Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:159 Sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp

  Motion 1991/92:Ju16 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju16 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1991/1992:159 Sänkt inkomstgräns för allmän rättshjälp År 1972 beslutade riksdagen om en genomgripande reform av samhällets rättshjälp. Reformen innebar en avsevärd utvidgning av enskilda människors rättigheter att få statligt ekonomiskt

  Inlämnad
  1992-04-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:83 Ny konsumentkreditlag

  Motion 1991/92:L13 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:L13 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s med anledning av prop. 1991/92:83 Ny konsumentkreditlag Den snabba utvecklingen på konsumentkreditområdet innebärande fler krediter i samband med varuköp och en rad nya kreditformer har ökat behovet av ett förbättrat konsumentskydd. Hushållens

  Inlämnad
  1992-01-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:LU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätt att fatta beslut om besöksförbud

  Motion 1991/92:So241 av Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So241 av Birthe Sörestedt s Rätt att fatta beslut om besöksförbud Enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU får om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas nämndens ordförande besluta om omedelbart omhändertagande av den unge. Någon motsvarande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Differentierad förpackningsskatt

  Motion 1991/92:Sk614 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk614 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Differentierad förpackningsskatt Naturvårdsverket föreslog i sitt remissyttrande över dryckesförpackningsutredningen att differentierade punktskatter borde införas som ett ekonomiskt styrmedel för att gynna miljövänliga dryckesförpackningar.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kontroll av obligationshandeln

  Motion 1991/92:Fi705 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi705 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Kontroll av obligationshandeln Köp och försäljning av aktier registreras hos värdepapperscentralen VPCI detta sammanhang måste namn, adress och personnummer uppges. När staten däremot ger ut ett nytt premielån kan premieobligationer

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot läkemedelsmissbruk

  Motion 1991/92:So490 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So490 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Åtgärder mot läkemedelsmissbruk Mer än 200 000 svenskar är beroende av lugnande och sömngivande medel. Mellan tre och fyra miljoner recept på beroendeframkallande psykofarmaka skrivs varje år ut på de svenska apoteken. Mest utbrett är

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokaliseringen av folkhälsoinstitutet

  Motion 1991/92:So471 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So471 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Lokaliseringen av folkhälsoinstitutet För att bl.a. utreda frågan om lokaliseringen av Folkhälsoinstitutet tillsattes 1991 en särskild organisationskommitté. Av direktiven till kommittén framgick att institutet skulle kunna lokaliseras till annan ort

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avgiftsfria boklån

  Motion 1991/92:Kr212 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr212 av Bo Nilsson m.fl. s Avgiftsfria boklån I Sverige fyller folkbiblioteksväsendet centrala uppgifter för vårt svenska kultur- och samhällsliv. Folkbiblioteken utgör en av de viktigaste kommunala kulturinstitutionerna, och det kommunala huvudmannaskapet har också inneburit att bokutlåningen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bevakningskostnader vid idrottsevenemang m.m.

  Motion 1991/92:Ju212 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju212 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Bevakningskostnaderna vid idrottsevenemang m.m. Med utgångspunkt från kostnaderna för polisbevakningen vid fotbolls-EM innevarande år har justitieministern hävdat att idrotten framöver bör betala i alla fall en del av kostnaderna för den polisstyrka som

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot havsföroreningar

  Motion 1991/92:Jo663 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo663 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot havsföroreningar Så inleds artikeln Hav i förändringav Anders Wirdheim i Naturskyddsföreningens årsbok 1991, som fått titeln Föränderlig naturFiskerikonsulenten i Halland berättar om att många fiskare redan vant sig vid att få illdöingari

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Starkare miljöskydd

  Motion 1991/92:Jo650 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo650 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Starkare miljöskydd Ett av skälen till att effekterna av miljöföroreningarna nu tilltar är att motståndskraften mot olika föroreningar i vissa fall är på väg att bli förbrukad. Vi har enligt min mening nått en punkt där vi på ett helt annat sätt än

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En effektivare miljötillsyn

  Motion 1991/92:Jo649 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo649 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s En effektivare miljötillsyn Naturvårdsverket har i sin rapport 3815 Miljötillsynen i Sverigegranskat miljöskyddslagens tillämpning under andra halvåret 1989. För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljörevisorer

  Motion 1991/92:Jo608 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Jo608 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Miljörevisorer Det primära ansvaret för miljöskyddsarbetet i företagen bygger på egenkontroll. För att miljöfarlig verksamhet skall kunna bedrivas inom ML:s tillåtlighetsregler kräver detta att företagen ifråga bygger upp en egenkontroll

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:JoU18 1991/92:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av utlandstraktamenten

  Motion 1991/92:Sk303 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk303 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Beskattning av utlandstraktamenten Skattereformen har inneburit förenklingar och skärpningar av reglerna för avdrag avseende ökade levnadskostnader vid tjänsteresa i Sverige. Begränsningarna har främst motiverats av att tidigare regler

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Legitimering av socionomer

  Motion 1991/92:So210 av Ulla Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So210 av Ulla Pettersson m.fl. s Legitimering av socionomer Vi föreslår att ett system med legitimering av socionomer i socialt arbete införs. De människor i fortsättningen kallade klienter socialt verksamma socionomer möter i sin yrkesvardag är ofta sköra och känner sig utlämnade och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vården av missbrukare

  Motion 1991/92:So204 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:So204 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s Vården av missbrukare Den intensiva satsning som gjorts för att komma tillrätta med såväl narkotika- som alkoholmissbruk har lett till ett ökat behov av behandlingsplatser. Det finns i dag över 5000 platser av olika slag på institutioner,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kontroll av ränteinkomster

  Motion 1991/92:Sk805 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk805 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Kontroll av ränteinkomster Riksdagen fattade våren 1985 beslut om bl.a. förenklad deklarationsblankett. I detta sammanhang utvidgades den s.k. kontrolluppgiftsskyldigheten till att gälla fysiska personers bankräntor från kreditinstitut

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SkU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot miljöbrottslighet

  Motion 1991/92:Ju827 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju827 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot miljöbrottslighet Under miljöskyddslagens drygt tjugoåriga historia har miljöfrågorna fått en alltmer central roll i samhällsdebatten. Brist på kunskap och medvetenhet, men också på politisk vilja och övertro på att marknaden skall kunna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens kriminaltekniska laboratorium

  Motion 1991/92:Ju813 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju813 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Statens kriminaltekniska laboratorium Teknisk bevisning har blivit ett allt viktigare inslag i brottsmålsprocesser beroende på att erkännanden blivit ovanligare och att värdet av vittnesbevisning ställts under diskussion. En strategisk roll i organisationen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kriminalvården

  Motion 1991/92:Ju510 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju510 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Kriminalvården Kriminalvårdens arbete vilar på de principer som slogs fast genom 1974 års kriminalvårdsreform en reform som det varit stor politisk enighet om. Grundtankarna i reformen är att motverka de negativa konsekvenser som ett frihetsberövande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1991/92:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter