Camilla Brodin (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun, plats 170
Titel
Chefssekreterare.
Född år
1979
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Kristdemokraterna

Gruppledare

Näringsutskottet

Ledamot

Valberedningen

Ledamot

Krigsdelegationen

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2026-09-21

Kristdemokraterna

Gruppledare
2022-09-26 –
Förste vice gruppledare
2018-10-09 – 2022-09-26
Kvittningsperson
2018-09-24 – 2022-11-24

Näringsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2018-10-16 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2022-11-09 – 2024-02-02
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2022-11-09
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2022-11-09

EU-nämnden

Suppleant
2019-09-26 – 2022-10-04

Ledamotsrådet

Ledamot
2018-10-10 – 2022-10-10

Valberedningen

Ledamot
2022-09-26 –

Krigsdelegationen

Ledamot
2022-11-29 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18–. Ledamot näringsutskottet 18–. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 18–22, trafikutskottet 22–, socialutskottet 22– och konstitutionsutskottet 22–24. Ledamot krigsdelegationen 22–. Gruppledare Kristdemokraterna 22–. Vice gruppledare 18–22 och kvittningsperson 18–22. Ledamot ledamotsrådet 18–22 och valberedningen 22–.

Föräldrar

Busschauffören Torgny Thorstensson och undersköterskan Helena Jämtestam.

Utbildning

Gymnasieskola, Jönköping, slutår 98. Lärarprogrammet, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping 00. Lärarprogrammet, Karlstads universitet 01–02 Lärarprogrammet, Stockholms universitet 03 .

Anställningar

Butiksanställd, Ica Centrumhallen, Tenhult 95–00. Ombudsman KDU Jönköping/Östergötland 98–99. Butiksanställd, ICA Hagahallen, Karlstad 01–03. Ombudsman KD Stockholms län 04–05. Ombudsman KD Stockholms stad 05–06. Sekreterare till KD partistyrelse och partisekreterare, Stockholm 06–09. Organisationssekreterare KD, Stockholm 09–12. Sekreterare till KD gruppledning och chefsgrupp, Stockholm 12–14. Kommunalråd, Täby 14–18.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, ersättare, Stockholm 06–07. Kommunfullmäktig, Täby 14–18 och ersättare 22–. Ersättare kommunstyrelsen, Täby 13–14 och ledamot 14–18. Ersättare, socialnämnden öster, Jönköping, 98–01. Ledamot, socialnämnden, Karlstad 02–03. Ersättare, Studentbostäder, Karlstad 02–03. Ersättare, exploateringsnämnden 06–07. Ersättare, Svenska bostäder 06–07. Ersättare kultur och fritidsnämnden Täby, 11–14. Ordförande, utskottet för arbetsmarknad och näringsliv, Täby 14–18. Ledamot, barn- och grundskolenämnden, Täby 14–18. Ledamot, Trygg, Täby 14–18. Ledamot, utskottet för stadsbyggnad och miljö, Täby 14–18. Ledamot, utskottet för fastigheter, Täby 14–18.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ordförande KD Täby 12–14 och vice ordförande 14–. Ordförande, föreningen Funkisglädje 15–18 och vice ordförande 18–20. Vice ordförande KD Stockholms län, 15–19 och ordförande 19–.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

  En tydligare process för tillståndsprövning av elnät

  Betänkande 2023/24:NU15

  Det behövs en tydligare process för tillståndsprövning av elnät. Det anser riksdagen som säger ja till regeringens förslag om ändringar i miljöbalken och ellagen. Beslutet innebär en tydligare och snabbare process för att förnya, förstärka och bygga ut elnät. De nya reglerna gäller starkströmsledningar som kräver nätkoncession för linje, eftersom tillståndsprocessen för sådana ledningar är längre än för övriga nät. Reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 45 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Energipolitikens långsiktiga inriktning

  Betänkande 2023/24:NU14

  Regeringen föreslår två nya mål för Sveriges elsystem: ett planeringsmål och ett leveranssäkerhetsmål. Riksdagen föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget.

  Planeringsmålet innebär att elsystemet ska ge förutsättningar för att leverera den el som behövs för en ökad elektrifiering och

  Behandlade dokument
  40
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  42 
  Anföranden och repliker
  57, 187 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-22
  Debatt
  2024-05-23
  Beslut
  2024-05-29
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2024-05-23
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Elmarknadsfrågor

  Elmarknadsfrågor

  Betänkande 2023/24:NU9

  Riksdagen har behandlat en skrivelse av regeringen om Riksrevisionens rapport om statens åtgärder för utveckling av elsystemet samt 80 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2023.

  Riksdagen konstaterar att regeringen i huvudsak instämmer i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  60, 152 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mineralpolitik

  Mineralpolitik

  Betänkande 2023/24:NU8

  Riksdagen sa nej till 43 förslag i motioner om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2023. Detta med hänvisning bland annat till pågående utredningar, redan gjorda insatser och en av regeringen utlovad mineralstrategi.

  Motionerna handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt om innovationskritiska metaller och mineral.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  14
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  28, 101 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-14
  Debatt
  2024-02-15
  Beslut
  2024-02-28
 • Stillbild från Övrigt kammaren: Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Romina Pourmokhtari

  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Romina Pourmokhtari

  Riksdagen håller en omröstning om misstroendeförklaring mot klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LRiksdagen kan uttala sitt misstroende mot en enskild minister eller mot hela regeringen, en misstroendeförklaring. Minst 175 ledamöter måste rösta ja för att riksdagen ska förklara sitt misstroende för regeringen eller
  Datum
  2024-01-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 21 Energi

  Utgiftsområde 21 Energi

  Betänkande 2023/24:NU3

  Totalt går cirka 5,6 miljarder kronor ur statens budget för 2024 till utgiftsområdet Energi. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2024 om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

  Mest pengar, drygt 1,4 miljarder kronor, går till energiforskning. Knappt 1

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  56, 143 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-12
  Debatt
  2023-12-13
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-12-07
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny kärnkraft i Sverige

  Ny kärnkraft i Sverige

  Betänkande 2023/24:NU5

  Riksdagen sa ja till regeringens lagförslag om ny kärnkraft i Sverige. Lagändringarna gör att det blir tillåtet med nya reaktorer på andra platser än vid kärnkraftverken i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Dessutom tillåts fler än tio reaktorer får vara i drift samtidigt.

  Riksdagen delar regeringens

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  54, 176 minuter
  Justering
  2023-11-23
  Bordläggning
  2023-11-24
  Debatt
  2023-11-28
  Beslut
  2023-11-29
 • Kulturskola i hela landet

  Motion 2023/24:2515 av Camilla Brodin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2515 av Camilla Brodin KD Kulturskola i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga skollagen så att grundskola och kulturskola ska kunna samplanera kulturskolan under skoltid utan att inkräkta på undervisningstid och tillkännager
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Statens statistikansvar på alkoholområdet

  Motion 2023/24:2420 av Camilla Brodin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2420 av Camilla Brodin KD Statens statistikansvar på alkoholområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla ansvaret för all statistik på alkoholområdet på en statlig myndighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Missbruk
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • En klotterpolicy hos Trafikverket

  Motion 2023/24:2396 av Camilla Brodin (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:2396 av Camilla Brodin KD En klotterpolicy hos Trafikverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att införa en klotterplattform och klotterpolicy och tillkännager detta för regeringen. Motivering
  Inlämnad
  2023-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vårändringsbudget för 2023

  Vårändringsbudget för 2023

  Betänkande 2022/23:FiU21

  Riksdagen ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade utgifter för staten under 2023. Ändringar av anslag görs i 21 av de 27 utgiftsområdena i statens budget för 2023. Bland annat förlängs det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag till och med den 31 december

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  47, 141 minuter
  Justering
  2023-06-15
  Bordläggning
  2023-06-19
  Debatt
  2023-06-20
  Beslut
  2023-06-20
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-06-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

  Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

  Betänkande 2022/23:NU17

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya krav för lagring och leverans av naturgas. Förslagen bygger på ändringar i två EU-förordningar som rör gaslagring och innebär bland annat att den som har en lagringsanläggning för gas eller avser att ta en sådan anläggning

  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  53, 144 minuter
  Justering
  2023-05-25
  Bordläggning
  2023-05-29
  Debatt
  2023-05-30
  Beslut
  2023-05-31
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

  Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster

  Betänkande 2022/23:NU9

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur EU:s elmarknadsdirektiv när det gäller leverans av el och så kallade aggregeringstjänster ska införas i den svenska lagstiftningen.

  Direktivet syftar till att anpassa elmarknaden till nya förutsättningar som en mer decentraliserad

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  26
  Reservationer
  31 
  Anföranden och repliker
  48, 115 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt om importen av rysk fossil energi

  Särskild debatt om importen av rysk fossil energi

  Riksdagen håller en särskild debatt om importen av rysk fossil energi. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M
  Datum
  2023-04-18
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-04-13
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.
  Datum
  2023-02-23

Filter