Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället

  Motion 1999/2000:Fi58 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi58 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Propositionen I propositionen föreslås att upphandlade enheter skall få möjlighet att tillåta att anbud och anbudsansökningar lämnas genom elektronisk överföring eller på annat

  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor

  Motion 1999/2000:Fi54 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi54 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor 1 Inkomstutjämningen I propositionen föreslås en kosmetisk förändring av gällande inomkommunal inkomstutjämning av innebörd att en kommun skall kunna få behålla 5 procent av en relativ inkomstökning

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:FiU3 2000/01:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

  Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan

  Inlämnad
  2000-06-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:SkU3
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m.

  Motion 1999/2000:Fi53 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi53 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m. I propositionen görs en genomgång av reglerna rörande de avgifter och regler i övrigt som gäller institut som omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.

  Inlämnad
  2000-06-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --2000/01:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk30 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk30 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Det finns all anledning att rikta kritik mot det sätt som regeringen har hanterat frågan om EU:s regler för privat införsel av alkohol och tobak från andra medlemsländer. Länge förfäktade

  Inlämnad
  2000-05-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999

  Motion 1999/2000:Fi52 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi52 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:104 Utvärdering av statsskuldens upplåning och förvaltning 1994/95-1999 Regeringen anser det viktigt att Riksgäldskontoret fortsätter att aktivt utveckla Riksgäldsspar till en attraktiv sparform på den svenska spar- marknadenVi

  Inlämnad
  2000-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1999/2000:Fi49 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi49 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 1999/2000:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Inledande synpunkter I regeringens ekonomiska vårproposition beskrivs arbetet på att bygga upp en kommunal databas. Förhoppningsvis kan en sådan ge impulser för regeringen att i

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi39 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi39 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tjänsteresor och resor i näringsverksamhet Propositionen föreslår att skattskyldiga skall behandlas lika från avdrags- synpunkt oavsett om traktamente

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor

  Motion 1999/2000:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Sk24 I proposition 1999/2000:105 föreslÃ¥s ett antal förÃ
  ndringar av reglerna för punktskatter. NÃ¥gra av dem Ã
  r vÃ
  lmotiverade men vi motsÃ
  tter oss eller vill förÃ
  ndra vissa av de förslag som lÃ
  ggs. 1 Justeringar i regelsystemet för exportbutiker Regeringen föreslÃ¥r att andra beskattade varor Ã
  n alkoholdrycker

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m.

  Motion 1999/2000:Fi11 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi11 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. Regeringen föreslår i propositionen att riskvikten för placeringar och fordringar för vilka en AP-fond svarar sänks från 20 procent till 0 procent kap. 6.5.2Regeringens motiv är att

  Inlämnad
  2000-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • alkoholskatterna

  Interpellation 1999/2000:335 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 3 april Interpellation 1999/2000:335 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatterna För några veckor sedan ställde jag en interpellation till finansministern om hur regeringen avser behandla alkoholskatterna i samband med att införselreglerna för alkohol successivt kommer att anpassas

  Inlämnad
  2000-04-05
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999

  Motion 1999/2000:U12 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U12 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 1999/2000:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1999 I regeringens skrivelse 1999/2000:60 redogörs för verksamheten i Europeiska unionen under 1999. Av särskilt intresse för framtiden är dels de rekommendationer och

  Inlämnad
  2000-03-24
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • införselreglerna för alkohol

  Interpellation 1999/2000:298 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 15 mars Interpellation 1999/2000:298 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om införselreglerna för alkohol Det svenska undantaget från de inom EU gällande införselreglerna för alkohol och tobak kommer att upphöra senast vid utgången av 2003. Med anledning av detta är det av mycket stor betydelse

  Inlämnad
  2000-03-15
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi7 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi7 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet AP-fonden i ATP-systemet När beslutet om ATP togs för ungefär 40 år sedan, skedde det under starka politiska motsättningar. Ideologiskt gällde det om kapitalbildningen skulle ske

  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • hanteringen av skattelagarna

  Skriftlig fråga 1999/2000:486 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 31 januari Fråga 1999/2000:486 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om hanteringen av skattelagarna I SAF-tidningen Näringsliv nr 2 i år finns en minst sagt uppseendeväckande intervju med en chef inom Riksskatteverket. Han säger bl.a.Jag har full förståelse för att småföretagare kan känna sig

  Inlämnad
  2000-01-31
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • restaurangmomsen

  Skriftlig fråga 1999/2000:477 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 27 januari Fråga 1999/2000:477 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om restaurangmomsen Mervärdesskatten på livsmedel är i Sverige olika beroende på om maten inhandlas i butik eller om den ska förtäras på stället. Denna diskriminering av restaurangnäringen har resulterat i att livsmedelsbutikerna

  Inlämnad
  2000-01-28
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m.

  Motion 1999/2000:Sk17 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk17 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:38 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. I propostion1999/2000:34 förslår regeringen att ett aktiebolag som är noterat skall få förvärva egna aktier. I proposition 1999/2000:38

  Inlämnad
  2000-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SkU12
 • inköp från utlandet

  Skriftlig fråga 1999/2000:301 av Erik Hedlund, Carl (m)

  den 29 november Fråga 1999/2000:301 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om inköp från utlandet När någon i Sverige köper böcker från t.ex. USA genom att utnyttja Internet tillkommer extra kostnader vid böckernas ankomst till Sverige. Först ska svensk moms läggas till priset, vilket är helt enligt

  Inlämnad
  1999-11-29
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • oäkta föreningar

  Skriftlig fråga 1999/2000:300 av Hedlund, Carl Erik (m)

  den 29 november Fråga 1999/2000:300 av Carl Erik Hedlund m till finansminister Bosse Ringholm om oäkta föreningar I bl.a. Stockholm har ett antal bostadsrättsföreningar fått besked från skattemyndigheten att denna överväger att ändra föreningarnas skattestatus från äkta till oäkta förening. De aktuella föreningarna

  Inlämnad
  1999-11-29
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler

  Motion 1999/2000:Sk13 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk13 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 1999/2000:15 Slopade stoppregler I propositionen framlägger regeringen förslag att slopa flertalet av de s.k. stoppregler som diskriminerar småföretagarna i Sverige. Det är oacceptabelt att småföretagare måste betala högre skatt än

  Inlämnad
  1999-10-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:SkU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter