Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

  Motion 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr11 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik När Sverige 1991 fick en borgerlig regering påbörjades en kraftfull förändring av den politik som dittills förts i syfte att främja turismen i Sverige. På förslag av regeringen beslutade därför riksdagen

  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub41 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet I propositionen ger regeringen uttryck för uppfattningen att utvecklingen mot jämställdhet mellan kvinnor och män har gått alltför långsamt inom utbildningsområdet.

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1994/95:UbU18 1995/96:KU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

  Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen 1993:597m.m. Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista stycket. Regeringens

  Inlämnad
  1995-02-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet

  Motion 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T220 av Wiggo Komstedt m.fl. m Anslagsfrågor inom kommunikationsområdet Det statsfinansiella läget motiverar en prövning av alla statliga utgifter i syfte att få kontroll över statsskuldens utveckling. Härvidlag utgör trafik- och kommunikationssektorn inget undantag. Bättre statsfinanser

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:TU12 1994/95:TU14 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU21 1994/95:TU25
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Bilismen

  Motion 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T210 av Wiggo Komstedt m.fl. m Bilismen 1 Vägtrafiken stor och viktig del av transporter och samhälle En förutsättning för fungerande transporter och ett i övrigt fungerande samhälle är att vägtransporterna fungerar väl. Vägtrafiken är det i särklass dominerande transportsättet, nio

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1994/95:JuU24 1994/95:SkU20 1994/95:SkU25 1994/95:SkU28 1994/95:TU13 1994/95:TU18 1995/96:JoU13 1995/96:JoU9 1995/96:TU2
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Utvärdering inom skolan

  Motion 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub339 av Beatrice Ask m.fl. m Utvärdering inom skolan Det nya styrsystemet för skolväsendet innebär att staten anger de nationella målen och ramarna för verksamheten. Ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger däremot hos kommunerna och andra skolhuvudmän. Syftet med att ersätta

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:UbU10 1994/95:UbU16 1994/95:UbU8 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Lärare inför 2000-talet

  Motion 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub340 av Beatrice Ask m.fl. m Lärare inför 2000-talet Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld, den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet, förändrad arbetsorganisation, den växande betydelsen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Generalkonsulatet i Los Angeles

  Motion 1994/95:U305 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:U305 av Birgitta Wistrand m Generalkonsulatet i Los Angeles USA är inte enbart New York och Washington. Behåll generalkonsulatet i Los Angeles Det statsfinansiella läget kräver att även utrikesförvaltningen ses över. Men här liksom i andra fall måste besparingarna göras så att de skadar

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor och bistånd

  Motion 1994/95:U202 av Inger René och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:U202 av Inger René och Birgitta Wistrand m Kvinnor och bistånd Fram till år 2000 kommer 1 500 000 000 barn att födas i världen 90 procent av dem till fattigdom. Jordens befolkning ökar under samma tid med 900 000 000. En förutsättning för att sänka födelsetalen är att minska barnadödligheten.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Privatisering av Arlanda flygplats m.m.

  Motion 1994/95:T703 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T703 av Wiggo Komstedt m.fl. m Privatisering av Arlanda flygplats m.m. En robust återhämtning av luftfartsmarknaden skedde under 1994. Efter fyra års förluster börjar företagen nu gå med vinst. Av flygbolagen krävs dock en fortsatt anpassning med den växande konkurrensen där resenärerna

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:TU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En konkurrenskraftig sjöfartsnäring

  Motion 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T605 av Wiggo Komstedt m.fl. m En konkurrenskraftig sjöfartsnäring Sjöfarten har stor betydelse för det svenska samhället. Av den svenska utrikeshandeln transporteras 95 procent sjöledes, och av inrikes transporter över 30 mil sker 49 procent på köl. Sjöfarten erbjuder säkra, miljövänliga

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1994/95:JoU22 1994/95:SkU21 1994/95:TU12 1995/96:AU3 1995/96:AU9 1995/96:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragen till kommunerna m.m.

  Motion 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi308 av Mikael Odenberg m.fl. m Statsbidragen till kommunerna m.m. Det finns i Sveriges riksdag en utbredd uppfattning som bygger på att man genom att bromsa utvecklingen i Stockholm och övriga storstadsregioner kan gynna andra regioner i Sverige. Denna uppfattning har stundtals tagit

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Utbildningspolitiken

  Motion 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub906 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildningspolitiken Betydelsen av kunskap och kompetens ökar på alla områden. Samtidigt innebär den snabba utvecklingen och de vidgade möjligheterna att sprida och ta del av information att kunskaper omsätts i allt snabbare takt. För såväl enskilda människor

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1994/95:KrU9 1994/95:SfU12 1994/95:SfU15 1994/95:UbU10 1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt universitet i Storstockholm

  Motion 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub699 av Beatrice Ask m.fl. m Ett nytt universitet i Storstockholm Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en högskola skall etableras i Huddinge. Förslaget syftar till att öka utbildningsmöjligheterna i Storstockholm. Särskilt önskar regeringen stärka utbildningen på Södertörn.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Folkbildningen

  Motion 1994/95:Kr503 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr503 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Folkbildningen Folkbildningen har under de senaste åren spelat en stor roll i kampen mot arbetslösheten. Folkhögskolor och studieförbund har fått ökade ekonomiska resurser att ta emot många 10 000-tal nya studerande. Problemet med dessa insatser är

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ungdomsfrågor m.m.

  Motion 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr420 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Ungdomsfrågor m.m. För att uppnå stabilitet i de offentliga finanserna och uppnå det avgörande målet om en balanserad budget till 1998 måste alla verksamheter bidra. Mot den bakgrunden anser vi att littera D. Ungdomsfrågor bör minska med 50 miljoner

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:AU7 1994/95:BoU11 1994/95:KrU27 1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Turismen

  Motion 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr411 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Turismen Statliga insatser för turism bör likställas med övriga exportsatsningar. Det övergripande målet är att sprida information om Sverige utomlands och att bistå med marknadsföring som kommer bland annat turistbranschen till godo. Fram till 1991/92

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitik

  Motion 1994/95:Kr285 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr285 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kulturpolitik 1. Kulturens och kulturpolitikens roll Ett folks kultur i vidare mening utgör fundamentet för dess liv och dess gemenskap. Kulturen är det gemensamt skapade och ärvda. Kulturen är det som bär ett folks identitet. Kultur kan inte skapas

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:BoU10 1994/95:KrU15 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU20 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En mer kursutformad gymnasieskola

  Motion 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub369 av Beatrice Ask m.fl. m En mer kursutformad gymnasieskola Den nya programbaserade gymnasieskolan är det första steget mot en kursutformad gymnasieskola. De förändringar som genomfördes i samband med riksdagens beslut om en ny läroplan för det frivilliga skolväsendet innebar att

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1994/95:SfU12 1994/95:UbU10 1995/96:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 1994/95:So252 av Birgitta Wistrand och Per Bill (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So252 av Birgitta Wistrand och Per Bill m Vinauktioner Sverige är på väg att bli ett kultiverat mat- och vinland. Under de senaste 15 åren har intresset för mat och vin ökat mycket snabbt. Det syns på bredden med hundratals nya vinprovningssällskap och också på elitnivå där svenska kockar,

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter