Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Ju40 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju40 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen Inledning I kompletteringspropositionens bilaga 2, Justitiedepartementet, föreslår regeringen att anslaget till den

  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:RFK3 Förvaltningskontorets förslag om Nordiska rådets svenska delegation

  Motion 1993/94:K68 av Anita Jönsson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:K68 av Anita Jönsson och Birthe Sörestedt s med anledning av förs. 1993/94:RFK3 Förvaltningskontorets förslag om Nordiska rådets svenska delegation I förvaltningskontorets förslag om Nordiska rådets svenska delegation 1993/94:RFK3 föreslås att verksamheten vid delegationens kansli på visst

  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU48
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m.

  Motion 1993/94:Ju38 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju38 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Sammanfattning I propositionen redovisar regeringen sin principiella inställning till specialdomstolar. Det är regeringens uppfattning att flertalet av de måltyper som för närvarande

  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Motion 1993/94:Ju32 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju32 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll Sammanfattning I propositionen föreslås försöksverksamhet med elektronisk intensivövervakning i syfte att ge kunskap om hur en sådan övervakningsteknik

  Inlämnad
  1994-03-31
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslag

  Motion 1993/94:L10 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:L10 av Inga-Britt Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:123 Skuldsaneringslag Regeringen lägger i propositionen fram förslag till en skuldsaneringslag. Lagen föreslås gälla fysiska personer som helt eller delvis kan befrias från sina skulder. För att komma i fråga för skuldsanering

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

  Motion 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Sammanfattning I propositionen föreslås att en brottsofferfond inrättas, huvudsakligen finansierad genom avgifter

  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot vattenföroreningar

  Motion 1993/94:Jo614 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo614 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot vattenföroreningar Övergödningen är ett av våra allra största miljöproblem vad gäller hav och vatten. Algblomning, syrebrist, svavelvätebildning och döda bottnar har under sommarmånaderna de senaste åren regelbundet rapporterats från landets

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Allemansrätten i Europasamarbetet

  Motion 1993/94:U505 av Maja Bäckström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U505 av Maja Bäckström m.fl. s Allemansrätten i Europasamarbetet Den urgamla och internationellt sett unika svenska allemansrätten har varit ett stort tvisteämne i Europadebatten. En del debattörer har befarat negativa miljökonsekvenser och en utarmning av vår natur som en följd av ett

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Läkemedelsmissbruk

  Motion 1993/94:So449 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So449 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Läkemedelsmissbruk Mer än 200 000 svenskar är beroende av lugnande och sömngivande medel. Mellan tre och fyra miljoner recept på beroendeframkallande psykofarmaka skrivs varje år ut på de svenska apoteken. Mest utbrett är detta läkemedelsmissbruk

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Insemination m.m.

  Motion 1993/94:So424 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So424 av Birthe Sörestedt m.fl. s Insemination m.m. Den medicinska utvecklingen går mycket snabbt när det gäller insemination och befruktning utanför kroppen. Forskning och teknisk utveckling inom dessa områden kan i framtiden ge oanade möjligheter men också inge tvivel om den kan hållas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handikappades villkor

  Motion 1993/94:So275 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So275 av Jan Fransson m.fl. s Handikappades villkor Motionen har tillkommit efter många samtal med människor som har hinder för att kunna leva ett gott liv. De har berättat om sin situation men också utifrån sina erfarenheter lämnat förslag till förbättringar. Hos flertalet finns en stark

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:AU12 1993/94:SfU12 1993/94:SoU27 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Barn och ungdomars situation

  Motion 1993/94:So267 av Jan Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So267 av Jan Fransson m.fl. s Barn och ungdomars situation Den pågående nedrustningen av välfärden och den höga arbetslösheten innebär att allt fler barn och ungdomar far illa. Genom att många föräldrar är arbetslösa och deras ekonomi och sociala trygghet försämras överförs deras otrygghet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barns uppväxtvillkor

  Motion 1993/94:So266 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So266 av Eva Johansson m.fl. s Barns uppväxtvillkor Ordet gatubarnför våra tankar till andra länder. Länder med helt andra sociala, ekonomiska och politiska system än vårt. Ändå finns problemet också här. Också i vårt land finns barn som lever utanför samhället. Som inte har någon familj

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattekontrollen av ränteinkomster

  Motion 1993/94:Sk323 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk323 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Skattekontroll av ränteinkomster Riksdagen fattade våren 1985 beslut om bl.a. förenklad deklarationsblankett. I detta sammanhang utvidgades den s.k. kontrolluppgiftsskyldigheten till att gälla fysiska personers bankräntor från kreditinstitut

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av utlandstraktamenten

  Motion 1993/94:Sk305 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk305 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Beskattning av utlandstraktamenten Skattereformen har inneburit förenklingar och skärpningar av reglerna för avdrag avseende ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige. Begränsningarna har främst motiverats av att tidigare regler

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återkrav av socialbidrag

  Motion 1993/94:So224 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So224 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Återkrav av socialbidrag I samband med bankkonflikten för några år sedan förlorade flera kommuner, bl.a. Ängelholm, en strid i kammarrätten mot de mottagare av socialbidrag som vägrat betala tillbaka de pengar de fått ut i bistånd då

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Datautbildning i skolan

  Motion 1993/94:Ub354 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub354 av Karin Wegestål m.fl. s Datautbildning i skolan I Sverige går utvecklingen i ilfart mot ett mer och mer databeroende samhälle. Det har redan uppstått en kunskapsklyfta på detta område mellan yngre och äldre. Barn, särskilt pojkar har ofta tillgång till datorer i hemmet och tar

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • De nya förtidspensioneringsreglerna

  Motion 1993/94:Sf270 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf270 av Karin Wegestål m.fl. s De nya förtidspensioneringsreglerna När de nya nivåerna inom förtidspensioneringen genomfördes den 1 juli 1993 fick detta också effekter för de handikappades situation. För full pension enligt de nya reglerna krävs, att arbetsförmågan är fullständigt nedsatt.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Differentierad förpackningsskatt

  Motion 1993/94:Sk608 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk608 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Differentierad förpackningsskatt Naturvårdsverket föreslog i sitt remissyttrande över Dryckesförpackningsutredningen att differentierade punktskatter borde införas som ett ekonomiskt styrmedel för att gynna miljövänliga dryckesförpackningar.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En kvinnlig ekonomi

  Motion 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A816 av Margareta Winberg m.fl. s En kvinnlig ekonomi Backlash i Sverige eller Vi var på god väg.Män och kvinnor ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter attha ett arbete som ger ekonomiskt oberoendevårda barn och hemdelta i politiska, fackliga och andra aktiviteter i samhälletvara

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:AU17 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SoU20 1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter