Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

  Motion 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare oberoende fondernas risktagande och kostnader. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till kommunalt utjämningssystem enligt de riktlinjer som anförs i motionen. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

  Motion 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stabila planeringsförutsättningar för kommuner och landsting.

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnad av husläkarsystemet

  utbyggnad av husläkarsystemet

  Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och

  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

  Motion 2003/04:So30 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So30 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. Dokument

  Inlämnad
  2004-05-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av en politik som stärker kommunernas och landstingens skattebas.

  Inlämnad
  2004-05-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3 2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003

  Motion 2003/04:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder möjligheterna att för statsfinansernas del skapa liknande mått som balanstalet i pensionssystemet för att mäta åtaganden mot

  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning 1 Rädda statsfinanserna 1.1 Sverige behöver begränsa statsutgifterna Sunda statsfinanser är en viktig del av välfärdsstatens fundament. Att fördela lånade pengar håller

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU20 2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten

  Motion 2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:128. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en översyn av det fortsatta behovet av och verksamheten inom

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Motion 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 AMS är en dålig förebild 2 3.3 En bredare

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

  Motion 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett ersättningssystem för asylsökande som är kopplat

  Inlämnad
  2004-02-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

  Motion 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att möjligheten till s.k. nya ansökningar i asylärenden skall avskaffas från den 1 januari 2005, samtidigt med att en ny instans-

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
 • införande av vårdgarantin

  Interpellation 2003/04:239 av Könberg, Bo (fp)

  den 22 januari Interpellation 2003/04:239 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om införande av vårdgarantin I valrörelsen 2002 var statsminister Göran Persson, landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson och socialminister Lars Engqvist överens om att en nationell vårdgaranti skulle införas. Enligt

  Inlämnad
  2004-01-22
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik

  Motion 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens aviserade förslag om dokumentlöshet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.

  Motion 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en skärpning av straffet för

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen väckt enligt 3 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättande

  Inlämnad
  2003-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sjukskrivningsmålen

  sjukskrivningsmålen

  Interpellation 2003/04:43 av Könberg, Bo (fp)

  den 22 oktober Interpellation 2003/04:43 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsmålen I TV-programmet Agenda den 12 oktober sade arbetslivsminister Hans Karlsson så här: För första gången så minskar sjukskrivningarna på i stort sett alla punkter. Kortidsfrånvaron minskar, de långa sjukskrivningarna

  Inlämnad
  2003-10-22
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk9 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att ersätta dagens 3:12-regler

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

  Motion 2003/04:K12 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:K12 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konventets förslag sett till helheten är en betydande framgång. Riksdagen

  Inlämnad
  2003-10-17
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2003/04:KUU1 2004/05:KU29
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 16 avslag, 4 bifall,

Filter