Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Valda filter
 • Ungdomsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Ungdomsfrågor m.m. För att uppnå stabilitet i de offentliga finanserna och uppnå det avgörande målet om en balanserad budget till 1998 måste alla verksamheter bidra. Mot den bakgrunden anser vi att littera D. Ungdomsfrågor bör minska med 50 miljoner

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:AU7 1994/95:BoU11 1994/95:KrU27 1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Turismen

  Motion 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Turismen Statliga insatser för turism bör likställas med övriga exportsatsningar. Det övergripande målet är att sprida information om Sverige utomlands och att bistå med marknadsföring som kommer bland annat turistbranschen till godo. Fram till 1991/92

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturminnesvården vid infrastruktursatsningar

  Motion 1994/95:Kr266 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr266 av Birgitta Wistrand m Kulturminnesvården vid infrastruktursatsningar I dag försenas och fördyras ofta investeringsprojekt av de omfattande arkeologiska undersökningar som krävs av kulturminneslagen. Inför de kommande årens infrastruktursatsningar beräknas kostnader på upp till

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Public service-uppdraget och TV-avgiften

  Motion 1994/95:Kr244 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr244 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Public service-uppdraget och TV-avgiften 1. Inledning Förändringarna och utvecklingen på radio- och TV- området har under de senaste åren lett till att även Sverige har fått en fri radio och TV. Det finns inte längre något monopol för vare sig radio

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kultur i Stockholm

  Motion 1994/95:Kr234 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr234 av Elisabeth Fleetwood och Birgitta Wistrand m Kultur i Stockholm Stockholm är en härlig kulturstad. Här finns svensk historia. Kyrkor, slott, monument och byggnader berättar om storhetstid och arkitektonisk utveckling. Kulturinstitutioner med internationell lyskraft, konstnärer,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En levande kultur

  Motion 1994/95:Kr233 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr233 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m En levande kultur Kultur i vidaste mening brukar definieras som odling. Kultur inrymmer vårt arv i vid mening: språk, litteratur, konst, teater, musik, men också ett materiellt kulturarv som byggnader och föremål i vardagen men också i arkiv och museer.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Kultur utan korporatism

  Motion 1994/95:Kr206 av Jan Backman och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr206 av Jan Backman och Birgitta Wistrand m Kultur utan korporatism Svensk kulturbyråkrati präglas i stor utsträckning av att vara organiserad så att olika intresseorganisationer deltar i de beslutsfattande organen. Detta har uppmärksammats och kritiserats av t.ex. NO och Konkurrensverket.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nationaldagen som helgdag

  Motion 1994/95:K803 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:K803 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand m Nationaldagen som helgdag Med en enda mening avfärdar statsrådet Freivalds förslaget att göra den svenska nationaldagen till en helgdag-tanken att göra nationaldagen till allmän helgdag bör inte fullföljasDet anser vi. Med oss instämmer

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdragsrätt för resor till och från barnomsorg

  Motion 1994/95:Sk308 av Inga Berggren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk308 av Inga Berggren m.fl. m Avdragsrätten för resor till och från barnomsorg Att bilen i många fall är en nödvändighet är ett accepterat faktumi yrkestrafik av olika slag,som absolut nödvändig ersättning när kollektivtrafik inte existerar eller räcker till på grund av arbetstidens

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet

  Motion 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. m Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet Det statsfinansiella läget motiverar en prövning av alla statliga utgifter i syfte att få kontroll över statsskuldens utveckling. Härvidlag utgör trafik- och kommunikationssektorn inget undantag. Bättre statsfinanser

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:TU12 1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU21 1994/95:TU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Bilismen

  Motion 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. m Bilismen 1 Vägtrafiken stor och viktig del av transporter och samhälle En förutsättning för fungerande transporter och ett i övrigt fungerande samhälle är att vägtransporterna fungerar väl. Vägtrafiken är det i särklass dominerande transportsättet, nio

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1994/95:JuU24 1994/95:SkU20 1994/95:SkU25 1994/95:SkU28 1994/95:TU13 1994/95:TU18 1995/96:JoU13 1995/96:JoU9 1995/96:TU2
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Lärare inför 2000-talet

  Motion 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. m Lärare inför 2000-talet Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld, den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet, förändrad arbetsorganisation, den växande betydelsen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Utvärdering inom skolan

  Motion 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. m Utvärdering inom skolan Det nya styrsystemet för skolväsendet innebär att staten anger de nationella målen och ramarna för verksamheten. Ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger däremot hos kommunerna och andra skolhuvudmän. Syftet med att ersätta

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:UbU10 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragen till kommunerna m.m.

  Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik

  Motion 1994/95:Kr285 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr285 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturpolitik 1. Kulturens och kulturpolitikens roll Ett folks kultur i vidare mening utgör fundamentet för dess liv och dess gemenskap. Kulturen är det gemensamt skapade och ärvda. Kulturen är det som bär ett folks identitet. Kultur kan inte skapas

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:BoU10 1994/95:KrU15 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU20 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:69 Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet

  Motion 1994/95:T15 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T15 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:69 Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet I proposition 1993/94:167 En effektivare fordonskontrollföreslogs att AB Svensk Bilprovnings ASB:s monopol på vissa typer av besiktningar skulle upphöra. Förutom konkurrensutsättning

  Inlämnad
  1994-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:73 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.

  Motion 1994/95:T14 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T14 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:73 Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att köpa interregional persontrafik på järnväg inom en kostnadsram på 438 miljoner kr för budgetåret 1995/96. Det innebär

  Inlämnad
  1994-11-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter