Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo

  Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades
  Inlämnad
  1999-05-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Botniabanan Den totala kostnaden för Botniabanan är ännu inte redovisad, vilket gör det omöjligt att politiskt ställa detta järnvägsprojekt mot andra angelägna infra- strukturinvesteringar.
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Den tragiska händelseutvecklingen i Kosovo har fäst uppmärksamheten på behovet av en kraftfull och effektiv gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige bör fullt ut vara
  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Propositionen I föreliggande proposition föreslår regeringen att högst sex kasinon av internationell typ skall tillåtas i Sverige. Inledningsvis kommer fyra kasinon att tillåtas. Redan från
  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

  Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Det är av största vikt att den svenska marknaden för telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter och företag. Hösten
  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:TU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.

  Motion 1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Regeringsskrivelsen bygger på ett i många avseenden väl genomarbetat bakgrundsmaterial. Men den presenterar en svensk strategi byggd på den gamla bilden av Sverige
  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:UU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur

  Motion 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning Regeringens proposition rörande postal infrastruktur innehåller en rad förslag, som är av stor principiell betydelse för alla de postbefordringsföretag, vilka tillkommit efter det att
  Inlämnad
  1999-03-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:TU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m.

  Motion 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. Propositionen föreslår att företag som i sin verksamhet utför transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, eller lastning eller lossning i samband
  Inlämnad
  1999-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000

  Motion 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Regeringen har inte tagit Y2K Year 2000 på allvar I skrivelsen redogör regeringen för vidtagna och planerade åtgärder inför tusenårsskiftet samt hur arbetet med
  Inlämnad
  1998-12-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet

  Motion 1998/99:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet I föreliggande proposition föreslår regeringen att främjande av deltagande i ett lotteri som är anordnat utomlands åter skall kriminaliseras
  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KrU2
 • Kulturpolitiken

  Motion 1998/99:Kr256 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr256 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturpolitiken 1 Sammanfattning 13 2 Vår syn på kultur och kulturpolitik 13 3 Ny tid nya förutsättningar 15 4 Fria medier 16 5 Barn och ungdom 19 6 Moderna musikformer 20 7 Kulturskaparnas villkor 20 8 Kulturmiljön 21 9 Renodla statens
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:KrU1 1998/99:KrU3 1998/99:KrU5 1998/99:KrU7 1998/99:KrU8 1998/99:KrU9 1999/2000:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 1998/99:Kr255 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr255 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Inledning 2 2 En ny roll för Kulturrådet 2 3 Renodla statens uppgifter 2 4 Nationella uppdrag 3 5 Ny kulturfond 3 6 Ökat lokalt ansvar för teater, dans och musik 3 7 Litteraturstöd 4 8 Konstnärlig gestaltning
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KrU6 1998/99:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter och demokrati

  Motion 1998/99:U602 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U602 av Göran Lennmarker m.fl. m Mänskliga rättigheter och demokrati Mänskliga rättigheter och demokrati Demokratier blir allt vanligare i världen. Från att för ett decennium sedan ha varit undantag är nu demokrati den dominerande styrelseformen. Idag finns endast enstaka diktaturer
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:UU10 1998/99:UU2 1998/99:UU3 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 1998/99:So422 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:So422 av Per Bill och Birgitta Wistrand m Vinauktioner Systembolagets monopol står orubbat trots Sveriges inträde i EU. Detta totala monopol har fått flera absurda konsekvenser. En av dessa effekter är att det är förbjudet att hålla vinauktioner som vänder sig till allmänheten. Det innebär
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vinterdäck

  Motion 1998/99:T426 av Lars Björkman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T426 av Lars Björkman m.fl. m Vinterdäck Dåliga eller felaktiga däck på våra fordon är den bidragande orsaken till många olyckor i trafiken. De vanligaste felen är att däcken är nedslitna, för gamla eller att bilarna har olika typer av däck bak och fram. Ett annan stort problem är att
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Enskilda vägar

  Motion 1998/99:T310 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T310 av Per-Richard Molén m.fl. m Enskilda vägar I budgetpropositionen 1994/95:100 föreslog regeringen riksdagen att halvera bidraget till drift och byggande av enskilda vägar för 1996. Detta blev sedermera riksdagens beslut. I samband därmed gav regeringen Vägverket i uppdrag att redovisa
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1998/99:TU1 1998/99:TU5
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer

  Motion 1998/99:T221 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T221 av Per-Richard Molén m.fl. m Kommunikationer Inledning I kommittémotion 1998/99:T220 har vi utförligt redovisat vår syn på de principer som vi anser skall gälla för den långsiktiga trafikpolitiken. I denna motion återkommer vi med de förslag som berör anslagsyrkanden. Bakgrunden
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1998/99:FiU11 1998/99:TU1
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Trafikpolitik inför 2000-talet

  Motion 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T220 av Per-Richard Molén m.fl. m Trafikpolitik inför 2000-talet Våra utgångspunkter Transporter och kommunikationer är en nödvändig del av all ekonomisk aktivitet. Den positiva välfärdsutveckling som vi haft under det senaste århundradet är i stor utsträckning direkt förknippad med
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  94
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------1998/99:KrU1 1998/99:KU23 1998/99:MJU6 1998/99:NU6 1998/99:SfU1 1998/99:SkU13 1998/99:TU1 1998/99:TU10 1998/99:TU11 1998/99:TU12 1998/99:TU3 1998/99:TU5 1998/99:TU6 1998/99:TU7 1998/99:TU8 1998/99:TU9 1999/2000:TU2
  Riksdagsbeslut
  (94 yrkanden): 2 avslag, , 47 saknar beslutsinformation
 • Integrationen av Central- och Östeuropa

  Motion 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U806 av Göran Lennmarker m.fl. m Integrationen av Central- och Östeuropa Stöd till integrationen av Central- och Östeuropa Att ena hela Europa är en historisk uppgift för vår generation européer. De nya demokratierna i Central- och Östeuropa strävar efter att integreras i Europa, d.v.s.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:FiU1 1998/99:UU10 1998/99:UU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltning och internationell samverkan

  Motion 1998/99:U304 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U304 av Göran Lennmarker m.fl. m Utrikesförvaltning och internationell samverkan Utrikesförvaltning och internationell samverkan Globaliseringen ställer allt större krav på en modern och flexibel utrikesförvaltning. Relationerna till omvärlden blir viktigare för varje dag som går.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:FiU1 1998/99:FiU20 1998/99:UU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter