Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik När Sverige 1991 fick en borgerlig regering påbörjades en kraftfull förändring av den politik som dittills förts i syfte att främja turismen i Sverige. På förslag av regeringen beslutade därför riksdagen
  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen ger regeringen uttryck för uppfattningen att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män har gått alltför långsamt inom utbildningsområdet.
  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:UbU18 1995/96:KU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

  Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens
  Inlämnad
  1995-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragen till kommunerna m.m.

  Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt universitet i Storstockholm

  Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En mer kursutformad gymnasieskola

  Motion 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. m En mer kursutformad gymnasieskola Den nya programbaserade gymnasieskolan är det första steget mot en kursutformad gymnasieskola. De förändringar som genomfördes i samband med riksdagens beslut om en ny läroplan för det frivilliga skolväsendet innebar att
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:SfU12 1994/95:UbU10 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 1994/95:So252 av Birgitta Wistrand och Per Bill (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So252 av Birgitta Wistrand och Per Bill m Vinauktioner Sverige är på väg att bli ett kultiverat mat- och vinland. Under de senaste 15 åren har intresset för mat och vin ökat mycket snabbt. Det syns på bredden med hundratals nya vinprovningssällskap och också på elitnivå där svenska kockar,
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • F-skattesedel till dagmammor

  Motion 1994/95:Sk806 av Henrik S Järrel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk806 av Henrik S Järrel m.fl. m F-skattsedel till dagmammor Fr.o.m. 1993 utgår den kommunala subventionen av barnomsorg i Stockholm i form av en barnomsorgspeng som följer föräldrarnas val av barnomsorg. På grund av kommunallagens regler kan denna inte utbetalas till föräldrarna. Därför
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Inköp av lättvin

  Motion 1994/95:Sk676 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk676 av Per Bill och Birgitta Wistrand m Inköp av lättvin Att diskriminera champagne och annat vin med bubblor är inget nytt i Sverige. Under många år har dessa drycker på ett orättvist sätt utsatts för lyxbeskattning och införselbegränsningar. Dessa diskriminerande regleringar mot
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taxfree-försäljning

  Motion 1994/95:Sk675 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk675 av Per Bill och Birgitta Wistrand m Taxfreeförsäljning Tullförordningens nya lydelse 45 reglerar vad som får säljas i exportbutik och vilka restriktioner som gäller. Inom den värdemässiga begränsningen på 90 ECU 800 kronor har införts en begränsning av vilka varuslag som får försäljas.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägtrafik m.m.

  Motion 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. m Vägtrafik m.m. Inledning Trafiken på väg intar en helt dominerande roll i det totala transportarbetet i Sverige. En kraftig utbyggnad av vägnätet skedde under 1960-talet, framför allt som en följd av högertrafikomläggningen. Räknat som andel av BNP sjönk
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU26 1995/96:TU3
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att förhindra tobaksskador

  Motion 1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp, kds Åtgärder för att förhindra tobaksskador Rökning är i dag i den industrialiserade världen den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall och till dödsfall som hade kunnat förebyggas. Listan på hälsoproblem som tobaksbruket
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:SkU19 1994/95:SoU13 1996/97:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Folkbildningen

  Motion 1994/95:Kr503 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr503 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Folkbildningen Folkbildningen har under de senaste åren spelat en stor roll i kampen mot arbetslösheten. Folkhögskolor och studieförbund har fått ökade ekonomiska resurser att ta emot många 10 000-tal nya studerande. Problemet med dessa insatser är
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ungdomsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Ungdomsfrågor m.m. För att uppnå stabilitet i de offentliga finanserna och uppnå det avgörande målet om en balanserad budget till 1998 måste alla verksamheter bidra. Mot den bakgrunden anser vi att littera D. Ungdomsfrågor bör minska med 50 miljoner
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:AU7 1994/95:BoU11 1994/95:KrU27 1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Turismen

  Motion 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Turismen Statliga insatser för turism bör likställas med övriga exportsatsningar. Det övergripande målet är att sprida information om Sverige utomlands och att bistå med marknadsföring som kommer bland annat turistbranschen till godo. Fram till 1991/92
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturminnesvården vid infrastruktursatsningar

  Motion 1994/95:Kr266 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr266 av Birgitta Wistrand m Kulturminnesvården vid infrastruktursatsningar I dag försenas och fördyras ofta investeringsprojekt av de omfattande arkeologiska undersökningar som krävs av kulturminneslagen. Inför de kommande årens infrastruktursatsningar beräknas kostnader på upp till
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Public service-uppdraget och TV-avgiften

  Motion 1994/95:Kr244 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr244 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Public service-uppdraget och TV-avgiften 1. Inledning Förändringarna och utvecklingen på radio- och TV- området har under de senaste åren lett till att även Sverige har fått en fri radio och TV. Det finns inte längre något monopol för vare sig radio
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kultur i Stockholm

  Motion 1994/95:Kr234 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr234 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Wistrand m Kultur i Stockholm Stockholm är en härlig kulturstad. Här finns svensk historia. Kyrkor, slott, monument och byggnader berättar om storhetstid och arkitektonisk utveckling. Kulturinstitutioner med internationell lyskraft, konstnärer,
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En levande kultur

  Motion 1994/95:Kr233 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr233 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m En levande kultur Kultur i vidaste mening brukar definieras som odling. Kultur inrymmer vårt arv i vid mening: språk, litteratur, konst, teater, musik, men också ett materiellt kulturarv som byggnader och föremål i vardagen men också i arkiv och museer.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter