Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet förbättras, särskilt för dessa företag. Denna utsaga

  Inlämnad
  1998-05-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Motion till riksdagen 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 rs ekonomiska v�rproposition Inneh�ll 1 Att kunna leva p�sin l�n en social skattepolitik

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

  Motion 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Den föreslagna lagen bygger till stor del på Skatteflyktskommitténs slutbetänkande. Till följd av en omfattande kritik som framförts vid remissbehandlingen avviker emellertid

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi46 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi46 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Regeringens näringspolitik har resulterat i att Sverige har fått färre egna företagare de senaste åren. Huvudorsaken till Sveriges dåliga tillväxt och låga sysselsättning ligger i det bristande

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor

  Motion 1997/98:Sk38 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk38 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor Förhöjd energiskatt för elpannor kostar mer än det inbringar Regeringen föreslår att en förhöjd energiskatt skall tas ut för elektrisk kraft som förbrukas i elpannor

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.

  Motion 1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. Kontrolluppgiftsskyldighet för köp men ej för reavinst Skattekontrollutredningen föreslog att värdepappersinstitut skall lämna kontrolluppgift om reavinst och realförlust

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet

  Motion 1997/98:N17 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N17 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Gör Telia till en folkaktie Regeringens förslag innebär att Telia skall fortsätta vara ett statligt företag. Samtidigt säger man att Telia skall ha samma möjligheter att utvecklas som övriga

  Inlämnad
  1998-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag

  Motion 1997/98:N15 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N15 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag Konstitutionsutskottet framhöll vid granskningen av utövandet av statens ägande i Nordbanken, 1994/95:KU30, att det var angeläget att en tydlig policy utvecklas

  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:NU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.

  Motion 1997/98:T48 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T48 av Carl Erik Hedlund m med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Regeringen har i propositionen valt att frångå 1994 års körkortsutredningsförslag angående körkortsingripande och i stället föreslagit att reglerna om körkortsingripande tills vidare i huvudsak skall vara oförändrade.

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr7 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr7 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen lägger regeringen fram förslag som avser att förbättra konstnärernas villkor. Förslagen berör olika delar av kulturlivet. Den här motionen behandlar i första hand möjligheterna för konstnärer

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.

  Motion 1997/98:N14 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N14 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. Konkurrensförhållandena spelar en avgörande roll för dynamik och tillväxt i den svenska ekonomin. Konkurrens stimulerar till bättre användning av samhällets resurser och stärker det svenska

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn

  Motion 1997/98:Sk28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk28 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn Regeringen har i en skrivelse till riksdagen aviserat en ändring av den s.k. koncernregeln 2 4 mom. tionde stycket

  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)

  Motion 1997/98:N11 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:N11 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 Den avreglering av minerallagstiftningen som gjordes i början av 1990-talet har givit goda resultat. Investeringarna i prospektering har ökat kraftigt, varav merparten av investeringarna sker i Norrland

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:NU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • stämpelskatt

  Skriftlig fråga 1997/98:727 av Erik Hedlund, Carl (m)

  Fråga 1997/98:727 av Carl Erik Hedlund m till statsrådet Thomas Östros om stämpelskatt Enligt uppgifter i dagspressen och information från medborgare främst i Kalmarområdet har inskrivningsmyndigheten i ett flertal fall debiterat en för låg stämpelavgift för genomförda fastighetsförsäljningar. Orsaken till detta tycks

  Inlämnad
  1998-05-11
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • initiativ för arbetslösa

  Skriftlig fråga 1997/98:670 av Erik Hedlund, Carl (m)

  Fråga 1997/98:670 av Carl Erik Hedlund m till arbetsmarknadsministern om initiativ för arbetslösa I västra Sverige har inom Stiftelsen NU-Näringsliv i Utveckling några arbetslösa personer utarbetat en programmodell för hur arbetslösa i samarbete med myndigheter och företag skulle kunna skapa riktiga jobb och därmed

  Inlämnad
  1998-04-23
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • reklamskattens avskaffande

  Skriftlig fråga 1997/98:210 av Erik Hedlund, Carl (m)

  Fråga 1997/98:210 av Carl Erik Hedlund m till statsrådet Thomas Östros om reklamskattens avskaffande Reklamskatten infördes för ca 25 år sedan och har granskats av 1996 års reklamskatteutredning. Så gott som samtliga 48 remissinstanser är överens om att skatten på reklam skyndsammast bör avskaffas. Skatten uttaxeras

  Inlämnad
  1997-12-01
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.

  Motion 1997/98:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Regeringen föreslår att det skall bli lättare för den som startar näringsverksamhet att få en F-skattsedel. Enligt regeringens förslag till ändring i 4:e kapitlet i skattebetalningslagen 1997:483

  Inlämnad
  1997-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon

  Motion 1997/98:Sk16 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk16 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon I propositionen hemställs att riksdagen skall besluta att Sverige skall ansluta sig till avtalet om uttag av en avgift för tunga fordon som använder vissa vägar och att en lag om vägavgift antas.

  Inlämnad
  1997-10-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regionalisering av skatteförvaltningen

  Motion 1997/98:Sk826 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk826 av Bo Lundgren m.fl. m Regionalisering av skatteförvaltningen Regeringen föreslår i budgetpropositionen en ny regional indelning av skatteförvaltningen, innebärande att dagens 23 myndigheter minskas till tio skattemyndigheter. Till följd av detta föreslås även en modifiering av kronofogdemyndigheternas

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter