Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 1990/91:143 Den lokala konsumentverksamheten

  Motion 1990/91:L24 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:L24 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s med anledning av skr. 1990/91:143 Den lokala konsumentverksamheten I skrivelsen redovisas inriktningen av den kommunala konsumentverksamheten och att insatserna ytterligare bör förskjutas mot budgetrådgivning, tvistlösning, utbildning

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K76 av Anita Jönsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:K76 av Anita Jönsson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor I regeringens proposition om radio- och TV-frågor finns det oklarheter om lokalradions framtid. Detta har skapat oro för att det nya radiobolaget kommer att tolka skrivningarna som att det föreligger

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:A16 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A16 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Utvecklingsförutsättningarna för Malmö under 1990- talet får bedömas som mindre goda. Industrin i Malmö domineras alltjämt av mogna branscher med begränsade tillväxtmöjligheter. Hela 60 av de

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljörevisorer

  Motion 1990/91:Jo735 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo735 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Miljörevisorer Det primära ansvaret för miljöskyddsarbetet i företagen bygger på egenkontroll. För att miljöfarlig verksamhet skall kunna bedrivas inom ML:s tillåtlighetsregler kräver detta att företagen ifråga bygger upp en egenkontroll

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Återställande av de skånska åsystemen

  Motion 1990/91:Jo805 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo805 av Karin Wegestål m.fl. s Återställande av de skånska åsystemen Övergödningen av våra hav och kustvatten har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. 1988 satte regeringen upp som mål att före sekelskiftet väsentligt minska fosforutsläppen och halvera kväveutsläppen till haven.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En effektivare miljötillsyn

  Motion 1990/91:Jo787 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo787 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s En effektivare miljötillsyn Naturvårdsverket har i sin rapport 3815 Miljötillsynen i Sverigegranskat miljöskyddslagens tillämpning under andra halvåret 1989. För att bedriva vissa typer av miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avgifter på miljöfarliga utsläpp

  Motion 1990/91:Sk632 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk632 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Avgifter på miljöfarliga utsläpp Miljöföroreningarna i våra kustvatten och vattendrag härrör till stor del från jordbrukets användning av kvävegödselmedel. En ofta förbisedd miljöstörning är emellertid den som orsakas av att industrier och enskilda

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Pensionsförmåner

  Motion 1990/91:Sf225 av Birthe Sörestedt och Ingegerd Anderlund (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf225 av Birthe Sörestedt och Ingegerd Anderlund s Pensionsförmåner Den 1 juli 1990 trädde nya regler i kraft gällande möjligheter att erhålla pensionsförmåner. De som begärt undantagande från ATP har fått pensionstillskott. Socialförsäkringsutskottet konstaterade i sitt betänkande 1989/90:SFU9

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot havsföroreningar

  Motion 1990/91:Jo781 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo781 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Åtgärder mot havsföroreningar Miljöföroreningarna i havet har ökat dramatiskt sedan l960-talet. De syrefria bottnarna breder ut sig över allt större områden. Syrebristen har t.ex. medfört att närmare hälften av den egentliga Östersjöns botten, d.v.s.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett starkare miljöskydd

  Motion 1990/91:Jo779 av Bengt Silfverstrand m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo779 av Bengt Silfverstrand m.fl. s Ett starkare miljöskydd Dessa uppfordrande och tungt vägande formuleringar återfinns i prop. l987/88:85 Miljöpolitiken inför l990- talet. Propositionen innehåller flera konkreta förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar till

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kontroll av obligationshandeln

  Motion 1990/91:Fi707 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi707 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Kontroll av obligationshandeln Köp och försäljning av aktier registreras hos värdepapperscentralen VPCI detta sammanhang måste namn, adress och personnummer uppges. När staten däremot ger ut ett nytt premielån kan premieobligationer

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsvillkor i storstadsmiljö

  Motion 1990/91:A805 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A805 av Eva Johansson m.fl. s Kvinnors arbetsvillkor i storstadsmiljö Förändringarna av våra livsvillkor går snabbt. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen driver fram förändringar av människors vardag på gott och ont. Massmedier och andra informationsbärare gör att vi vet alltmer om

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökad rätt till ledighet för vård av barn

  Motion 1990/91:A702 av Anita Persson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A702 av Anita Persson och Birthe Sörestedt s Ökad rätt till ledighet för vård av barn I dag har samtliga föräldrar rätt att förkorta sin arbetstid till dess att ett barn har uppnått åtta års ålder. Denna rätt är mycket uppskattad och utnyttjas av många föräldrar. Barnen är emellertid inte

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Spridning av stallgödsel

  Motion 1990/91:Jo208 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo208 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Spridning av stallgödsel S.k. dikväveoxider N 2O har en uppehållstid i atmosfären på ca 170 år. Sedan andra världskriget har emissionerna och därmed halterna i atmosfären ökat väsentligt. Ökningstakten är för närvarande 0,25 per år. De

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsstyrelsernas sociala funktion

  Motion 1990/91:Bo319 av Birthe Sörestedt och Grethe Lundblad (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo319 av Birthe Sörestedt och Grethe Lundblad s Länsstyrelsernas sociala funktion För den sociala funktionen vid länsstyrelserna föreligger det ett stort behov av en resursförstärkning. Socialstyrelsen har också under en följd av år i ett antal yttranden till civildepartementet redovisat

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En marinekologisk enhet vid Lunds universitet

  Motion 1990/91:Ub528 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub528 av Birthe Sörestedt m.fl. s En marinekologisk enhet vid Lunds universitet I den miljöpolitiska propositionen 1987/88, Jou 23 rskr. 373 framhöll regeringen bland annat att föroreningen av mark och vatten särskilt hårt drabbat södra och sydvästra Sverige. Jordbruket har ett betydande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet

  Motion 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub526 av Birthe Sörestedt m.fl. s En extra professur i miljöpsykologi vid Lunds universitet Ämnet miljöpsykologi omfattar studier av hur människorna upplever sin omgivning och påverkas av densamma. De analyser som utföres tar sikte på en rad såväl fysiska som sociala faktorer med tyngdpunkten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Eftergymnasial utbildning i hantverkskunskap

  Motion 1990/91:Ub678 av Bo Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub678 av Bo Nilsson m.fl. s Eftergymnasial utbildning i hantverkskunskap De gamla hantverksyrkena måste räddas Såsom framgår av boken Vårda Bevarasom statens kulturråd gav ut 1980 är det av stor betydelse att vi bevarar vårt kulturarv och att det stora renoverings- och restaureringsbehov

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jämställd skola

  Motion 1990/91:Ub255 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub255 av Birthe Sörestedt m.fl. s Jämställd skola En av skolans viktigaste uppgifter är att fostra eleverna till fria självständiga människor. Skolan har också en viktig roll som attitydförändrare. Det råder i dag en enighet om jämställdhetsmålen som kan sammanfattas i följande punkter:

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU19 1991/92:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete för bättre vardagsteknik till bl.a. äldre

  Motion 1990/91:Ub662 av Birthe Sörestedt och Jan Andersson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub662 av Birthe Sörestedt och Jan Andersson s Stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete för bättre vardagsteknik till bl.a. äldre Människans önskan att kunna kompensera sig för sin bristande muskelstyrka och uthållighet var en av de ursprungliga drivkrafterna bakom de tekniska uppfinningarna.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter