Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004

  Motion 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att genomgången av skr. 2004/05:130 bör ha en inriktning mot en analys

  Inlämnad
  2005-06-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sjukskrivningar och förtidspensioneringar

  sjukskrivningar och förtidspensioneringar

  Interpellation 2004/05:670 av Könberg, Bo (fp)

  den 24 maj Interpellation 2004/05:670 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningar och förtidspensioneringar Regeringen har satt upp som mål att sjukskrivningarna ska halveras samtidigt som förtidspensioneringarna i genomsnitt ska vara lägre för 20032008 än 2002. Det senare har beskrivits mer detaljerat

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan

  Skriftlig fråga 2004/05:1687 av Könberg, Bo (fp)

  den 23 maj Fråga 2004/05:1687 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan För att förhindra fusk med försäkringsersättningar genom samtidigt utnyttjande av sjukpeng och arbetslöshetsförsäkring är det angeläget att förekomsten av

  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Varför märker svenska folket så lite av att det är högkonjunktur Vårt svar är att det beror på systemfel i svensk ekonomi. Fakta belyser behovet av en ny politik: Den

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20 2004/05:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd

  Motion 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:116. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ett reformerat underhållsstöd efter de riktlinjer som

  Inlämnad
  2005-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering

  Interpellation 2004/05:490 av Könberg, Bo (fp)

  den 24 mars Interpellation 2004/05:490 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Det är bättre och nästan alltid samhällsekonomiskt vettigare att sjuka får vård och rehabilitering än att de får sjukpeng medan de tvingas köa för vård. Det var den enkla tanken

  Inlämnad
  2005-03-24
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning

  Motion 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förkortade handläggningstider och beviljande

  Inlämnad
  2005-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering

  Motion 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av

  Inlämnad
  2005-02-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall

  Inlämnad
  2005-01-26
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare försening avseende förslag till nytt regelverk för anhöriginvandring ej får ske.

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige

  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande

  Motion 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en genomgripande

  Inlämnad
  2004-11-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

  Motion 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Sammanfattning Folkpartiet motsätter sig regeringens förslag om att ge arbetsgivarna ett ökat kostnadsansvar för anställda som är sjukskrivna. Förslaget äventyrar redan svaga gruppers

  Inlämnad
  2004-11-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Jobb i stället för bidrag - liberal politik inom alliansen för 300 000 nya jobb - Folkpartiet liberalernas ekonomisk-politiska motion

  Motion 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. fp Jobb i stället för bidrag liberal politik inom alliansen för 300 000 nya jobb Folkpartiet liberalernas ekonomisk-politiska motion 1 Inledning: Jobb i stället för bidrag 1.1 Med Alliansen för ett Sverige i arbete Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:NU1 2004/05:NU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd

  Motion 2004/05:Sf364 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf364 av Bo Könberg m.fl. fp Underhållsbidrag och underhållsstöd Sammanfattning Utformningen av systemet för samhällets stöd till barn till särlevande föräldrar har under årens lopp varit föremål för en rad av utredningar och reformeringsförslag. Frågan är till sin karaktär tekniskt komplicerad.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:LU10 2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Motion 2004/05:Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. fp Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 1 Sammanfattning Skattesystemet måste reformeras för att öka den svenska ekonomins förmåga till långsiktigt uthållig tillväxt. För att uppnå detta vill Folkpartiet liberalerna bl.a. att: Enkelheten i skatteskalorna

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:FiU1 2004/05:SkU1 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21 2004/05:SkU22 2004/05:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): 17 avslag
 • Ett jämställt Sverige är ett bättre Sverige

  Motion 2004/05:A355 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:A355 av Lars Leijonborg m.fl. fp Ett jämställt Sverige är ett bättre Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad egenmakt i arbetslivet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU3 2004/05:AU7 2004/05:KrU4 2004/05:LU8 2004/05:NU9 2004/05:SfU1 2004/05:SkU19 2004/05:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Avveckling av kommunala bolag

  Motion 2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. fp Avveckling av kommunala bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avveckling av kommunala bolag. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som sätter stopp för kommunal skatteplanering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3 2004/05:KU18 2004/05:KU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Budgetlagen

  Motion 2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi277 av Karin Pilsäter m.fl. fp Budgetlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om målet att statens finansiella sparande skall vara i balans över en konjunkturcykel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Kommunernas ekonomi

  Motion 2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. fp Kommunernas ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att effekterna av statliga beslut för kommunerna skall klargöras och utgöra underlag för riksdagsbeslut. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag

Filter