Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen anger i avsnittet 4.7 att arbetslösheten bland lågutbildade ungdomar under 25 år 1996 var 19,8 procent, dvs. avsevärt högre än för befolkningen i sin helhet. Vidare nämns att

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A6 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A6 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av skr. 1996/1997:41 Jämställdhetspolitiken Regeringen har lämnat en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats hitintills under mandatperioden och anger huvuddragen i den fortsatta inriktningen av insatserna. Vi s-kvinnor är

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf10 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf10 av Birthe Sörestedt m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv I propositionen föreslås att Invandrarverket tar över ansvaret från Polisen för de s.k. grundutredningar som görs direkt i anslutning till att asylansökan lämnas och att

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatter för gränsgångare

  Motion 1996/97:Sk337 av Birthe Sörestedt och Nils T Svensson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk337 av Birthe Sörestedt och Nils T Svensson s Skatter för gränsgångare Utbytet mellan våra grannländer är inte enbart positivt utan det uppstår också problem. I Malmöhus län har det fram till 1 maj 1996 utfärdats 2 217 stycken så kallade gränsgångarintyg avseende personer bosatta i

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Solidariskt betalningsansvar

  Motion 1996/97:L905 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:L905 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s Solidariskt betalningsansvar Banker och finansinstitut strävar efter så god säkerhet som möjligt för sina lån och det innebär att när en person söker ett lån kräver banken om denne är sammanboende att båda står för lånet eller att någon

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:LU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rollspel

  Motion 1996/97:Kr508 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr508 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Rollspel Olika former av s.k. rollspel har väckt ett starkt ökande intresse inte minst bland ungdomar. Rollspelen kan sägas vara en syntes av bland annat film, teater, litteratur, datorspel och verklighet. Metoden användes i bl.a. gruppdynamik,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dosering av läkemedel

  Motion 1996/97:So237 av Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So237 av Birthe Sörestedt m.fl. s Dosering av läkemedel Läkemedelsanvändningen i Sverige visar stora skillnader mellan könen. Orsaker till och konsekvenser i könsolikheter är ofullständigt kända. Även om graden av ohälsa vore identisk mellan könen, t.ex. när det gäller hjärtsvikt eller

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU2
 • Tandlossning

  Motion 1996/97:So227 av Birthe Sörestedt och Margareta Sandgren (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So227 av Birthe Sörestedt och Margareta Sandgren s Tandlossning Tandlossning är en infektionssjukdom som kan drabba helt friska personer. Genom forskning inom det här området finns idag kunskaper om sjukdomen, dess orsaker och förlopp. Sjukdomen är ärftligt betingad och kostfaktorn har

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU2
 • Öresundsbrons järnvägs- och väganslutningar

  Motion 1996/97:T901 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T901 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbrons järnvägs- och väganslutningar Med Öresundsbron inleds en process mot en nära integrering av Malmö- och Köpenhamnsregionerna. Detta skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron öppnar också möjligheter

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Virtuell högskola

  Motion 1996/97:Ub500 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub500 av Agneta Brendt m.fl. s Virtuell högskola I budgetpropositionen har regeringen dragit upp riktlinjerna för högskolepolitiken inför 2000-talet. Utbildning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället är högskolans huvuduppgifter. Regeringen lyfter också fram vikten av att

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskning och samhälle

  Motion 1996/97:Ub495 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub495 av Agneta Brendt m.fl. s Forskning och samhälle Den s.k. dubbla strategin, dvs. att kvinnokönsforskningen behöver integreras inom de olika diciplinerna och utvecklas självständigt, är mycket värdefull och därför välkomnar vi regeringens satsning både på landets Centra/Fora och

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Register och båtskatt

  Motion 1996/97:T615 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T615 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Register och båtskatt Motionen delad mellan flera utskott Den 1 januari 1988 infördes ett register för fritidsbåtar. Enligt lagen skulle varje svensk båt som inte går i yrkesmässig trafik registreras om 1. båten drevs med segel eller

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SkU17 1996/97:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingssamarbete med kvinnoperspektiv

  Motion 1996/97:U211 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:U211 av Monica Green m.fl. s Internationellt utvecklingssamarbete med kvinnoperspektiv De stora globala orättvisorna kan inte lösas utan global solidaritet. För oss är det därför viktigt att biståndet bygger på samarbete inom ramen för ett globalt välfärdssamhälle med ömsesidiga beroenden,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:UU15 1996/97:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Malmö Symfoniorkester

  Motion 1996/97:Kr226 av Nils T Svensson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr226 av Nils T Svensson och Birthe Sörestedt s Malmö Symfoniorkester I utredningar har konstaterats att Malmö Symfoniorkester har ett i jämförelse med andra symfoniorkestrar orimligt lågt antal grundbelopp i förhållande till sin omfattning och verksamhet. Malmö kommun har i skrivelse

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitik

  Motion 1996/97:Jo311 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo311 av Monica Green m.fl. s Miljöpolitik Motionen delad mellan flera utskott Vi skall bli det första landet i världen som klarar omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Där ingår kommunikationer, råvaruförsörjning, industri och kraftproduktion i kretsloppet. Då är ett

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:BoU12 1996/97:JoU17 1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Översyn av jämställdhetslagen

  Motion 1996/97:A815 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A815 av Eva Arvidsson m.fl. s Översyn av jämställdhetslagen Det finns allvarliga brister i vår jämställdhetslag. Lagen är utformad som en del av den arbetsrättsliga lagstiftningen, vilket innebär att ändringar i lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen eller i lagen om rättegången

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors lika rätt till arbete

  Motion 1996/97:A814 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A814 av Inger Segelström m.fl. s Kvinnors lika rätt till arbete Motionen delad mellan flera utskott Aldrig tidigare har så många kvinnor funnits utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Under första delen av 90-talet har mäns arbetslöshet varit högre än kvinnors. Situationen har nu förändrats

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:AU1 1996/97:AU4 1996/97:AU8 1996/97:UbU9 1997/98:AU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Offentliga sektorn och kvinnorna

  Motion 1996/97:A811 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A811 av Inger Segelström m.fl. s Offentliga sektorn och kvinnorna Vi s-kvinnor och mansligister ställer upp på regeringens och riksdagens mål att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Vi vet att det enda sättet på kort sikt för att halvera arbetslösheten för kvinnor är att låta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhetsperspektiv inom statlig verksamhet

  Motion 1996/97:A805 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A805 av Birthe Sörestedt m.fl. s Jämställdhetsperspektiv inom statlig verksamhet Samtliga statliga utredningar ska särskilt beakta jämställdhetsperspektivet då de lägger sina förslag. Motsvarande krav bör också ställas på de statliga myndigheterna när deras verksamhet förändras. Arbetslösheten

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag

  Motion 1996/97:Bo227 av Margareta Sandgren och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo227 av Margareta Sandgren och Birthe Sörestedt s Bostadsbidrag Det är många som oroligt frågar sig vad som händer efter årsskiftet, när de nya reglerna för bostadsbidrag träder i kraft. Förändringarna är många, och delvis genomgripande. I fortsättningen ges bara bostadsbidrag upp till

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter