Camilla Hansén (MP)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Örebro län, plats 340
Titel
Fil.mag./Leg. lärare/Utredare
Född år
1976
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Miljöpartiet de gröna

Andre vice gruppledare

Miljöpartiet de gröna

Kvittningsperson

Utbildningsutskottet

Ledamot

Kulturutskottet

Suppleant

Konstitutionsutskottet

Suppleant

Försvarsutskottet

Suppleant

EU-nämnden

Suppleant

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot

Valberedningen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2019-11-04 – 2026-09-21

Riksdagsledamot

Ersättare
2016-01-18 – 2016-07-31

Miljöpartiet de gröna

Kvittningsperson
2022-11-24 –
Andre vice gruppledare
2022-11-08 –

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2022-01-11 – 2022-09-26
Suppleant
2021-02-25 – 2022-01-11
Ledamot
2019-11-05 – 2021-02-25

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-01-11 – 2022-09-26
Ledamot
2021-02-25 – 2022-01-11

Utbildningsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-09-30 – 2022-09-26
Suppleant
2016-01-18 – 2016-07-31

Socialutskottet

Suppleant
2019-12-20 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2023-03-23 – 2026-09-21
Suppleant
2021-02-25 – 2022-01-11

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2021-10-13 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15
Deputerad
2021-03-18 – 2021-04-21

EU-nämnden

Suppleant
2022-11-17 –
Suppleant
2021-02-25 – 2022-10-04

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2022-10-27 –
Suppleant
2020-02-11 – 2022-10-26

Riksdagsstyrelsen

Ersättare
2022-11-10 – 2023-06-13

Valberedningen

Suppleant
2022-09-26 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 16 och 19- (ersättare 160118-160731). Ledamot konstitutionsutskottet 19-. Suppleant civilutskottet 16 och socialutskottet 19-.

Föräldrar

Per-Håkan Tenne och Eva Tenne, f. Väisänen.

Utbildning

Lindeskolans gymnasium, Lindesberg, slutår 96. Lärarexamen och fil.mag., psykologi, Örebro universitet 04.

Anställningar

Tennegraf AB 96-97. Vik. universitetsadjunkt, forskningsassistent, Örebro universitet 04-09. Överförmyndarhandläggare, Örebro kommun 10-17. Utredare, Örebro universitet 17-19.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 19-.

Kommunala uppdrag

Landstingsfullmäktig, Örebro län 10-14. Regionfullmäktig, Örebro län 14-18 och ersättare 18-19.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Distriktsordförande, Miljöpartiet de gröna i Örebro län 19-.

Litteratur

Montin, S., Hansén, C., Lennqvist Lindén, A., Olsson, J.& Åborg, C. (08). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Filter

Valda filter