Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m.

  Motion 1992/93:Sk44 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk44 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s med anledning av prop. 1992/93:190 Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. Från lagen om mervärdesskatt undantas bl.a. sjukvård, tandvård och social omsorg. I propositionen utvidgas undantaget från skatteplikt för tjänster avseende

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål

  Motion 1992/93:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju30 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:216 Prövningstillstånd i hovrätt och instansordningen i utsökningsmål Prövningstillstånd I propositionen föreslås bl.a. att införa prövningstillstånd i brottmål. Därmed följer regeringen Domstolsutredningen, vars majoritet

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JuU34
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:213 Delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol

  Motion 1992/93:Ju27 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju27 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:213 Delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol Frågan om renodling av domarrollen har diskuterats under lång tid. Syftet med en sådan renodling är att koncentrera domarnas arbete på sådana arbetsuppgifter

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt

  Motion 1992/93:Ju24 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju24 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt Med tvättning av pengar menas åtgärder som syftar till att dölja eller omsätta bytet från brottslig verksamhet. Tvättning av pengar har under senare år blivit ett allt större, i hög grad internationellt

  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1992/93:JuU37
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:215 Försäkringsöverdomstolen

  Motion 1992/93:Ju20 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju20 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:215 Försäkringsöverdomstolen I propositionen föreslås bl.a. att Försäkringsöverdomstolen läggs ned och att Regeringsrätten skall bli högsta instans i socialförsäkringsmål m.m. Den nya instansordningen avses träda i kraft

  Inlämnad
  1993-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

  Motion 1992/93:So35 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:So35 av Anita Jönsson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. I propositionen 1992/93:160, om husläkare m.m. föreslås att en husläkarreform genomförs i Sverige fr.o.m. den 1 jan. 1994 för att vara fullt genomförd vid utgången av 1995. Landstingen i Sverige arbetar utefter

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub108 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub108 av Inga-Britt Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Den svenska industrins överlevnad på en vidgad marknad liksom den fortsatta välståndsutvecklingen är beroende av att de produkter, tjänster och system som tillförs marknadensvarar

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

  Motion 1992/93:Ub101 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub101 av Birthe Sörestedt m.fl. s med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Forskning kring kvinnors sjukdomar För att nedbringa konsumtion av sjukvårdsresurser och sjukskrivning och för att minska individens lidande bör insatser inriktas på att förebygga sjukdomar.

  Inlämnad
  1993-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Öresundsbron och citytunneln

  Motion 1992/93:T917 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T917 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Öresundsbron och citytunneln En fast förbindelse över Öresund kopplar ihop Malmö- och Köpenhamnsregionerna till en stor region i det nya regioninriktade Europa. Det skapar förutsättningar för en positiv utveckling i hela Öresundsregionen. Öresundsbron

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Återinförande av fritidsbåtsregistret

  Motion 1992/93:T609 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:T609 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Återinförande av Fritidsbåtsregistret Ett register för fritidsbåtar infördes den 1 januari 1988. Bestämmelser härom finns i lagen om fritidsbåtsregister 1987:773 och i förordningen om fritidsbåtsregister 1987:906Enligt lagen skulle varje

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SkU25 1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Legitimation för naprapater

  Motion 1992/93:So419 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:So419 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Legitimation för naprapater I vårt land finns ca 500 personer som yrkesmässigt utövar någon form av s.k. manipulationsbehandling. Denna medicinska teknologi har i stor utsträckning haft utövare som refererat till teoretiska förutsättningar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot narkotikamissbruk m.m.

  Motion 1992/93:So273 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:So273 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s Åtgärder mot narkotikamissbruk m.m. Sverige är känt för en restriktiv narkotikapolitik, ett prioriterat område på alla nivåer i samhället. Nu hotas, genom besparingar inom olika områden, samhällets intentioner om en kraftfull kamp mot

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SoU20 1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Allmän begravningshjälp

  Motion 1992/93:Sf256 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf256 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Allmän begravningshjälp För huvuddelen av dem som årligen avlider, d.v.s. ca. 85eller ca. 80.000 personer främst människor över 65 års ålder utgår ingen allmänt tillämpad begravningshjälp. Begravningskostnader får därför i de flesta fall

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av utlandstraktamenten

  Motion 1992/93:Sk305 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk305 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Beskattning av utlandstraktamenten Skattereformen har inneburit förenklingar och skärpningar av reglerna för avdrag avseende ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige. Begränsningarna har främst motiverats av att tidigare regler

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildning och forskning i Skåne

  Motion 1992/93:Ub909 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ub909 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Utbildning och forskning i Skåne Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförs i motion 1992/93:A470 om satsningar på utbildning och forskning i Skåne. Stockholm den 26 januari

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rätt till ledighet för vård av barn

  Motion 1992/93:A702 av Anita Persson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A702 av Anita Persson och Birthe Sörestedt s Rätt till ledighet för vård av barn I dag har samtliga föräldrar rätt att förkorta sin arbetstid till dess att ett barn har uppnått åtta års ålder. Denna rätt är mycket uppskattad och utnyttjas av många föräldrar. Barnen är emellertid inte mogna

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skånes möjligheter

  Motion 1992/93:A470 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:A470 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Skånes möjligheter För närvarande pågår en snabb ekonomisk, politisk och kulturell integrationsprocess i Europa. Genom EES-avtalet binds EFTA- och EG-länderna samman till en gemensam marknad där målsättningen är fri rörlighet för varor, tjänster, kapital

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett starkare miljöskydd

  Motion 1992/93:Jo699 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo699 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Ett starkare miljöskydd Dessa uppfordrande och tungt vägande formuleringar återfinns i proposition 1987/88:85, miljöpolitiken inför 1990-talet. Propositionen innehåller flera konkreta förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljön i Skåne

  Motion 1992/93:Jo683 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo683 av Johnny Ahlqvist m.fl. s Miljön i Skåne Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motion 1992/93:A470 om miljön i Skåne. Stockholm den 26 januari 1993 Johnny Ahlqvist s Börje Nilsson s Maja Bäckström

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Effektivare miljötillsyn

  Motion 1992/93:Jo618 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo618 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Effektivare miljötillsyn Naturvårdsverket har i sin rapport 3815 Miljötillsynen i Sverigegranskat miljöskyddslagens tillämpning under andra halvåret 1989. För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt ML.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter