Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Järnvägspolitiken

  Motion 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T239 av Per-Richard Molén m.fl. m Järnvägspolitiken 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 10 2 Förslag till riksdagsbeslut 11 3 Konkurrensen om spåren 12 4 Effekter av upphandling i konkurrens 12 5 Banverket 13 6 Banavgifter 13 7 Investeringsbehov 14 8 Botniabanan 15 8.1

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , ,
 • Enskilda vägar

  Motion 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T238 av Per-Richard Molén m.fl. m Enskilda vägar 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 5 2 Förslag till riksdagsbeslut 6 3Vårt förslag vi vill: 6 4 Statsbidragen till enskilda vägar 6 5 Bärighet 7 6 Inventera standarden 7 7 Underlätta förrättningar 8 8 Färjor 8 9 Övrigt 9

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Krigsmaterielexport

  Motion 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. m Krigsmaterielexport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Demokrati och mänskliga rättigheter

  Motion 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. m Demokrati och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i den bilaterala dialogen inom EU bör verka för en struktur som främjar och kontrollerar respekten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. m Balkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste vara berett att göra större fredsskapande insatser på Balkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt

  Motion 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi225 av Per-Richard Molén m.fl. m Kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en detaljerad beräkning av hur den framtida kapitalkostnaden för upplånade infrastrukturprojekt skall finansieras.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Sponsring

  Motion 2001/02:Sk241 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk241 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Sponsring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sponsring av konst och kultur. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företags möjlighet att köpa

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15 2001/02:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att brottslingens frihet skall inskränkas, inte den misshandlade kvinnans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:SkU19 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Nationaldagen som helgdag

  Motion 2001/02:K250 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K250 av Carl Erik Hedlund och Birgitta Wistrand m Nationaldagen som helgdag 1 Sammanfattning Nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag och samtidigt skall annandag pingst upphöra att vara allmän helgdag. 2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att nationaldagen den 6 juni

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 2001/02:Kr340 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr340 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Utgiftsområde 17. Kultur, medier, trossamfund och fritid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 17 politikområde 28:1 Statens kulturråd för år 2002 19 967 000 kr. Riksdagen anvisar

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi88 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I regeringens förslag till tilläggsbudget för innevarande budgetår finns få konkreta förslag för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för goda kommunikationer i Sverige. Regeringen

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten vissa omfördelningar i syfte att täcka nödvändiga utgifter för Moderna museet, Arkitekturmuseet och Naturhistoriska riksmuseet. Vi ifrågasätter

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi50 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilda individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för framtida

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub20 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I mars 1994 lade den borgerliga regeringen fram den första utvecklingsplanen för skolväsendet skr. 1993/94:183Utvecklingsplanen var

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m.

  Motion 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:110 Vissa skolfrågor m.m. Gymnasieskolan För ganska precis ett år sedan presenterade regeringen propositionen Huvudmannaskapet för gymnasial utbildning m.m. prop. 1995/96:183Regeringen framhöll där bland annat att det i första

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU12 1996/97:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:126 Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet

  Motion 1996/97:T65 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T65 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:126 Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS- samarbetet Regeringen föreslår i propositionen att det skandinaviska luftfartssamarbetet förlängs med 15 år från september år 2005 t.o.m. september år 2020. Vidare

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:TU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen (1993:597) m.m.

  Motion 1996/97:T55 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T55 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen 1993:597 m.m. Utvecklingen på teleområdet är nära knuten till den snabba förändringstakten inom informationstekniken. Därmed är telemarknaden också nära kopplad till många av de mer kvalificerade servicenäringarna.

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:TU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

  Motion 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub13 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet I propositionen redovisar regeringen förslag om lokala styrelser med elevmajoritet för gymnasieskolan och den kommunala vuxenskolan. Försöksperioden är fyra år. Riksdagen har vid flera tillfällen

  Inlämnad
  1997-03-20
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:92 Enskilda vägar

  Motion 1996/97:T53 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T53 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:92 Enskilda vägar Upphävandet av lagen 1939:608 om enskilda vägar EVL följer av att upprättande och förvaltning av enskilda vägar i dag likaväl regleras genom anläggningslagen 1973:1149, AL och lagen om förvaltning om samfälligheter

  Inlämnad
  1997-03-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:TU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T44 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T44 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Propositionen innebär en socialdemokratisk reträtt när det gäller investeringar i infrastruktur. Enligt förslagen är regeringen nu endast beredd att satsa knappt hälften av

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter