Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

  Motion 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare oberoende fondernas risktagande och kostnader. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet

  Motion 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi44 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag till kommunalt utjämningssystem enligt de riktlinjer som anförs i motionen. Riksdagen

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting

  Motion 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi40 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om stabila planeringsförutsättningar för kommuner och landsting.

  Inlämnad
  2004-06-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utbyggnad av husläkarsystemet

  utbyggnad av husläkarsystemet

  Interpellation 2003/04:544 av Könberg, Bo (fp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:544 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om utbyggnad av husläkarsystemet Behovet av en genomförd husläkarreform i vårt land har snart diskuterats i tre årtionden. I samband med fyrpartiuppgörelsen mellan den socialdemokratiska regeringen, Folkpartiet, Centerpartiet och

  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • EU och brottsbekämpningen

  Skriftlig fråga 2003/04:1299 av Könberg, Bo (fp)

  den 2 juni Fråga 2003/04:1299 av Bo Könberg fp till justitieminister Thomas Bodström om EU och brottsbekämpningen Den internationella kriminaliteten respekterar inga gränser. Människohandel, narkotika och terrorism är några exempel på den brottslighet som Sverige inte klarar av att bekämpa på egen hand. Där har samarbetet

  Inlämnad
  2004-06-02
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m.

  Motion 2003/04:So30 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:So30 av Kerstin Heinemann m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:146 Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. Dokument

  Inlämnad
  2004-05-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inriktningen av en politik som stärker kommunernas och landstingens skattebas.

  Inlämnad
  2004-05-21
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3 2004/05:FiU8
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003

  Motion 2003/04:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen utreder möjligheterna att för statsfinansernas del skapa liknande mått som balanstalet i pensionssystemet för att mäta åtaganden mot

  Inlämnad
  2004-05-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi23 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning 1 Rädda statsfinanserna 1.1 Sverige behöver begränsa statsutgifterna Sunda statsfinanser är en viktig del av välfärdsstatens fundament. Att fördela lånade pengar håller

  Inlämnad
  2004-05-03
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU20 2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten

  Motion 2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Fi19 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:128. Riksdagen begär att regeringen återkommer med en översyn av det fortsatta behovet av och verksamheten inom

  Inlämnad
  2004-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget

  Motion 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf39 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de föreslagna

  Inlämnad
  2004-03-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration

  Motion 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf36 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:69 En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Inledning 2 3.2 AMS är en dålig förebild 2 3.3 En bredare

  Inlämnad
  2004-03-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m.

  Motion 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf30 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:50 Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett ersättningssystem för asylsökande som är kopplat

  Inlämnad
  2004-02-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

  Motion 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf24 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:59 Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att möjligheten till s.k. nya ansökningar i asylärenden skall avskaffas från den 1 januari 2005, samtidigt med att en ny instans-

  Inlämnad
  2004-02-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
 • införande av vårdgarantin

  Interpellation 2003/04:239 av Könberg, Bo (fp)

  den 22 januari Interpellation 2003/04:239 av Bo Könberg fp till socialminister Lars Engqvist om införande av vårdgarantin I valrörelsen 2002 var statsminister Göran Persson, landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson och socialminister Lars Engqvist överens om att en nationell vårdgaranti skulle införas. Enligt

  Inlämnad
  2004-01-22
  Besvarare
  Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik

  Motion 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf6 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:37 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens aviserade förslag om dokumentlöshet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU11 2003/04:SfU12 2004/05:SfU2 2004/05:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.

  Motion 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sf12 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:35 Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en skärpning av straffet för

  Inlämnad
  2003-12-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen (väckt enligt 3 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:N5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Granskning av Systembolaget AB och alkoholbranschen väckt enligt 3 kap. 15 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om tillsättande

  Inlämnad
  2003-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2003/04:NU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sjukskrivningsmålen

  sjukskrivningsmålen

  Interpellation 2003/04:43 av Könberg, Bo (fp)

  den 22 oktober Interpellation 2003/04:43 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningsmålen I TV-programmet Agenda den 12 oktober sade arbetslivsminister Hans Karlsson så här: För första gången så minskar sjukskrivningarna på i stort sett alla punkter. Kortidsfrånvaron minskar, de långa sjukskrivningarna

  Inlämnad
  2003-10-22
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.

  Motion 2003/04:Sk9 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2003/04:Sk9 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:17 Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att ersätta dagens 3:12-regler

  Inlämnad
  2003-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2003/04:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter

Valda filter