Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Mänskliga rättigheter och demokrati

  Motion 1999/2000:U607 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U607 av Lennmarker, Göran m Mänskliga rättigheter och demokrati Den tyske filosofen Martin Kriele har myntat begreppet den demokratiska världsrevolutionen för att beskriva den politiska utvecklingen sedan andra världskriget. Han menar att ingen samhällsförändring är mer dramatisk och

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:UU10 1999/2000:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Krigsmaterielexport

  Motion 1999/2000:U413 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U413 av Lennmarker, Göran m Krigsmaterielexport Vapen både onda och goda I debatten om tillverkning och export av krigsmateriel förekommer ofta resonemang som om det är själva vapnen i sig som är roten till krig och konflikter i världen. Det resonemanget stämmer inte. Man kan faktiskt

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltning och internationell samverkan

  Motion 1999/2000:U306 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U306 av Lennmarker, Göran m Utrikesförvaltning och internationell samverkan Globaliseringen ställer allt större krav på en modern och flexibel utrikes- förvaltning. Relationerna till omvärlden blir viktigare för varje dag som går. Detta gäller det traditionella utrikespolitiska området,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:FiU1 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Främjandefrågor

  Motion 1999/2000:U302 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U302 av Lennmarker, Göran m Främjandefrågor EU-medlemskapet och globaliseringen förändrar Sverige politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Detta får konsekvenser för Utrikesdepartementets framtida verksamhet. Rörligheten har dramatiskt förändrats. För 100 år sedan förflyttade sig svensken

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internationellt bistånd

  Motion 1999/2000:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U222 av Lennmarker, Göran m Internationellt bistånd Riktlinjer för det internationella utvecklingsarbetet avsnitt A anges i motionen 1999/2000:U204 Afrika. Riktlinjerna för samarbetet med Central- och Östeuropa avsnitt B anges i motionen 1999/2000:U803 Central- och Östeuropa. För motiv

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU1 1999/2000:UU2
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionen

  Motion 1999/2000:N240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N240 av Reinfeldt, Fredrik m Stockholmsregionen Möjligheterna lockar Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen är sedan början av 1970-talet i en expansionsfas som nu ser ut att accelerera. Länets befolkning ökade 1998 med över 1 procent eller 20.500 personer. Den enskilt viktigaste

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:NU14 1999/2000:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Utredning om en gemensam momssats för kultursektorn

  Motion 1999/2000:Sk664 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk664 av Fleetwood, Elisabeth m Utredning om en gemensam momssats för kultursektorn Det bör inte ankomma på staten att styra vilket val av kulturaktiviteter som medborgarna gör. Genom skilda skattesatser på olika kulturutbud kan man med fog hävdas göra det. I dagsläget är momspåslaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 1999/2000:Kr318 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr318 av Fleetwood, Elisabeth m Kultur, medier, trossamfund och fritid Tabell 1: 2000 Förändring Inledning Moderata samlingspartiet vill verka för en större frihet på kulturens område och vi har i vår motion 1999/2000:Kr317 angivit de principer vi anser bör gälla för de kulturpolitiska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1999/2000:FiU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1999/2000:Kr317 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr317 av Fleetwood, Elisabeth m Kulturpolitiken Sammanfattning Kultur har ett värde i sig. Kulturutbudets innehåll och den enskildes val bör vara utslagsgivande. Det är fel att med skattemedel försöka styra människornas deltagande i kulturlivet. Moderata samlingspartiet förordar en

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FiU21 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU10 1999/2000:KrU13 1999/2000:KrU8 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU18 2000/01:KrU3 2000/01:KrU4 2000/01:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Det enskilda vägnätet

  Motion 1999/2000:T340 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T340 av Molén, Per-Richard m Det enskilda vägnätet En stor del av vårt land är beroende av enskilda vägar. De är inte minst viktiga för att hela Sverige skall kunna växa och utvecklas. I dag förorsakar dock den undermåliga standarden på de enskilda vägarna stora kostnader för såväl

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik

  Motion 1999/2000:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr1 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik Filmen har som konstart först ett sekel efter sin tillblivelse rönt det erkännande som en egen kulturform som rätteligen långt tidigare bort tillkomma den. Samtidigt har genom nya distributionsformer

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m.

  Motion 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Regeringen föreslår att ett anbudsförfarande införs när man skall ge tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya och väsentligt ändrade radioanvändningar.

  Inlämnad
  1998-06-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU15
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi45 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi45 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning Sedan 1970 har Sverige klarat sig sämre än jämförbara konkurrentländer. I välståndsligan har vi fallit från en tredjeplats till en artondeplacering enligt uppgifter från OECD.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi31 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I denna motion behandlas regeringens förslag avseende tilläggsbudgeten utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. 1 Statens kulturråd Regeringen föreslår att anslaget

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr30 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Inledning Regeringens förslag innebär att riksdagen skall anta ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslagen innebär att

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Bedömning av folkbildningens verksamhet Regeringen föreslår att folkbildningen bör ges fortsatt statligt stöd. Vi delar denna föga kontroversiella uppfattning. Regeringen föreslår vidare att principen att

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr10 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen en förstärkning av stödet för de professionella konstnärerna. Inriktningen på förslagen sägs vara att konstnärerna skall kunna basera sin försörjning

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

  Motion 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Inledning Regeringens förslag syftar till att öka läsandet och tillgången till böcker och kulturtidskrifter. För att nå detta mål har regeringen använt sig av den något ovanliga metoden att söka

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet

  Motion 1997/98:T55 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T55 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Inledning På uppdrag av regeringen utreder Post- och telestyrelsen för närvarande hur postoperatörerna skall kunna garanteras en konkurrensneutral tillgång till den postala infrastrukturen, i

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter