Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Gymnasieskolan

  Motion 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. m Gymnasieskolan Inledning Det är viktigt att Sverige har en gymnasieskola av hög kvalitet och att eleverna är väl förberedda för vidare studier eller för arbetslivet. Om den svenska gymnasieskolan och det svenska samhället skall kunna möta de krav den internationella

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU14 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Studiestöd

  Motion 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. m Studiestöd I partimotionen Nya former för studiefinansiering och studiestöd 1996/97:Ub701 framför vi ett antal förslag som, enligt vår mening, leder till ökad studiemotivation, mer dynamik i utbildningsinsatserna och högre kvalitet i studieresultaten. Vi

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbildning och forskning för Sveriges framtid

  Motion 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildning och forskning för Sveriges framtid Utgiftsområde 16 Utbildning och universitets- forskning Inledning Regeringens budgetförslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning karakteriseras generellt av ökad statlig detaljstyrning,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • Lärarutbildning för framtiden

  Motion 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. m Lärarutbildning för framtiden Inledning Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet förändrad arbetsorganisation

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

  Motion 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. m Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg Regeringen föreslår att ett nytt tekniskt forskningsinstitut skall inrättas i Göteborg. Av skäl som närmare redovisas i vår partimotion Svensk forskning i frontlinjen avvisar vi detta förslag. I konsekvens med detta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Väg- och trafikinstitutet

  Motion 1996/97:T904 av Ulla Löfgren och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T904 av Ulla Löfgren och Birgitta Wistrand m Väg- och trafikinstitutet Forskningsfinansiärerna har enligt regeringens forskningsproposition ett gemensamt ansvar för att skapa stabila förutsättningar för forskningsutförarna. Detta gäller i hög grad ansvaret mot Väg- och trafikinstitutet

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1996/97:T702 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T702 av Birgitta Wistrand m Bromma flygplats Bevara Bromma flygplats Hemställan Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bevarande av Bromma flygplats. Stockholm den 30 september 1996 Birgitta Wistrand m

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Slopat glesbygdsstöd

  Motion 1996/97:A414 av Carl Erik Hedlund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A414 av Carl Erik Hedlund m.fl. m Slopat glesbygdsstöd Slopande av det särskilda glesbygdsstödet till företag som lämnar storstadsregionerna Hela Sverige skall leva är ett fältrop som har inspirerat till medvetna dräneringar av resurser från storstadsregionerna. Ofta utmålas det felaktigt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik När Sverige 1991 fick en borgerlig regering påbörjades en kraftfull förändring av den politik som dittills förts i syfte att främja turismen i Sverige. På förslag av regeringen beslutade därför riksdagen

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen ger regeringen uttryck för uppfattningen att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män har gått alltför långsamt inom utbildningsområdet.

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:UbU18 1995/96:KU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

  Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens

  Inlämnad
  1995-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragen till kommunerna m.m.

  Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt universitet i Storstockholm

  Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En mer kursutformad gymnasieskola

  Motion 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. m En mer kursutformad gymnasieskola Den nya programbaserade gymnasieskolan är det första steget mot en kursutformad gymnasieskola. De förändringar som genomfördes i samband med riksdagens beslut om en ny läroplan för det frivilliga skolväsendet innebar att

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:SfU12 1994/95:UbU10 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 1994/95:So252 av Birgitta Wistrand och Per Bill (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So252 av Birgitta Wistrand och Per Bill m Vinauktioner Sverige är på väg att bli ett kultiverat mat- och vinland. Under de senaste 15 åren har intresset för mat och vin ökat mycket snabbt. Det syns på bredden med hundratals nya vinprovningssällskap och också på elitnivå där svenska kockar,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • F-skattesedel till dagmammor

  Motion 1994/95:Sk806 av Henrik S Järrel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk806 av Henrik S Järrel m.fl. m F-skattsedel till dagmammor Fr.o.m. 1993 utgår den kommunala subventionen av barnomsorg i Stockholm i form av en barnomsorgspeng som följer föräldrarnas val av barnomsorg. På grund av kommunallagens regler kan denna inte utbetalas till föräldrarna. Därför

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Inköp av lättvin

  Motion 1994/95:Sk676 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk676 av Per Bill och Birgitta Wistrand m Inköp av lättvin Att diskriminera champagne och annat vin med bubblor är inget nytt i Sverige. Under många år har dessa drycker på ett orättvist sätt utsatts för lyxbeskattning och införselbegränsningar. Dessa diskriminerande regleringar mot

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Taxfree-försäljning

  Motion 1994/95:Sk675 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Sk675 av Per Bill och Birgitta Wistrand m Taxfreeförsäljning Tullförordningens nya lydelse 45 reglerar vad som får säljas i exportbutik och vilka restriktioner som gäller. Inom den värdemässiga begränsningen på 90 ECU 800 kronor har införts en begränsning av vilka varuslag som får försäljas.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vägtrafik m.m.

  Motion 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T206 av Wiggo Komstedt m.fl. m Vägtrafik m.m. Inledning Trafiken på väg intar en helt dominerande roll i det totala transportarbetet i Sverige. En kraftig utbyggnad av vägnätet skedde under 1960-talet, framför allt som en följd av högertrafikomläggningen. Räknat som andel av BNP sjönk

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1994/95:TU13 1994/95:TU18 1994/95:TU26 1995/96:TU3
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter