga ett negativt beslut avseende skattebefriad

  Inlämnad
  2001-04-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • avdragsrätt för kultursponsring

  Interpellation 2000/01:380 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 10 april Interpellation 2000/01:380 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om avdragsrätt för kultursponsring I en hårdnande konkurrens ställs allt större krav på företagens skicklighet att kommunicera med sina kunder. Varumärket har fått en mycket större betydelse som bärare av ett företags

  Inlämnad
  2001-04-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Sveriges oskyddade kulturarv

  Interpellation 2000/01:330 av Hedlund, Carl-Erik (m)

  den 20 mars Interpellation 2000/01:330 av Carl-Erik Hedlund m till kulturminister Marita Ulvskog om Sveriges oskyddade kulturarv I januari ställde jag en skriftlig fråga till kulturministern angående brandsäkerheten för kulturbyggnader och museer. Utgångspunkten för min fråga var att eftersom staten inte försäkrar

  Inlämnad
  2001-03-20
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skatteregler för fåmansbolag

  skatteregler för fåmansbolag

  Interpellation 2000/01:281 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 22 februari Interpellation 2000/01:281 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om skatteregler för fåmansbolag De nu gällande reglerna 3:12-reglerna för beskattning av fåmansföretag medför en avsevärt högre beskattning av ägare till dessa än av ägare till andra bolag. En stor del av fåmansföretagets

  Inlämnad
  2001-02-22
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelse

  Motion 2000/01:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution

  Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ10 av Lennart Hedquist och Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ10 av Hedquist, Lennart m med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning av statsmedel vid personskador orsakade av varg. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • brandsäkerhet för kulturbyggnader och museer

  Skriftlig fråga 2000/01:596 av Hedlund, Carl-Erik (m)

  den 30 januari Fråga 2000/01:596 av Carl-Erik Hedlund m till kulturminister Marita Ulvskog om brandsäkerhet för kulturbyggnader och museer När slottet Tre Kronor brann 1797 försvann större delen av det dåvarande riksarkivet och Sverige har därför mycket litet källmaterial om bl.a. medeltiden. I dag finns mycket värdefulla

  Inlämnad
  2001-01-30
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet

  Motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi14 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtliga felaktiga uppgifter som tagits in i en kreditupplysning

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering

  Motion 2000/01:Fi10 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi10 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillstånd inte skall krävas för finansieringsverksamhet som drivs av ett aktiebolag eller av en ekonomisk förening, om verksamheten

  Inlämnad
  2000-12-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk18 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk18 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att nedre gränsen för att betala förmögenhetsskatt sätts till 1 500 000 kr i skattepliktig förmögenhet i enlighet med vad som

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter