Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Bilar

  Motion 1997/98:T232 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T232 av Per Westerberg m.fl. m Bilar Det är få företeelser som har så stor betydelse för det moderna västerländska samhället som bilen. I det närmaste allt vi tar för givet är i själva verket beroende av bilen och av bilismen. Vi kan bo och arbeta på skilda orter. Vi kan upprätthålla kontakterna

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1997/98:FiU1 1997/98:SkU18 1997/98:TU10 1997/98:TU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Stockholm

  Motion 1997/98:T226 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T226 av Birgitta Wistrand m Stockholm Stockholmsfientligheten måste få ett slut och Stockholmsregionen få sin del av infrastrukturmedlen. Nej till satellitövervakning Stockholm, Sveriges huvudstad, är unik. Staden är byggd vid vatten. Detta har givit oss stockholmare förutom dagliga skönhetsupplevelser

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:TU10 1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 22, Kommunikationer

  Motion 1997/98:T224 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T224 av Per Westerberg m.fl. m Utgiftsområde 22, Kommunikationer Vi har i partimotionen Trafikpolitik för tillväxt och god miljö 1997/98: T202 utförligt redovisat vår syn på vilka principer som skall gälla för den långsiktiga trafikpolitiken. I denna motion återkommer vi med de förslag som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner i Sverige

  Motion 1997/98:So637 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So637 av Per Bill och Birgitta Wistrand m Vinauktioner i Sverige När denna motion skrivs är det ännu oklart om Systembolagets monopol skall stå orubbat. Detta totala monopol har fått flera absurda konsekvenser. En av dessa effekter är att det är förbjudet att hålla vinauktioner som vänder

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sverigeinformation

  Motion 1997/98:U301 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:U301 av Birgitta Wistrand m Sverigeinformation Nämnden för Sverigeinformation NSU har funnits sedan år 1995 och det var under förra året som verksamheten kom igång på allvar, fick sitt genombrott. Äntligen hade Sverige fått ett samarbetsforum för att främja landets intressen när det gäller

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statens inspektions- och haveriverksamhet

  Motion 1997/98:T918 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T918 av Per Westerberg m.fl. m Statens inspektions- och haveriverksamhet Staten har en rad inspektioner och kommissioner som kontrollerar efterlevnaden av statliga normer och regler samt utreder förhållandena vid en olycka eller en katastrof. Organisationen av dessa statliga myndigheter

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1997/98:T705 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T705 av Birgitta Wistrand m Bromma flygplats Bevara Bromma Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att bevara Bromma flygplats. Stockholm den 1 oktober 1997 Birgitta Wistrand m

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hälsoperspektiv och förebyggande insatser i vården

  Motion 1997/98:So326 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So326 av Birgitta Wistrand m Hälsoperspektiv och förebyggande insatser i vården Att få vara frisk, behålla hälsan. Det svarar svenskar när de tillfrågas om vad de värderar högst i livet. Inte undra på att människor är oroade över sjukvårdskrisen och att de flesta tycks vara villiga att betala

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning

  Motion 1997/98:Ub811 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub811 av Beatrice Ask m.fl. m Utgiftsområde 16, Utbildning och universitetsforskning Inledning Moderata samlingspartiet förespråkar en politik inom utbildningsområdet som karakteriseras av valfrihet, mångfald och kvalitet. De bakomliggande principerna för vår politik framgår av partimotionerna

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  70
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1997/98:FiU11 1997/98:UbU1 1997/98:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • Studiestöd

  Motion 1997/98:Ub716 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub716 av Beatrice Ask m.fl. m Studiestöd Bakgrund Regeringen föreslår i budgetpropositionen små och marginella förändringar inom ett studiemedelssystem som är behäftat med en rad systemfel och som det är hög tid att reformera. Det måste vara en självklarhet att kunskap och kompetens uppmuntras

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • En ny yrkeshögskola

  Motion 1997/98:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. m En ny yrkeshögskola 1. Sammanfattning  2. Inrätta yrkeshögskolor  3. Kritik av Socialdemokraterna  4. Internationella jämförelser  5. Stelbent system  6. Lön bör utgå  7. Utbildningens längd  8. Yrkesinriktade påbyggnadsutbildningar m m  9. Examen  10. Vi föreslår

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:UbU1 1997/98:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Idrott och hälsa

  Motion 1997/98:Ub253 av Elizabeth Nyström och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub253 av Elizabeth Nyström och Birgitta Wistrand m Idrott och hälsa En studie av gymnasieungdomar i Västsverige visar att 1617-åringarna har ökat 34 kg i vikt de senaste tio åren. Eleverna har testats med avseende på kondition, styrka, rörlighet och vikt. Studien pekar på att det finns tydliga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Gymnasieskolan

  Motion 1997/98:Ub247 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub247 av Beatrice Ask m.fl. m Gymnasieskolan Innehållsförteckning 1. Reformeringen av gymnasieskolan  1.1 Inledning  1.2 Den nya gymnasieskolan  1.3 Reform i fel ordning regeringen förtjänar kritik  1.4 Vad gör regeringen 2. Prioritera kvalitet och valfrihet  2.1 Ställ större krav på grundskolan 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1997/98:UbU1 1997/98:UbU10 1997/98:UbU11 1997/98:UbU12 1997/98:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Enskilda vägar

  Motion 1997/98:T315 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T315 av Per Westerberg m.fl. m Enskilda vägar I budgetpropositionen 1994/95:100 föreslog regeringen riksdagen att halvera bidraget till drift och byggande av enskilda vägar för 1996. Detta blev sedermera riksdagens beslut. I samband därmed gav regeringen Vägverket i uppdrag att redovisa

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor

  Motion 1997/98:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:6 Förskoleklass och andra skollagsfrågor Motion till riksdagen 1997/98:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:6 F�rskoleklass och andra skollagsfr�gor 1. Inneh�llsf�rteckningInledning I propositionen f�resl�r

  Inlämnad
  1997-10-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande budgetår finns få konkreta förslag för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för goda kommunikationer i Sverige. Regeringen

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten vissa omfördelningar i syfte att täcka nödvändiga utgifter för Moderna museet, Arkitekturmuseet och Naturhistoriska riksmuseet. Vi ifrågasätter

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter