Carin Jämtin (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1964
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2017-05-28
Ordinarie
2006-10-07 – 2006-12-21
Ledig
2006-10-02 – 2006-10-06

Socialdemokraterna

Partisekreterare
2011-03-26 – 2016-08-27

Utrikesutskottet

Suppleant
2014-11-05 – 2017-05-28
Ledamot
2006-10-10 – 2006-12-21

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2015-05-05 – 2017-05-28

Utrikesdepartementet

Statsråd
2002-09-30 – 2006-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 06 och 14-. Ledamot utrikesutskottet 06. Suppleant utrikesutskottet 14- och konstitutionsutskottet 15-. Statsråd (biståndsminister), Utrikesdepartementet 020930-061006.

Utbildning

Samhällsvetenskaplig linje, Stockholms universitet 87-89.

Anställningar

Handläggare vid Olof Palmes internationella centrum 96-99 och biståndschef 96-03. Partisekreterare, Socialdemokraterna 11-16.

Kommunala uppdrag

Oppositionsborgarråd och vice/andre vice ordförande, kommunstyrelsen Stockholm 06-11.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Kassör, Socialdemokratiska ungdomsförbundet 92-94. Ordförande, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 93-95. Förbundssekreterare, SSU 94-95. Styrelseledamot, Europeiska Socialdemokratiska partiet 04-09. Ledamot, Världsbankens Commision on Growth and Development 06-08.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: biståndet till landsbygden i Afrika

  biståndet till landsbygden i Afrika

  Interpellation 2004/05:567 av Andersson, Margareta (c)

  den 2 maj Interpellation 2004/05:567 av Margareta Andersson c till statsrådet Carin Jämtin om biståndet till landsbygden i Afrika Afrika är den del av världen där utvecklingen har gått långsammast. Många goda exempel finns och samarbetet i Afrikanska unionen bådar gott om man lyckas genomföra det man föresatt sig.

  Inlämnad
  2005-05-02
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: användandet av biståndsmedel

  användandet av biståndsmedel

  Interpellation 2004/05:521 av Ohlsson, Birgitta (fp)

  den 18 april Interpellation 2004/05:521 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om användandet av biståndsmedel I och med att de forna biståndsländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen trädde in som nya medlemmar i EU i maj 2004 skulle utvecklingssamarbetet med länderna upphöra. I budgetpropositionen

  Inlämnad
  2005-04-18
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: FN-resolution 1325

  FN-resolution 1325

  Interpellation 2004/05:430 av Runegrund, Rosita (kd)

  den 28 februari Interpellation 2004/05:430 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Laila Freivalds om FN-resolution 1325 Resolution 1325 2000 är ett juridiskt bindande dokument som behandlar frågan om krigets påverkan på kvinnor och kvinnors deltagande i konfliktlösning och arbete för långsiktig fred. Den slår

  Inlämnad
  2005-02-28
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utmaningar i humanitärt bistånd

  utmaningar i humanitärt bistånd

  Interpellation 2004/05:340 av Björling, Ewa (m)

  den 28 januari Interpellation 2004/05:340 av Ewa Björling m till statsrådet Carin Jämtin om utmaningar i humanitärt bistånd Regeringen har i en skrivelse daterad den 16 december 2004 redogjort för sin syn på politiken avseende humanitärt bistånd. Politikens utgångspunkter, mål och verktyg redovisas. Denna skrivelse

  Inlämnad
  2005-01-28
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2004/05:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 22,4 miljarder kronor i anslag till internationellt bistånd för 2005. Biståndsramen blir därmed 0,88 % av den beräknade bruttonationalinkomsten (BNI) för 2005.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  25
  Reservationer
  35 
  Anföranden och repliker
  54, 164 minuter
  Beredning
  2004-10-12
  Justering
  2004-11-18
  Debatt
  2004-12-01
  Beslut
  2004-12-01
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: insatser för att bekämpa hiv/aids

  insatser för att bekämpa hiv/aids

  Interpellation 2004/05:68 av Runegrund, Rosita (kd)

  den 22 oktober Interpellation 2004/05:68 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Carin Jämtin om insatser för att bekämpa hiv/aids Hiv/aids är en accelererande katastrof. Bekämpandet av epidemin kräver strategier, medicin, förebyggande åtgärder, satsningar på reproduktiv hälsa, på vård och på att ändra attityder både

  Inlämnad
  2004-10-22
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sida:s stöd till Palestina

  Sida:s stöd till Palestina

  Interpellation 2004/05:30 av Wikström, Cecilia (fp)

  den 23 september Interpellation 2004/05:30 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Sidas stöd till palestinierna Sida ger via biståndsbudgeten 284 miljoner kronor i stöd till palestinierna på Västbanken och i Gaza. Humanitärt bistånd är i högsta grad berättigat om det tillfaller det prövade palestinska

  Inlämnad
  2004-09-23
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: användandet av svenska biståndsmedel

  användandet av svenska biståndsmedel

  Interpellation 2004/05:22 av Lindblad, Göran (m)

  den 21 september Interpellation 2004/05:22 av Göran Lindblad m till statsrådet Carin Jämtin om användandet av svenska biståndsmedel Den 710 september 2004 arrangerades en pro-palestinsk och anti-israelisk konferens i Göteborg med omfattande stöd från Sida via dess samarbetspartner Forum Syd. Händelsen är uppseendeväckande

  Inlämnad
  2004-09-21
  Besvarare
  Carin Jämtin (S)

Filter

Valda filter