Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Valda filter
  • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten vissa omfördelningar i syfte att täcka nödvändiga utgifter för Moderna museet, Arkitekturmuseet och Naturhistoriska riksmuseet. Vi ifrågasätter

    Inlämnad
    1997-05-02
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1996/97:FiU20
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida

    Inlämnad
    1997-05-02
    Förslag
    12
    Utskottsberedning
    ------1996/97:FiU20
    Riksdagsbeslut
    (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

    Motion 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande budgetår finns få konkreta förslag för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för goda kommunikationer i Sverige. Regeringen

    Inlämnad
    1997-05-02
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1996/97:FiU20
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

    Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

    Inlämnad
    1997-04-03
    Förslag
    46
    Utskottsberedning
    -----------------------1996/97:UbU13
    Riksdagsbeslut
    (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

    Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

    Inlämnad
    1997-04-03
    Förslag
    10
    Utskottsberedning
    -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
    Riksdagsbeslut
    (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:126 Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet

    Motion 1996/97:T65 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T65 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:126 Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS- samarbetet Regeringen föreslår i propositionen att det skandinaviska luftfartssamarbetet förlängs med 15 år från september år 2005 t.o.m. september år 2020. Vidare

    Inlämnad
    1997-04-03
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1996/97:TU9
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

    Motion 1996/97:T55 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T55 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen 1993:597 m.m. Utvecklingen på teleområdet är nära knuten till den snabba förändringstakten inom informationstekniken. Därmed är telemarknaden också nära kopplad till många av de mer kvalificerade servicenäringarna.

    Inlämnad
    1997-04-03
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1996/97:TU5
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

    Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen

    Inlämnad
    1997-03-20
    Förslag
    10
    Utskottsberedning
    -----1996/97:UbU10
    Riksdagsbeslut
    (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:92 Enskilda vägar

    Motion 1996/97:T53 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T53 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:92 Enskilda vägar Upphävandet av lagen 1939:608 om enskilda vägar EVL följer av att upprättande och förvaltning av enskilda vägar i dag likaväl regleras genom anläggningslagen 1973:1149, AL och lagen om förvaltning om samfälligheter

    Inlämnad
    1997-03-17
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1996/97:TU8
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

    Motion 1996/97:T44 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T44 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Propositionen innebär en socialdemokratisk reträtt när det gäller investeringar i infrastruktur. Enligt förslagen är regeringen nu endast beredd att satsa knappt hälften av

    Inlämnad
    1996-12-20
    Förslag
    8
    Utskottsberedning
    ----1996/97:TU7
    Riksdagsbeslut
    (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
  • Kultur, medier, trossamfund och fritid

    Motion 1996/97:Kr260 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Kr260 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Kultur, medier, trossamfund och fritid Inledning Moderata samlingspartiet vill verka för en större frihet på kulturens område. Vi har i vår motion Kulturpolitiken av Carl Bildt m.fl. m angivit de principer vi anser bör gälla för de kulturpolitiska

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    54
    Utskottsberedning
    ---------------------------1996/97:KrU1
    Riksdagsbeslut
    (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
  • Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm

    Motion 1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Kr243 av Birgitta Wistrand m.fl. m Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet i Stockholm Regeringen föreslår i kulturpropositionen att Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Etnografiska museet flyttas från landets huvudstad. Regeringen visar därmed bristande kunskaper

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1996/97:KrU1
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • Väg- och trafikinstitutet

    Motion 1996/97:T904 av Ulla Löfgren och Birgitta Wistrand (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T904 av Ulla Löfgren och Birgitta Wistrand m Väg- och trafikinstitutet Forskningsfinansiärerna har enligt regeringens forskningsproposition ett gemensamt ansvar för att skapa stabila förutsättningar för forskningsutförarna. Detta gäller i hög grad ansvaret mot Väg- och trafikinstitutet

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1996/97:TU1
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • Ett stomnät för cykelvägar

    Motion 1996/97:T328 av Birgitta Wistrand (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T328 av Birgitta Wistrand m Ett stomnät för cykelvägar Av de nationella resvaneundersökningarna framgår att cykeltrafiken ökar i betydelse. Det samlade transportarbetet med cykel är enligt Vägverket större än transportarbetet med tunnelbana, spårvagn och pendeltåg tillsammans Detta är

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1996/97:TU7
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • Ökade väginvesteringar i Stockholmsregionen

    Motion 1996/97:T321 av Henrik S Järrel och Birgitta Wistrand (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T321 av Henrik S Järrel och Birgitta Wistrand m Ökade väginvesteringar i Stockholmsregionen En väl utbyggd infrastruktur är nödvändig för ett vitalt näringsliv. Inte minst spelar goda kommunikationer en avgörande roll när företag väljer etableringsort och land. Dels skall företagen kunna

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    4
    Utskottsberedning
    --1996/97:TU7
    Riksdagsbeslut
    (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
  • Trafik och ekonomi

    Motion 1996/97:T222 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T222 av Per Westerberg m.fl. m Trafik och ekonomi Utgiftsområde 22 Vi har i partimotionen Framtidsinriktad trafikpolitik för ett växande samhälle 1996/97:T201 utförligt redovisat vår syn på vilka principer som skall gälla för den långsiktiga trafikpolitiken. I denna motion återkommer

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    24
    Utskottsberedning
    ------------1996/97:TU1
    Riksdagsbeslut
    (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
  • Användandet av bil

    Motion 1996/97:T206 av Per Westerberg m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:T206 av Per Westerberg m.fl. m Användadet av bil Det finns en rad paradoxer i svenskarnas förhållande till bilen och miljön. Samtidigt som många uttalar att biltrafiken borde minska föredrar en majoritet av befolkningen att bo i markbostad nära naturen. För att slippa buller och miljöproblem

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    2
    Utskottsberedning
    -1996/97:TU7
    Riksdagsbeslut
    (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
  • Åtgärder mot tobaksbruk

    Motion 1996/97:So293 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, v, mp, kd, s)

    Motion till riksdagen 1996/97:So293 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp, kd Åtgärder mot tobaksbruk Tobaksbrukets omfattning Tobaksbruket med de konsekvenser det innebär för hälsan betraktas idag som en global epidemi. Världshälsoorganisationen WHO lämnade i maj 1996 en redovisning av tobaksbruket i världen

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    12
    Utskottsberedning
    ------1996/97:FiU1 1996/97:SoU9
    Riksdagsbeslut
    (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
  • Studiestöd

    Motion 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Ub707 av Beatrice Ask m.fl. m Studiestöd I partimotionen Nya former för studiefinansiering och studiestöd 1996/97:Ub701 framför vi ett antal förslag som, enligt vår mening, leder till ökad studiemotivation, mer dynamik i utbildningsinsatserna och högre kvalitet i studieresultaten. Vi

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    6
    Utskottsberedning
    ---1996/97:UbU2
    Riksdagsbeslut
    (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
  • Utbildning och forskning för Sveriges framtid

    Motion 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. (m)

    Motion till riksdagen 1996/97:Ub487 av Beatrice Ask m.fl. m Utbildning och forskning för Sveriges framtid Utgiftsområde 16 Utbildning och universitets- forskning Inledning Regeringens budgetförslag inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning karakteriseras generellt av ökad statlig detaljstyrning,

    Inlämnad
    1996-10-07
    Förslag
    80
    Utskottsberedning
    ----------------------------------------1996/97:UbU1
    Riksdagsbeslut
    (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation

Filter