Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.

  Motion 1996/97:Sk48 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk48 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. Inledning Med stöd av Socialdemokraterna och Centerpartiet beslutade riksdagen för ett par år sedan att ändra på reglerna för företagens redovisning och uppbörd av mervärdesskatt.

  Inlämnad
  1997-05-12
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi90 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi90 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonominska vårproposition I vårpropositionen lägger regeringen ett antal förslag om skatteförändringar. Tobaksskatten höjs kraftigt och elskatten höjs för hushållen med en dryg miljard kronor. Förmögenhetsskatten

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

  Motion 1996/97:Sk44 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk44 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning Regeringen avser att åter införa förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten har långtgående skadeverkningar för samhällsekonomin. Den slår dessutom hårt mot enskilda människor som inte har höga

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi89 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi89 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Det energipolitiska omställningsprogram som regeringen föreslagit, samt de höga kostnader som detta program orsakar, är ett resultat av den extrema energipolitik som regeringens bedriver.

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.

  Motion 1996/97:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. Skatteregisterlagen I propositionen föreslår regeringen att skattemyndigheten skall få rätt att i sina person- och företagsregister överföra uppgifter från andra register, som har uppgifter

  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

  Motion 1996/97:Sk34 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk34 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk I propositionen föreslås vissa tekniska justeringar avseende värderingsförfarandet av fastigheter. Förslagen ger en bild av den krånglighet och oförutsägbarhet

  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden

  Motion 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden 1 Bakgrund Den inre marknaden är kärnan i det europeiska samarbetet. När det i dagarna är 40 år sedan regeringschefer och utrikesministrar från sex länder möttes i Rom för att skriva under fördraget

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JoU20 1996/97:NU14 1997/98:AU6
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet

  Motion 1996/97:N10 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N10 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet Sverige har en lång tradition som frihandelns förespråkare i internationella sammanhang. Fr.o.m. den 1 januari 1995 deltar Sverige i EU:s gemensamma handelspolitik. Genom medlemskapet

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:NU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:49 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten

  Motion 1996/97:Ju12 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju12 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:49 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Sammanfattning I skrivelsen lämnar regeringen en lägesrapport över senare års åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Härutöver redogörs för de förslag till åtgärder

  Inlämnad
  1996-11-21
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag

  Motion 1996/97:Sk30 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk30 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag Inledning Det råder bred politisk enighet om att det är i de privata företagen som de nya jobben kan växa fram. Grunden för varje investering i företagen och därmed

  Inlämnad
  1996-11-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m.

  Motion 1996/97:Fi10 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi10 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:19 Beskattning av bilförmån, m.m. I motionen har regeringen förutom förslaget om en förändring av beskattning av bilförmån även föreslagit förändringar i skyldigheten att betala socialavgifter och lämna kontrolluppgift avseende

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • De mindre företagen

  Motion 1996/97:A256 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A256 av Carl Erik Hedlund m De mindre företagen Alla verkar vara överens om att den största potentialen för ökade anställningar finns hos små och mellanstora företag. Detta är en nyvunnen insikt. Under decennier har lagar och förordningar skapats utifrån storföretagens värld. Invändningar

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utredning om arbetsmarknadens sätt att fungera

  Motion 1996/97:A228 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A228 av Carl Erik Hedlund m Utredning om arbetsmarknadens sätt att fungera Bland historiker råder det en stor enighet om att avskaffandet av skråväsendet var en väsentlig förutsättning för den ekonomiska utvecklingen. I Sverige hade skråna lagfästa privilegier fram till 1846. Skråna anklagades

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ändrade påföljder för hastighetsöverträdelser

  Motion 1996/97:T408 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T408 av Carl Erik Hedlund m Ändrade påföljder för hastighetsöverträdelser Bilen är för många ett oundgängligt hjälpmedel i arbetet och i hushållet. För dem som bor långt från allmänna kommunikationer, och det rör sig då i lika hög grad om en del förortsbor i storstäderna som glesbygdsbor,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lagen om skiljemän

  Motion 1996/97:Ju808 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju808 av Carl Erik Hedlund m Lagen om skiljemän Inom affärslivet, såväl i Sverige som internationellt, är det väsentligt att uppkommande tvister kan lösas snabbt, effektivt och samtidigt säkert. Det är bakgrunden till att kommersiella tvister i Sverige i så hög grad avgörs genom skiljeförfarande.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JuU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxering

  Motion 1996/97:Sk346 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk346 av Bo Lundgren m.fl. m Fastighetstaxering En av de skatter som ger mest påtagliga effekter i människors ekonomi är fastighetsskatten. Just nu är detta särskilt märkbart eftersom taxeringsvärdena har höjts och årlig uppräkning införts. Skattesatsen är höjd och dessutom kommer många

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:18 Vissa företagsskattefrågor

  Motion 1996/97:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:18 Vissa företagsskattefrågor Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att införa ett totalt avdragsförbud vid överlåtelse av anläggningstillgångar från ett svenskt företag till ett företag med vilket man har intressegemenskap,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:12 Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m.

  Motion 1996/97:Sk21 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk21 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:12 Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m. Mot flera av de förändringar som föreslås finns det inga eller små anledningar till avvikande meningar, men det finns ändå några förslag som med relativt blygsamma

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Lapplandsbrigaden

  Motion 1996/97:Fö313 av Ulla Löfgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö313 av Ulla Löfgren m.fl. m Lapplandsbrigaden Den massiva nedrustning av Sveriges försvar som Socialdemokraterna och Centerpartiet nu driver igenom saknar säkerhetspolitiska motiv. Redan i försvarsbeslutet 1992 genomfördes den minskning och ambitionssänkning av försvaret som motiveras

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsinvesteringsbolag

  Motion 1996/97:Fi909 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi909 av Carl Erik Hedlund m Fastighetsinvesteringsbolag Många medborgare i Sverige, däribland politiker, ekonomijournalister och andra som antas ha större insikt i landets affärer, tycks leva i den föreställningen att finanskrisen från början av 1990-talet nu är överstånden. Detta är

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter