Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

  Motion 1994/95:A39 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A39 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Arbetsmarknadssituationen i Malmöhus län kännetecknas av en fortsatt hög arbetslöshet. Den öppna arbetslösheten uppgick i februari till 33 500 personer, vilket motsvarar 8,6 av arbetskraften. Exakt samma

  Inlämnad
  1995-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

  Motion 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo31 av Bengt Silfverstrand m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Propositionen innehåller åtgärder för att minska miljöutsläppen från småskalig vedeldning. Regeringen föreslår ändring i hälsoskyddsförordningen

  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Storstädernas ekonomiska situation

  Motion 1994/95:A452 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A452 av Lars-Erik Lövdèn m.fl. s Storstädernas ekonomiska situation I Sveriges tre storstadsregioner bor 30 av landets befolkning. Storstadsområdena har stor betydelse för hela Sveriges utveckling. Storstäderna har byggt upp en mångsidig infrastruktur som också har som syfte att tjäna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne

  Motion 1994/95:A253 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A253 av Birthe Sörestedt m.fl. s Sysselsättning och utbildning för kvinnor i Skåne Skåne skiljer sig på många sätt från övriga landet bl.a. ifråga om befolkningstäthet och näringslivsstruktur. Dessa skillnader återfinns även mellan de skånska kommunerna allt från storstad till landsbygd,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Läkemedelskostnaderna

  Motion 1994/95:Sf215 av Birthe Sörestedt och Iréne Vestlund (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf215 av Birthe Sörestedt och Iréne Vestlund s Läkemedelskostnaderna Läkemedelskostnaderna Läkemedelsverket arbetar med frågor som rör såväl över- som underutskrivning av läkemedel. Sedan några år tillbaka utvecklar man informationsprogram tillsammans med Norge. Det anordnas också årligen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1994/95:131 Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1994/95:Sf12 av Birthe Sörestedt och Sigrid Bolkéus (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf12 av Birthe Sörestedt och Sigrid Bolkéus s med anledning av skr. 1994/95:131 Invandrar- flyktingpolitiken Enligt 3 kap 1 utlänningslagen har flyktingar, krigsvägrare och s.k. de factoflyktingar rätt till asyl i Sverige. En asylsökande kan även ges uppehållstillstånd inom ramen för tillämpningen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fristående skolor

  Motion 1994/95:Ub355 av Birthe Sörestedt och Marianne Jönsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub355 av Birthe Sörestedt och Marianne Jönsson s Fristående skolor I prop. 1994/95:100 bil. 5 Utbildningsdepartementet betonas bl.a. vikten av en behovsstyrd resursfördelning. Skolans ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen gör att undervisningen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljötillsynen

  Motion 1994/95:Jo639 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo639 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Miljötillsynen Naturvårdsverket granskade i sin rapport 3815 Miljötillsynen i Sverigemiljöskyddslagens tillämpning under andra halvåret 1989. För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt ML. För andra verksamheter

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot vattenföroreningar

  Motion 1994/95:Jo638 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo638 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot vattenföroreningar Övergödningen är ett av våra allra största miljöproblem vad gäller hav och vatten. Algblomning, syrebrist, svavelvätebildning och döda bottnar har under sommarmånaderna de senaste åren regelbundet rapporterats från landets

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Miljöskyddet

  Motion 1994/95:Jo637 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo637 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Miljöskyddet Dessa uppfordrande och tungt vägande formuleringar återfinns i prop. l987/88:85 MILJÖPOLITIKEN INFÖR l990-TALET. Propositionen innehåller flera konkreta förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar i luft, mark och

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barns uppväxtvillkor

  Motion 1994/95:So292 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So292 av Eva Johansson m.fl. s Barns uppväxtvillkor Riksdagen behandlade vid förra riksmötet flera motioner som tog upp barns och ungas uppväxtvillkor. Motionärerna gav uttryck för den oro många känner över att barn och unga i så stor utsträckning hamnar utanför samhällets gemenskap.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De svenska socialarbetarna i Köpenhamn

  Motion 1994/95:So231 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So231 av Birthe Sörestedt m.fl. s De svenska socialarbetarna i Köpenhamn Sedan 1971 har socialstyrelsen två socialarbetare placerade i Köpenhamn. Regeringen gav 1993 socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och redovisa verksamheten med avseende på dess mål, inriktning och resultat. Utvärderingen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättningsprinciperna för privatläkare

  Motion 1994/95:So461 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So461 av Birthe Sörestedt m.fl. s Ersättningsprinciperna för privatläkare Under de senaste åren har sjukvården lagt ner mycket kraft och tid för att utveckla ekonomiska styrsystem. En viktig utgångspunkt för detta har varit att besluten flyttas ned i organisationen till kliniker, mottagningar,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot läkemedelsmissbruk

  Motion 1994/95:So460 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So460 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Åtgärder mot läkemedelsmissbruk Mer än 200 000 svenskar är beroende av lugnande och sömngivande medel. Mellan tre och fyra miljoner recept på beroendeframkallande psykofarmaka skrivs varje år ut på de svenska apoteken. Mest utbrett

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Solidariskt betalningsansvar

  Motion 1994/95:L403 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:L403 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s Solidariskt betalningsansvar Banker och finansinstitut strävar efter en så god säkerhet som möjligt för sina lån, vilket innebär att när en person söker ett lån kräver banken, om denne är sammanboende, att båda ska stå för lånet eller

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rollspel

  Motion 1994/95:Kr418 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr418 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Rollspel Olika former av s.k. rollspel har väckt ett starkt ökande intresse inte minst bland ungdomar. Rollspelen kan sägas vara en syntes av bland annat film, teater, litteratur, datorspel och verklighet. Metoden användes i bl.a. gruppdynamik,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skåne-regionen

  Motion 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K630 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skåneregionen Sverige har tagit steget in i Europeiska Unionen, i själva verket en politisk bekräftelse på en sedan länge pågående ekonomisk och kulturell integrationsprocess. Skåne har i egenskap av Sveriges sydligaste landskap och som granne med den europeiska

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:AU13 1994/95:AU9 1994/95:FöU4 1994/95:JoU13 1994/95:SfU10 1994/95:SkU23 1994/95:TU13 1995/96:JoU2 1995/96:TU1 1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Flyktingmottagandet

  Motion 1994/95:Sf629 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sf629 av Marie Granlund m.fl. s Flyktingmottagandet Ambitionen i svensk flykting- och invandrarpolitik är mycket hög när det gäller mottagning och introduktion i det svenska samhället. Utvecklingen i kommunerna har varit positiv, så även i Malmö. Malmö har genom sitt stora flyktingmottagande

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

  Motion 1994/95:Ub313 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub313 av Birthe Sörestedt m.fl. s Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan Barns och ungdomars uppväxtförhållanden har en avgörande betydelse för deras vuxenliv. Mycket av det som grundläggs under barndomen spelar en avgörande roll för hur man fungerar som vuxen. Skolan kan vara mer

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • De skånska åsystemen

  Motion 1994/95:Jo684 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo684 av Karin Wegestål m.fl. s De skånska åsystemen Övergödningen av våra hav och kustvatten har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. 1988 satte riksdagen upp som mål att till 1995 väsentligt minska fosforutsläppen och halvera kväveutsläppen till haven. Markläckage av växtnäringsämnen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter