Carita Boulwén (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län, plats 191
Född år
1967
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Socialutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2022-09-26 – 2026-09-21

Socialutskottet

Ledamot
2023-09-20 – 2026-09-21
Suppleant
2022-10-04 – 2023-09-20

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2023-09-20

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m.

  Betänkande 2022/23:SoU18

  Riksdagen sa nej till 110 förslag i motioner inom området socialtjänstens ansvar för våldsutsatta med mera, som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om prostitution, sexuell utsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, skyddade personuppgifter och skyddat boende.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  38 
  Anföranden och repliker
  25, 100 minuter
  Justering
  2023-06-13
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-21
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barn och unga inom socialtjänsten

  Barn och unga inom socialtjänsten

  Betänkande 2022/23:SoU17

  Riksdagen sa nej till cirka 110 förslag i motioner som har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Bland annat med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen handlar om insatser för barn och unga, placeringsformer för barn och unga, uppföljning och stöd för placerade barn och unga, adoption samt barns rättigheter.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  24, 94 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-12
  Debatt
  2023-06-13
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Skolminister Lotta Edholm L EU-minister Jessika Roswall M Infrastruktur- och bostadsminister Andreas

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Kulturminister Parisa Liljestrand M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Migrationsminister

 • Stillbild från Debatt om förslag: En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

  Betänkande 2022/23:SoU26

  Socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år om det bedöms lämpligt och om barnet samtycker till insatsen. Detta utan vårdnadshavarnas samtycke. Öppna insatser kan exempelvis vara stöd- och behandlingsinsatser eller förebyggande

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 61 minuter
  Justering
  2023-05-11
  Bordläggning
  2023-05-22
  Debatt
  2023-05-23
  Beslut
  2023-05-24
 • Stillbild från Debatt om förslag: Socialtjänstens arbete

  Socialtjänstens arbete

  Betänkande 2022/23:SoU16

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag om socialtjänstens arbete. Motionerna handlar bland annat om socialtjänstlagen, försörjningsstöd och hemlöshet. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen avslår motionerna och hänvisar bland annat till att utredningsarbete pågår.

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  16, 71 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-05-02
  Debatt
  2023-05-03
  Beslut
  2023-05-03
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Stillbild från Debatt om förslag: Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

  Betänkande 2022/23:SoU24

  I april 2022 beslutade riksdagen att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Statens institutionsstyrelses (Sis) åtgärder för att minska antalet avskiljningar vid särskilda ungdomshem. Därefter har regeringen i en skrivelse redovisat effekterna av Sis

  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  32, 97 minuter
  Justering
  2023-04-13
  Bordläggning
  2023-04-19
  Debatt
  2023-04-20
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Skolminister Lotta Edholm L Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M Landsbygdsminister Peter Kullgren KD Utrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Äldreomsorg

  Äldreomsorg

  Betänkande 2022/23:SoU22

  Riksdagen sa nej till de cirka 90 förslagen i motioner som kommit in under den allmänna motionstiden 2022, framförallt med hänvisning till pågående arbete.

  Förslagen i motionerna handlar bland annat om äldres rättigheter, äldreomsorgens organisation och finansiering, personalkontinuitet och villkor, språkkrav för personal i äldreomsorgen samt näring och måltider för de äldre.

  Behandlade dokument
  23
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  45 
  Anföranden och repliker
  36, 95 minuter
  Justering
  2023-03-09
  Bordläggning
  2023-03-15
  Debatt
  2023-03-16
  Beslut
  2023-03-22
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Försvarsminister Pål Jonson M Civilminister Erik Slottner KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Energi- och näringsminister

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M EU-minister Jessika Roswall M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Finansminister Elisabeth Svantesson

 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Betänkande 2022/23:SoU8

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen innehåller en rapport om regeringens arbete med vårdfrågor. Den är ett svar på ett tillkännagivande som gjordes av riksdagen den 23 mars 2022. Tillkännagivandet uppmanade den dåvarande regeringen att vidta

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  33, 93 minuter
  Justering
  2023-02-16
  Bordläggning
  2023-03-07
  Debatt
  2023-03-08
  Beslut
  2023-03-08
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utbildningsminister Mats Persson L Socialminister Jakob Forssmed KD Civilminister Erik Slottner KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman MUtbildningsminister Mats Persson L besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Motion 2022/23:2316 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2022/23:2316 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra en uppföljning av de ekonomiska konsekvenserna för de konsumenter,

  Inlämnad
  2023-01-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

  Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

  Betänkande 2022/23:SoU9

  Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett lagförslag som syftar till att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för barn och unga. Tillkännagivandet har utgångspunkt i promemorian Barnets bästa vid

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 54 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall M EU-minister Jessika Roswall M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LEnergi- och näringsminister Ebba Busch KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M finansmarknadsminister Niklas Wykman M jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina

 • God vård och omsorg i fråga om äldre

  Motion 2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

  Motion till riksdagen 2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. SD God vård och omsorg i fråga om äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör överväga att äldreomsorgslagen blir en rättighetslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

  Inlämnad
  2022-11-22
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2022/23:SoU14 2022/23:SoU16 2022/23:SoU18 2022/23:SoU22 2022/23:TU12
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag

Filter

Valda filter