Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Fattigdomen

  Motion 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. m Fattigdomen 1 Sammanfattning Det senaste decenniet har vi upplevt den snabbaste fattigdomsavvecklingen hittills i mänsklighetens historia. Det beror på en snabb ekonomisk tillväxt främst i Asien men även i ett antal övriga u-länder. Det har skett en snabb

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Hiv/aids som ett globalt utvecklingshot

  Motion 2001/02:U276 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U276 av Göran Lennmarker m.fl. m Hiv/aids som ett globalt utvecklingshot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det svenska utvecklingssamarbetet bör ha en tydlig inriktning på hiv/aids-problematiken. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Svensk Bilprovning

  Motion 2001/02:T337 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T337 av Per-Richard Molén m.fl. m Svensk Bilprovning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning AB. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgränsningen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Gotland

  Motion 2001/02:T336 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T336 av Per-Richard Molén m.fl. m Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Gotlandstrafiken. Motivering Gotland är en viktig del av Sverige. Kommunikationerna till och från Gotland måste därför ses som en självskriven

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förarprov

  Motion 2001/02:T335 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T335 av Per-Richard Molén m.fl. m Förarprov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om organisationen av förarproven. Motivering Vägverket, vars huvuduppgift är att planera och verkställa riksdagens och regeringens beslut på

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 2001/02:T253 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T253 av Per-Richard Molén m.fl. m Sjöfartspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Inledning 16 4 Internationell utveckling 16 5 Konkurrensförutsättningar 17 6 Sjöfarten ett kostnadseffektivt och energisnålt transportmedel 17 7 Rederinäringen 18

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6 2001/02:SkU15 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Järnvägspolitiken

  Motion 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. m Järnvägspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Konkurrensen om spåren 12 4 Effekter av upphandling i konkurrens 12 5 Banverket 13 6 Banavgifter 13 7 Investeringsbehov 14 8 Botniabanan 15 8.1

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • Enskilda vägar

  Motion 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. m Enskilda vägar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3Vårt förslag vi vill: 6 4 Statsbidragen till enskilda vägar 6 5 Bärighet 7 6 Inventera standarden 7 7 Underlätta förrättningar 8 8 Färjor 8 9 Övrigt 9

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Krigsmaterielexport

  Motion 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. m Krigsmaterielexport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Demokrati och mänskliga rättigheter

  Motion 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. m Demokrati och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i den bilaterala dialogen inom EU bör verka för en struktur som främjar och kontrollerar respekten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. m Balkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste vara berett att göra större fredsskapande insatser på Balkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • En IT-politik för framtiden

  Motion 2001/02:Ub533 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub533 av Per-Richard Molén m.fl. m En IT-politik för framtiden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av högre utbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillvaratagandet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12 2001/02:KU12 2001/02:KU22 2001/02:SkU14 2001/02:UbU1 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt

  Motion 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. m Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en detaljerad beräkning av hur den framtida kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt skall finansieras.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 2001/02:Kr340 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr340 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 17 politikområde 28:1 Statens kulturråd för år 2002 19 967 000 kr. Riksdagen anvisar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att brottslingens frihet skall inskränkas, inte den misshandlade kvinnans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:SkU19 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Nationaldagen som helgdag

  Motion 2001/02:K250 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K250 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand m Nationaldagen som helgdag 1 Sammanfattning Nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag och samtidigt skall annandag pingst upphöra att vara allmän helgdag. 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att nationaldagen den 6 juni

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Statsbidraget till Göteborgsoperan

  Motion 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. (m, kd, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr311 av Anita Sidén m.fl. m, kd, c, fp Statsbidraget till Göteborgsoperan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till Göteborgsoperan. Motivering Ett tydligt inslag i scenkonstens utveckling under 1990-talet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Biblioteksersättningen

  Motion 2001/02:Kr298 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr298 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Biblioteksersättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning om en reformerad biblioteksersättning. Motivering Regeringen har den 9 augusti i år godkänt en överenskommelse

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Kulturarbetarnas villkor

  Motion 2001/02:Kr227 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr227 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturarbetarnas villkor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 34 2 Förslag till riksdagsbeslut 35 3 Inledning 36 4 Arbetsmarknaden 36 5 Konstnären och skatterna 37 6 Konstnärer som ofrivilliga småföretagare 38 7 Behövs bidragen 39 8 Bemanningsföretag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:AU5 2001/02:BoU1 2001/02:KrU17 2001/02:LU17 2001/02:NU1 2001/02:SkU15 2001/02:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Upphandling av kultur

  Motion 2001/02:Kr215 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr215 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Upphandling av kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upphäva undantaget i lag 1992:1528 om offentlig upphandling för arkeologiska undersökningar. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU15 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter