Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Upphandling av kultur

  Motion 2001/02:Kr215 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr215 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Upphandling av kultur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upphäva undantaget i lag 1992:1528 om offentlig upphandling för arkeologiska undersökningar. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU15 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Konstbank

  Motion 2001/02:Kr211 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr211 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Konstbank Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om bildandet av en konstbank i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I Australien finns sedan 1980 en konstbank ArtbankSkälet till att Artbank grundades

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU18
 • Brandskyddet på museer

  Motion 2001/02:Kr210 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr210 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Brandskyddet på museer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en strategi för att förbättra brandskyddet på våra museer i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I Räddningsverkets tidning Sirenen,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ungdomsfrågor

  Motion 2001/02:Kr425 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr425 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Ungdomsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkten för ungdomspolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta till vara

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:AU5 2001/02:AU6 2001/02:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • En IT-politik för framtiden

  Motion 2001/02:Ub533 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub533 av Per-Richard Molén m.fl. m En IT-politik för framtiden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av högre utbildning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillvaratagandet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12 2001/02:KU12 2001/02:KU22 2001/02:SkU14 2001/02:UbU1 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Motion 2001/02:T454 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T454 av Per-Richard Molén m.fl. m Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2002 24 923 615 000 kr. Riksdagen anvisar till utgiftsområde 22 politikområde 36:1 Vägverket: Administration för budgetåret

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • Luftfartspolitik

  Motion 2001/02:T419 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T419 av Per-Richard Molén m.fl. m Luftfartspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen inom ramen för ministerrådet verkar för att förmå EG-kommissionen att presentera ett förslag om slottider och slotallokering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Nordiskt samarbete

  Motion 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. m Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lett-land och Litauen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Barn i världen

  Motion 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. m Barn i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sitt utvecklingsarbete bör verka för att minska antalet barn på institution och ge stöd till humanare omvårdnadsformer.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 6 avslag, ,
 • Rättssäkerhet i asylprocessen

  Motion 2001/02:Sf364 av Per Bill m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf364 av Per Bill m.fl. m Rättssäkerhet i asylprocessen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rättssäkerhet i asylprocessen. Riksdagen beslutar att Utlänningsnämnden avskaffas och att prövningen av utlänningsärenden överförs

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU2 2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Amnesti för gömda flyktingar

  Motion 2001/02:Sf357 av Anna Kinberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf357 av Anna Kinberg m.fl. m Amnesti för gömda flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en generell flyktingamnesti under en begränsad tidsperiod. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Mervärdesskatt vid lån av konstverk från utlandet

  Motion 2001/02:Sk284 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk284 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Mervärdesskatt vid lån av konstverk från utlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mervärdesskatt på lån av konstverk. Motivering En väsentlig del av vårt kulturliv är konstutställningar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Motion 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återföra anslaget för utrikesförvaltningen till utgiftsområde 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 5 anslag Utrikesförvaltningen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:KU37 2001/02:UU1 2002/03:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet

  Motion 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inom utgiftsområde 7 politikområde Internationellt utvecklingssamarbete skapa en samlad anslagspost för Sveriges fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen anvisar till

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • FN-mandat

  Motion 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. m FN-mandat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det internationella samfundet, i enlighet med FN-stadgans principer, måste kunna agera i akuta krislägen trots att inte säkerhetsrådet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. m Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall stödja de baltiska staternas önskan om Natomedlemskap. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Fattigdomen

  Motion 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. m Fattigdomen 1 Sammanfattning Det senaste decenniet har vi upplevt den snabbaste fattigdomsavvecklingen hittills i mänsklighetens historia. Det beror på en snabb ekonomisk tillväxt främst i Asien men även i ett antal övriga u-länder. Det har skett en snabb

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Hiv/aids som ett globalt utvecklingshot

  Motion 2001/02:U276 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U276 av Göran Lennmarker m.fl. m Hiv/aids som ett globalt utvecklingshot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det svenska utvecklingssamarbetet bör ha en tydlig inriktning på hiv/aids-problematiken. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Svensk Bilprovning

  Motion 2001/02:T337 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T337 av Per-Richard Molén m.fl. m Svensk Bilprovning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning AB. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgränsningen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Gotland

  Motion 2001/02:T336 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T336 av Per-Richard Molén m.fl. m Gotland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Gotlandstrafiken. Motivering Gotland är en viktig del av Sverige. Kommunikationerna till och från Gotland måste därför ses som en självskriven

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter

Valda filter