Birthe Sörestedt (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Justitieutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-17 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Justitieutskottet 82/83-84/85 och Socialutskottet 82/83-97/98. Ledamot av Justitieutskottet 84/85-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-97/98.

Bostadsort

Tygelsjö

Utbildning

Realexamen 59. Kontorist i Malmö 59-60. Laboratoriebiträde 60-63. Laborantskolan 64. Laboratorieassistent 64-72. Vårdyrkeslärarutbildning 71. Socionomexamen i Lund 80. Assistent vid kriminalvårdens frivårdsorganisation i Malmö 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för för Västra Klagstorps Socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 74-84, Malmö krets av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 76- och Skånes SSKF-distrikt 84-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Kriminalvårdsstyrelsen 84-, Polisstyrelsen i Skåne län 99-, ordförande 99-. Ledamot av Länsnykterhetsnämnden i Malmöhus län 79-82 och Socialstyrelsens råd för abort- och steriliseringsärenden samt IN VITRO fertilisationsärenden 93-, Nämndeman i tingsrätten 78-82. - Ledamot av delegationen för kontraktsvård 82-87, frivårdskommittén 82-84, domstolsutredningen 90-92, fängelseutredningen 92-94, EU-gränskontrollutredningen 94, utredningen om doping 94-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, 1998 års sexualbrottskommitté 98-01, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö östra sociala distriktsnämnd 79-83 och valnämnden 89-. Ledamot av regionfullmäktige i Skåne län 98-, andre vice ordförande 98-.

Föräldrar

Magasinsförmannen Nils Harald Egon Wivesson och fabriksarbeterskan Greta Sally Lindqvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Kvinnors arbete

  Motion 1997/98:A314 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A314 av Inger Segelström m.fl. s Kvinnors arbete I augusti i år hände det som vi länge befarat, kvinnornas arbetslöshetsnivå översteg männens. Under hela 90-talet har situationen varit den omvända. Mäns arbetslöshet har varit högre än kvinnornas. Anledningen till detta är att i krisens början

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:AU1 1997/98:AU10 1997/98:AU9 1997/98:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Kortare arbetstid

  Motion 1997/98:A304 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A304 av Inger Segelström m.fl. s Kortare arbetstid S-kvinnorna har krävt sex timmars arbetsdag sedan 1972. Sex timmars arbetsdag är vårt mål, men förkortningen måste ske stegvis. Kostnaderna för arbetstidsförkortning bör betalas med delar av framtida löneökningar. Tid i stället för pengar.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skydda av skog

  Motion 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo766 av Agneta Brendt m.fl. s Skydd av skog Långsiktiga åtgärder för att skydda urskogar och annan skyddsvärd skog Portalparagrafen i den nya skogsvårdslagen lag 1993:553 speglar på ett utmärkt sätt svenska folkets inställning till skogen. Skogen är en nationell tillgång som skall skötas

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Halmbränning

  Motion 1997/98:Jo727 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo727 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Halmbränning Halmbränning är ett ganska sentida fenomen som började praktiseras först i samband med skördetröskornas intåg på de svenska jordbruken. Efterhand har halmbränningen vunnit ökad utbredning och då främst i de skånska jordbruksbygderna.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors hälsa

  Motion 1997/98:So331 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So331 av Birthe Sörestedt m.fl. s Kvinnors hälsa Välfärdspolitikens mål är att ge alla människor förutsättningar att leva ett gott liv. Att gemensamt ta hand om barn, gamla och sjuka är ett grundläggande inslag i ett solidariskt samhälle. Vård och omsorg ska kännetecknas av trygghet, kvalitet

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden -från invandrarpolitik till integrationspolitik

  Motion 1997/98:Sf6 av Marie Granlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf6 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik Regeringen föreslår i propositionen att en ny myndighet inrättas med ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika

  Inlämnad
  1997-10-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi74 av Karin Wegestål m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen anger i avsnittet 4.7 att arbetslösheten bland lågutbildade ungdomar under 25 år 1996 var 19,8 procent, dvs. avsevärt högre än för befolkningen i sin helhet. Vidare nämns att

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:41 Jämställdhetspolitiken

  Motion 1996/97:A6 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A6 av Inger Segelström m.fl. s med anledning av skr. 1996/1997:41 Jämställdhetspolitiken Regeringen har lämnat en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats hitintills under mandatperioden och anger huvuddragen i den fortsatta inriktningen av insatserna. Vi s-kvinnor är

  Inlämnad
  1996-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf10 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf10 av Birthe Sörestedt m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv I propositionen föreslås att Invandrarverket tar över ansvaret från Polisen för de s.k. grundutredningar som görs direkt i anslutning till att asylansökan lämnas och att

  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Malmöområdet

  Motion 1996/97:A409 av Lars-Erik Lövdén m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A409 av Lars-Erik Lövdén m.fl. s Sysselsättningen i Malmöområdet Arbetsmarknadssituationen i Malmö kännetecknas av en fortsatt mycket hög arbetslöshet. Under en femårsperiod har ca 27 000 arbeten försvunnit och 24 000 färre är i förvärvsarbete. Förvärvsfrekvensen är idag så låg som drygt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Räddningstjänstens övningsmöjligheter

  Motion 1996/97:Fö706 av Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö706 av Birthe Sörestedt s Räddningstjänstens övningsmöjligheter För att minimera skador vid olyckor och förhindra eldsvådor att sprida sig inom tätbebyggt område, är det viktigt att räddningstjänsten har tillgång till speciella räddningsvägar. Dessa vägar borde även vara möjliga att

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riskforskning

  Motion 1996/97:Fö705 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fö705 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Riskforskning Från ett samlat samhällsperspektiv utgör en förbättrad och utökad riskforskning en strategisk faktor för välståndsutveckling och ekonomisk tillväxt. Tyvärr saknas oftast detta samlade perspektiv i den nationella forskningsplaneringen.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatter för gränsgångare

  Motion 1996/97:Sk337 av Birthe Sörestedt och Nils T Svensson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk337 av Birthe Sörestedt och Nils T Svensson s Skatter för gränsgångare Utbytet mellan våra grannländer är inte enbart positivt utan det uppstår också problem. I Malmöhus län har det fram till 1 maj 1996 utfärdats 2 217 stycken så kallade gränsgångarintyg avseende personer bosatta i

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöpolitik

  Motion 1996/97:Jo311 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo311 av Monica Green m.fl. s Miljöpolitik Motionen delad mellan flera utskott Vi skall bli det första landet i världen som klarar omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Där ingår kommunikationer, råvaruförsörjning, industri och kraftproduktion i kretsloppet. Då är ett

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:BoU12 1996/97:JoU17 1996/97:NU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Malmö Symfoniorkester

  Motion 1996/97:Kr226 av Nils T Svensson och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr226 av Nils T Svensson och Birthe Sörestedt s Malmö Symfoniorkester I utredningar har konstaterats att Malmö Symfoniorkester har ett i jämförelse med andra symfoniorkestrar orimligt lågt antal grundbelopp i förhållande till sin omfattning och verksamhet. Malmö kommun har i skrivelse

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Solidariskt betalningsansvar

  Motion 1996/97:L905 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:L905 av Birthe Sörestedt och Bengt Silfverstrand s Solidariskt betalningsansvar Banker och finansinstitut strävar efter så god säkerhet som möjligt för sina lån och det innebär att när en person söker ett lån kräver banken om denne är sammanboende att båda står för lånet eller att någon

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:LU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rollspel

  Motion 1996/97:Kr508 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr508 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Rollspel Olika former av s.k. rollspel har väckt ett starkt ökande intresse inte minst bland ungdomar. Rollspelen kan sägas vara en syntes av bland annat film, teater, litteratur, datorspel och verklighet. Metoden användes i bl.a. gruppdynamik,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dosering av läkemedel

  Motion 1996/97:So237 av Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So237 av Birthe Sörestedt m.fl. s Dosering av läkemedel Läkemedelsanvändningen i Sverige visar stora skillnader mellan könen. Orsaker till och konsekvenser i könsolikheter är ofullständigt kända. Även om graden av ohälsa vore identisk mellan könen, t.ex. när det gäller hjärtsvikt eller

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU2
 • Tandlossning

  Motion 1996/97:So227 av Birthe Sörestedt och Margareta Sandgren (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:So227 av Birthe Sörestedt och Margareta Sandgren s Tandlossning Tandlossning är en infektionssjukdom som kan drabba helt friska personer. Genom forskning inom det här området finns idag kunskaper om sjukdomen, dess orsaker och förlopp. Sjukdomen är ärftligt betingad och kostfaktorn har

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU2
 • Register och båtskatt

  Motion 1996/97:T615 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T615 av Bengt Silfverstrand och Birthe Sörestedt s Register och båtskatt Motionen delad mellan flera utskott Den 1 januari 1988 infördes ett register för fritidsbåtar. Enligt lagen skulle varje svensk båt som inte går i yrkesmässig trafik registreras om 1. båten drevs med segel eller

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SkU17 1996/97:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter