Carl Erik Hedlund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
civilekonom
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-10 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-09
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Skatteutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Näringsutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Riksrevisionens styrelse

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-16

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m.

  Motion 2000/01:Fi40 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi40 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att någon ytterligare förlängning av övergångsperioden

  Inlämnad
  2001-06-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1995/96-2000

  Motion 2000/01:Fi39 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi39 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Riksgäldskontorets sparprodukt Riksgäldsspar avvecklas i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2001-05-11
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

  Motion 2000/01:Sk33 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk33 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition2000/01:121. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2000/01:Fi36 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi36 av Hökmark, Gunnar m med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förstärkt kommunal självstyrelse. 2. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ---------------------2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattepolitikens inriktning. 2 Motivering I vårpropositionen anger regeringen

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m.

  Motion 2000/01:Sk32 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk32 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:117 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår i enlighet med vad som anförs i motionen regeringens förslag om att skattemyndigheternas verksamhet med bouppteckningar

  Inlämnad
  2001-04-19
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m.

  Motion 2000/01:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk31 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en möjlighet att överklaga ett negativt beslut avseende skattebefriad

  Inlämnad
  2001-04-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelse

  Motion 2000/01:Sk26 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk26 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av skr. 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-02-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution

  Motion 2000/01:Sk24 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk24 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:33 Behandling av personuppgifter inom skatt, tull och exekution Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avslå förslaget om att myndigheter får ta ut avgift för att lämna ut uppgifter ur folkbokföringsregister. 2.

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ10 av Lennart Hedquist och Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ10 av Hedquist, Lennart m med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ersättning av statsmedel vid personskador orsakade av varg. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • brandsäkerhet för kulturbyggnader och museer

  Skriftlig fråga 2000/01:596 av Hedlund, Carl-Erik (m)

  den 30 januari Fråga 2000/01:596 av Carl-Erik Hedlund m till kulturminister Marita Ulvskog om brandsäkerhet för kulturbyggnader och museer När slottet Tre Kronor brann 1797 försvann större delen av det dåvarande riksarkivet och Sverige har därför mycket litet källmaterial om bl.a. medeltiden. I dag finns mycket värdefulla

  Inlämnad
  2001-01-30
  Besvarare
  kulturminister Marita Ulvskog (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet

  Motion 2000/01:Fi14 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi14 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samtliga felaktiga uppgifter som tagits in i en kreditupplysning

  Inlämnad
  2001-01-19
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering

  Motion 2000/01:Fi10 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi10 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att tillstånd inte skall krävas för finansieringsverksamhet som drivs av ett aktiebolag eller av en ekonomisk förening, om verksamheten

  Inlämnad
  2000-12-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk18 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk18 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att nedre gränsen för att betala förmögenhetsskatt sätts till 1 500 000 kr i skattepliktig förmögenhet i enlighet med vad som

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning

  Motion 2000/01:Fi6 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi6 av Hökmark, Gunnar m med anledning av prop. 2000/01:27 En ny statistiklagstiftning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den offentliga statistiken begränsas till områden som är av offentlig betydelse. 2.

  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m.

  Motion 2000/01:Sk16 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk16 av Graf, Carl Fredrik m med anledning av prop. 2000/01:22 Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning som belyser förhållandet mellan svensk skattelagstiftning och internationell

  Inlämnad
  2000-11-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RB3 Fullmäktiges i Riksbanken förslag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

  Motion 2000/01:Fi4 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi4 av Hökmark, Gunnar m med anledning av förs. 2000/01:RB3 Fullmäktiges i Riksbanken förslag om ändring i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om att riksbanksfullmäktiges föreslagna ändring av lagen om Sveriges riksbank begränsas till

  Inlämnad
  2000-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk11 av Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk11 av Hedlund, Carl Erik m med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå förslag till lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fler företag inom hälso- och sjukvården

  Motion 2000/01:So345 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So345 av Cederfelt, Margareta m Fler företag inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av regelverket i syfte att förbättra för småskaliga alternativ inom hälso- och sjukvården. Fler

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anstånd med betalning av skatt

  Motion 2000/01:Sk812 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk812 av Graf, Carl Fredrik m Anstånd med betalning av skatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anstånd med betalning av skatt i samband med omprövningar och överklaganden. Motivering Anstånd med betalning av skatt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter