Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Förarprov

  Motion 2001/02:T335 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T335 av Per-Richard Molén m.fl. m Förarprov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om organisationen av förarproven. Motivering Vägverket, vars huvuduppgift är att planera och verkställa riksdagens och regeringens beslut på

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sjöfartspolitiken

  Motion 2001/02:T253 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T253 av Per-Richard Molén m.fl. m Sjöfartspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 14 2 Förslag till riksdagsbeslut 15 3 Inledning 16 4 Internationell utveckling 16 5 Konkurrensförutsättningar 17 6 Sjöfarten ett kostnadseffektivt och energisnålt transportmedel 17 7 Rederinäringen 18

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:AU6 2001/02:SkU15 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Järnvägspolitiken

  Motion 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. m Järnvägspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Konkurrensen om spåren 12 4 Effekter av upphandling i konkurrens 12 5 Banverket 13 6 Banavgifter 13 7 Investeringsbehov 14 8 Botniabanan 15 8.1

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • Enskilda vägar

  Motion 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. m Enskilda vägar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3Vårt förslag vi vill: 6 4 Statsbidragen till enskilda vägar 6 5 Bärighet 7 6 Inventera standarden 7 7 Underlätta förrättningar 8 8 Färjor 8 9 Övrigt 9

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Krigsmaterielexport

  Motion 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. m Krigsmaterielexport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Demokrati och mänskliga rättigheter

  Motion 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. m Demokrati och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i den bilaterala dialogen inom EU bör verka för en struktur som främjar och kontrollerar respekten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. m Balkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste vara berett att göra större fredsskapande insatser på Balkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt

  Motion 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. m Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en detaljerad beräkning av hur den framtida kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt skall finansieras.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sponsring

  Motion 2001/02:Sk241 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk241 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Sponsring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sponsring av konst och kultur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företags möjlighet att köpa

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15 2001/02:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att brottslingens frihet skall inskränkas, inte den misshandlade kvinnans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:SkU19 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Nationaldagen som helgdag

  Motion 2001/02:K250 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K250 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand m Nationaldagen som helgdag 1 Sammanfattning Nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag och samtidigt skall annandag pingst upphöra att vara allmän helgdag. 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att nationaldagen den 6 juni

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 2001/02:Kr340 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr340 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 17 politikområde 28:1 Statens kulturråd för år 2002 19 967 000 kr. Riksdagen anvisar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Statliga   garantier  för  att  återställaförsäkringsskyddet för flygbolag m.fl.

  Statliga garantier för att återställaförsäkringsskyddet för flygbolag m.fl.

  Betänkande 2001/02:TU5

  Riksdagen gav, för att säkerställa fortsatt flygtrafik, regeringen i uppdrag att utfärda garantier för att återställa det försäkringsskydd för flygbolag och flygplatser som försäkringsmarknaden tidigare tillhandahöll. Orsaken är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet vid krigshandlingar

  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  9, 1 minuter
  Justering
  2001-09-26
  Debatt
  2001-09-27
  Beslut
  2001-09-27
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi29 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi29 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringens förslag till utgiftsnivåer innebär att vissa planerade åtgärder i de fastställda investeringsplanerna inte kommer att kunna genomföras under perioden 2001-2003. Det är mycket

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1999/2000:Fi16 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi16 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande år under utgifts- område 17 föreslås att anslaget E 2 Ersättningar och bidrag till konstnärer utökas med totalt 7,5 miljoner

  Inlämnad
  2000-04-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av red. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999

  Motion 1999/2000:U19 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U19 av Lennmarker, Göran m med anledning av redog. 1999/2000:NR1 Nordiska rådets svenska delegations berättelse angående verksamheten under 1999 Moderata samlingspartiet vill med fortsatta reformer av Nordiska rådets arbetsformer göra rådet till en dynamisk och kraftfull församling med

  Inlämnad
  2000-04-10
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m.

  Motion 1999/2000:T16 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T16 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Finansiering via trafikantavgifter var ett av de bärande argumenten när beslutet togs 1991 om att bygga Öresundsbron. Kostnaden för överfarten skulle

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering

  Motion 1999/2000:Ub24 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub24 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1999/2000:81 Forskning för framtiden en ny organisation för forskningsfinansiering I föreliggande proposition föreslår regeringen en ny organisation vad gäller forskning och utveckling. Vad gäller Moderata samlingspartiets generella

  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

  Motion 1999/2000:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T14 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. 1 Inledning Propositionen 1999/2000:78 Ändrad verksamhet för SJ m.m. där m.m.behandlar transportpolitiska frågor av skiftande slag. Statens järnvägar föreslås ombildas från affärsverk till aktiebolag

  Inlämnad
  2000-04-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1999/2000:TU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

  Motion 1999/2000:U15 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U15 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999 I regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet för 1999 finns ett avsnitt om kultur och media avsnitt 3:1Under detta kapitel talas det om gemensam nordisk TV. Mot bakgrund av detta vill vi påminna

  Inlämnad
  2000-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:UU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter