Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering

  Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna 1998:1602 om uppskov med beskattning av andelsöverlåtelser i koncerner KÖL1947:576 om statlig inkomstskatt SIL

  Inlämnad
  1999-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998

  Motion 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi44 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:104 Utvärdering av Riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94-1998 Regeringens skrivelse med utvärdering av Riksgäldskontorets skuldförvaltning är den första i sitt slag. Den utgör ett viktigt inslag

  Inlämnad
  1999-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi43 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:97 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn borde till sin natur vara såväl sakligt deskriptiv och analyserande som problemorienterad. Tyvärr finns i

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Vissa skattefrågor Det som präglar regeringens vårproposition är avsaknaden av konkreta förslag på skatteområdet. Endast fyra lagförslag finns med. I övrigt rör det sig om texter som aviserar

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1998/99:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi24 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Riksdagen beslutade 1995 att det skulle genomföras en registerbaserad folk- och bostadsräkning FoB år 2000. Regeringen har därefter informerat riksdagen om att arbetet är försenat. Den genomförda

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör

  Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör Regeringens förslag I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och mervärdesskattelagen.

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall

  Motion 1998/99:Sk27 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk27 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:84 Lag om skatt på avfall Avfallsskatten dålig för miljön Inledning I propositionen 1998/99:80 Lag om skatt på avfall föreslår regeringen ett införande av en avfallsskatt. Skatteförslaget går i princip ut på att allt material

  Inlämnad
  1999-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar

  Motion 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk24 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:50 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning vid omstruktureringar Regeringen aviserar i skrivelsen att man kommer att överlämna ett förslag om ändringar i lagen 1998:1602 om uppskov med beskattningen

  Inlämnad
  1999-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler

  Motion 1998/99:Fi9 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi9 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:87 Ändrade försäkringsrörelseregler Efter många förseningar föreslår regeringen i propositionen till slut att de svenska försäkringsrörelsereglerna skall börja moderniseras. Vi välkomnar att denna förändring nu kan påbörjas.

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m.

  Motion 1998/99:Fi11 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi11 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:93 Kostnadsinformation till fondsparare i det individuella pensionssparandet, m.m. Regeringen föreslår i propositionen bland annat att en obligatorisk kostnadsinformation införs till individuella pensionssparare som placerar

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete

  Motion 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk22 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:83 Avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete I propositionen föreslås att tvåårsgränsen för avdrag för ökade levnadsomkostnader vid tillfälligt arbete utanför bostadsorten slopas. I stället skall avdrag medges

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Systembolagets leveransvägran

  Skriftlig fråga 1998/99:589 av Erik Hedlund, Carl (m)

  Fråga 1998/99:589 av Carl Erik Hedlund m till finansministern om Systembolagets leveransvägran den 29 april Enligt uppgifter i Dagens Industri den 28 april har Systembolagets vd Gabriel Romanus stoppat en informationskampanj från Svenska Bryggarföreningen. Föreningen har för avsikt att förse ölburkar och ölflaskor

  Inlämnad
  1999-04-29
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m.

  Motion 1998/99:Sk14 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk14 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:34 Behandling av personuppgifter i skattemyndigheternas brottsutredande verksamhet, m.m. Sammanfattning I enlighet med tidigare riksdagsbeslut skall sedan den 1 januari 1998 skattebrottsutredningar, efter beslut av åklagare, bedrivas

  Inlämnad
  1998-12-15
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:30 Investerarskydd

  Motion 1998/99:Fi7 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi7 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:30 Investerarskydd I propositionen föreslås införande av en lag om investerarskydd. Lagförslaget har tillkommit som en följd av ett EG-direktiv. Det innebär att en investerare skall kunna få ersättning från investerarskyddet med

  Inlämnad
  1998-11-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta

  Motion 1998/99:Sk12 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk12 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:28 Beskattning av fordringar och skulder i utländsk valuta I propositionen föreslår regeringen ändrade regler vad gäller beskattningen av fordringar och skulder i utländsk valuta för företag. Motivet är att de civilrättsliga reglerna

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja

  Motion 1998/99:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:26 Beskattning av råtallolja Regeringen föreslår i propositionen att en särskild energiskatt skall införas för råtallolja. Den av regeringen föreslagna skattesatsen skall motsvara den sammanlagda skatt som tas ut på eldningsolja.

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Offentlig upphandling

  Motion 1998/99:Fi802 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi802 av Lars Tobisson m.fl. m Offentlig upphandling I denna motion redovisas vissa förslag till förbättringar av den offentliga upphandlingen. Utgångspunkten är därvid att utifrån medborgarperspektivet säkerställa medborgarnas rättmätiga intresse av att en upphandling verkligen äger

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Försäkringslagstiftningen

  Motion 1998/99:Fi703 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi703 av Lars Tobisson m.fl. m Försäkringslagstiftningen Försäkringsbranschen är i dag inne i en snabb utveckling och internationalisering. Med denna nya och mer globala marknadssituation skärps konkurrensen. Därmed ökar kraven på att den svenska lagstiftningen följer med i utvecklingen

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Motion 1998/99:Fi507 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi507 av Lars Tobisson m.fl. m Samhällsekonomi och finansförvaltning Slå samman RRV och Riksdagens revisorer till en ny riksrevisorsmyndighet Moderata samlingspartiet förordade för ett år sedan i en flerpartimotion tillsammans med Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna 1997/98:

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1998/99:FiU1 1998/99:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsinvesteringsbolag

  Motion 1998/99:Fi503 av Lennart Hedquist och Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi503 av Lennart Hedquist och Carl Erik Hedlund m Fastighetsinvesteringsbolag Vid föregående riksmöten har vi väckt förslag om lagstiftning som skulle möjliggöra bildande av fastighetsinvesteringsbolag. Motioner 1996/97: Fi909 och L215 samt 1997/98:Fi 908Vårt yrkande underströks vidare

  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FiU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter