Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • om jordbruket och livsmedelspolitiken

  Motion 1987/88:Jo260 av Bengt Silfverstrand m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo260 av Bengt Silfverstrand m. fl. s om jordbruket och livsmedelspolitiken Den nuvarande jordbruksregleringen har sina rötter i de förhållanden som rådde för över hundra år sedan. Allt sedan den ekonomiska kris som började 1929

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om stödet till svensk fruktodling

  Motion 1987/88:Jo255 av Bengt Silfverstrand m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo255 av Bengt Silfverstrand m. fl. s om stödet till svensk fruktodling Den svenska trädgårdsproduktionen är av stor betydelse för vårt folkhushåll. Näringsgrenen omfattar drygt 5 000 företag och sysselsätter ca 20 000 personer

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om andra urvalsinstrument till gymnasieskolan än

  Motion 1987/88:Ub333 av Eva Johansson m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Ub333 av Eva Johansson m. fl. s om andra urvalsinstrument till gymnasieskolan än betyg Det höjs många kritiska röster mot betygen i grundskolan. Kritiken gäller både betygens existens och deras utformning. Kritikerna har olika

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:UbU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • om situationen i Afghanistan

  Motion 1987/88:U517 av Karin Ahrland m. fl. (fp, s, m, c, vpk)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:U517 av Karin Ahrland m. fl. fp, s, m, c, vpk om situationen i Afghanistan Det är nu mer än åtta år sedan Sovjet invaderade Afghanistan. Många trodde säkert då att afghanerna inte skulle ha någon möjlighet att stå emot en stormakt.

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:UU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • avGunnarNilssonm.fi. om ökade resurser för fisketillsyn

  Motion 1987/88:Jo417

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo417 avGunnarNilssonm.fi. om ökade resurser för fisketillsyn Fisketillsynen bedrivs i dag enligt bestämmelser om fisketillsynsmän som finns i fiskerättslagen och fiskeriförordningen samt fiskeristyrelsens kungörelse med föreskrifter

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om medlemskapet i svenska kyrkan

  Motion 1987/88:K211 av Bengt Silfverstrand m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:K211 av Bengt Silfverstrand m. fl. s om medlemskapet i svenska kyrkan Då ett barn föds och en av föräldrarna är inskriven i svenska kyrkan blir barnet automatiskt medlem i denna statskyrka och har därefter ingen möjlighet att

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om återvinning av lösningsmedel

  Motion 1987/88:Jo603 av Birthe Sörestedt m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo603 av Birthe Sörestedt m. fl. s om återvinning av lösningsmedel Tyngdpunkten måste läggas vid det förebyggande miljöskyddsarbetet. Det gäller att utveckla processerna inom industrin för att i möjligaste mån undvika att miljöproblem

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om ansvaret för psykoterapeutisk behandling

  Motion 1987/88:So222 av Marianne Carlström och Birthe Sörestedt (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 So222 av Marianne Carlström och Birthe Sörestedt s om ansvaret för psykoterapeutisk behandling Enligt den praxis sorn fastslagits i länsrätter, kammarrätter och regeringsrätt har kommunerna idag i praktiken inga möjligheter att

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om brandsäkerheten i vissa bostäder för äldre och handikappade

  Motion 1987/88:Bo509 av Ingegerd Anderlund m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Bo509 av Ingegerd Anderlund m. fl. s om brandsäkerheten i vissa bostäder för äldre och handikappade I allt större utsträckning flyttar äldre och handikappade till olika alternativa boendeformer. Tillsynen och omvårdnaden i dessa

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om förbud mot halmbränning

  Motion 1987/88:So417 av Birthe Sörestedt m. fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So417 av Birthe Sörestedt m. fl. s om förbud mot halmbränning I Skåne sker halmbränning varje år i slutet av juli och under augusti månad för att förbereda åkerjorden för nysådd. Trots kritik och kampanjer mot halmbränning har

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • om översyn av lagen om fastighetsmäklare

  Motion 1987/88:L702 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:L702 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s om översyn av lagen om fastighetsmäklare Den som yrkesmässigt förmedlar fastighetsöverlåtelser spelar en viktig roll i samhället. Denna typ av överlåtelser har som regel stor

  Inlämnad
  1988-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:LU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter