Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.

  Motion 1996/97:Sk48 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk48 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:100 Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. Inledning Med stöd av Socialdemokraterna och Centerpartiet beslutade riksdagen för ett par år sedan att ändra på reglerna för företagens redovisning och uppbörd av mervärdesskatt.

  Inlämnad
  1997-05-12
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

  Motion 1996/97:Sk44 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk44 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning Regeringen avser att åter införa förmögenhetsskatt Förmögenhetsskatten har långtgående skadeverkningar för samhällsekonomin. Den slår dessutom hårt mot enskilda människor som inte har höga

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi89 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi89 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Det energipolitiska omställningsprogram som regeringen föreslagit, samt de höga kostnader som detta program orsakar, är ett resultat av den extrema energipolitik som regeringens bedriver.

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi90 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi90 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonominska vårproposition I vårpropositionen lägger regeringen ett antal förslag om skatteförändringar. Tobaksskatten höjs kraftigt och elskatten höjs för hushållen med en dryg miljard kronor. Förmögenhetsskatten

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m.

  Motion 1996/97:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. Skatteregisterlagen I propositionen föreslår regeringen att skattemyndigheten skall få rätt att i sina person- och företagsregister överföra uppgifter från andra register, som har uppgifter

  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

  Motion 1996/97:Sk34 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk34 av Karl-Gösta Svenson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk I propositionen föreslås vissa tekniska justeringar avseende värderingsförfarandet av fastigheter. Förslagen ger en bild av den krånglighet och oförutsägbarhet

  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden

  Motion 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N15 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:83 Sverige och den inre marknaden 1 Bakgrund Den inre marknaden är kärnan i det europeiska samarbetet. När det i dagarna är 40 år sedan regeringschefer och utrikesministrar från sex länder möttes i Rom för att skriva under fördraget

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JoU20 1996/97:NU14 1997/98:AU6
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet

  Motion 1996/97:N10 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N10 av Karin Falkmer m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:71 Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet Sverige har en lång tradition som frihandelns förespråkare i internationella sammanhang. Fr.o.m. den 1 januari 1995 deltar Sverige i EU:s gemensamma handelspolitik. Genom medlemskapet

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:NU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:49 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten

  Motion 1996/97:Ju12 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju12 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:49 Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten Sammanfattning I skrivelsen lämnar regeringen en lägesrapport över senare års åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Härutöver redogörs för de förslag till åtgärder

  Inlämnad
  1996-11-21
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:JuU6
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag

  Motion 1996/97:Sk30 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk30 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:45 Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag Inledning Det råder bred politisk enighet om att det är i de privata företagen som de nya jobben kan växa fram. Grunden för varje investering i företagen och därmed

  Inlämnad
  1996-11-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxering

  Motion 1996/97:Sk346 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk346 av Bo Lundgren m.fl. m Fastighetstaxering En av de skatter som ger mest påtagliga effekter i människors ekonomi är fastighetsskatten. Just nu är detta särskilt märkbart eftersom taxeringsvärdena har höjts och årlig uppräkning införts. Skattesatsen är höjd och dessutom kommer många

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:18 Vissa företagsskattefrågor

  Motion 1996/97:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:18 Vissa företagsskattefrågor Regeringen föreslår i propositionen bl.a. att införa ett totalt avdragsförbud vid överlåtelse av anläggningstillgångar från ett svenskt företag till ett företag med vilket man har intressegemenskap,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:12 Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m.

  Motion 1996/97:Sk21 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk21 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:12 Vissa justeringar i lagen om räntefördelning vid beskattning m.m. Mot flera av de förändringar som föreslås finns det inga eller små anledningar till avvikande meningar, men det finns ändå några förslag som med relativt blygsamma

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:SkU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Anslagsfrågor inom utgiftsområdena Energi och Näringsliv

  Motion 1996/97:N265 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N265 av Karin Falkmer m.fl. m Anslagsfrågor inom utgiftsområdena Energi och Näringsliv Inledning Näringspolitikens främsta uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företag och företagare. Den socialdemokratiska regeringens näringspolitik når inte upp till denna målsättning. Genom

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:NU1 1996/97:NU2
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Frihandel för tillväxt och konkurrens

  Motion 1996/97:N257 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N257 av Karin Falkmer m.fl. m Frihandel för tillväxt och konkurrens Utrikeshandeln har utvecklats till en allt starkare drivkraft för ekonomisk tillväxt i olika delar av världen. Den allt snabbare globaliseringen av världsekonomin kan avläsas i världshandelns ökade omfattning. Utvecklingstendenserna

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:NU14 1996/97:NU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Bättre fungerande konkurrens

  Motion 1996/97:N250 av Karin Falkmer m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:N250 av Karin Falkmer m.fl. m Bättre fungerande konkurrens Inledning Konkurrens och konkurrenskraft är förutsättningar för fortsatt välstånd. Stärkt konkurrenskraft medför högre produktion och försäljning på såväl inhemska som utländska marknader, vilket leder till ökad sysselsättning

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:KU12 1996/97:NU9 1997/98:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm

  Motion 1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl. m Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm Regeringen föreslår i kulturpropositionen att Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet flyttas från landets huvudstad. Regeringen visar därmed bristande kunskaper

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet

  Motion 1996/97:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk9 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:10 Mervärdesskatt inom kultur-utbildnings- och idrottsområdet Propositionens förslag är en anpassning av den svenska mervärdesbeskattningen till EG:s mervärdesskatteregler. De föreslagna ändringarna bygger på de förslag som Utredningen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Ambassaden i Nya Zeeland

  Motion 1996/97:U301 av Carl Erik Hedlund och Karl-Gösta Svenson (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:U301 av Carl Erik Hedlund och Karl-Gösta Svenson m Ambassaden i Nya Zeeland För några år sedan drogs den svenska ambassaden i Wellington in. Motivet var besparingsskäl. Nu är vår representaion i Nya Zeeland en honorär generalkonsul med en deltidsanställd sekreterare. Nya Zeeland är i

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lapplandsbrigaden

  Motion 1996/97:Fö313 av Ulla Löfgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö313 av Ulla Löfgren m.fl. m Lapplandsbrigaden Den massiva nedrustning av Sveriges försvar som Socialdemokraterna och Centerpartiet nu driver igenom saknar säkerhetspolitiska motiv. Redan i försvarsbeslutet 1992 genomfördes den minskning och ambitionssänkning av försvaret som motiveras

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter