Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Valda filter
 • Utredning om en gemensam momssats för kultursektorn

  Motion 1999/2000:Sk664 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sk664 av Fleetwood, Elisabeth m Utredning om en gemensam momssats för kultursektorn Det bör inte ankomma på staten att styra vilket val av kulturaktiviteter som medborgarna gör. Genom skilda skattesatser på olika kulturutbud kan man med fog hävdas göra det. I dagsläget är momspåslaget

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utgiftsområde 22

  Motion 1999/2000:T221 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T221 av Molén, Per-Richard m Utgiftsområde 22 Inledning Bakgrunden till våra förslag är vår syn på hur en effektiv infrastruktur skall vara utformad samt behovet av att genom sänkta statsutgifter och sänkta skatter åstadkomma bättre förutsättningar för företagande, tillväxt och nya

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:TU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Det enskilda vägnätet

  Motion 1999/2000:T340 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T340 av Molén, Per-Richard m Det enskilda vägnätet En stor del av vårt land är beroende av enskilda vägar. De är inte minst viktiga för att hela Sverige skall kunna växa och utvecklas. I dag förorsakar dock den undermåliga standarden på de enskilda vägarna stora kostnader för såväl

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Afrika

  Motion 1999/2000:U204 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U204 av Lennmarker, Göran m Afrika Med Afrika avses i motionen Afrika söder om Sahara som omfattar 48 självständiga länder. De afrikanska länderna norr om Sahara med kust mot Medelhavet är alltså inte medräknade. En dyster bild Bilden av Afrika präglas i stor utsträckning av krig,

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:NU16 1999/2000:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Modernt trafiksäkerhetsproblem

  Motion 1999/2000:T441 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T441 av Molén, Per-Richard m Moderat trafiksäkerhetspolitik 1 Regeringen tar inte trafiksäkerheten på allvar. Bristande trafiksäkerhet är en av våra största och viktigaste folkhälsofrågor. Risken att dö eller skadas i en trafikolycka är den vanligaste dödsorsaken för ungdomar mellan

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionen

  Motion 1999/2000:N240 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:N240 av Reinfeldt, Fredrik m Stockholmsregionen Möjligheterna lockar Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen är sedan början av 1970-talet i en expansionsfas som nu ser ut att accelerera. Länets befolkning ökade 1998 med över 1 procent eller 20.500 personer. Den enskilt viktigaste

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  ----1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU3 1999/2000:NU14 1999/2000:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 1999/2000:Kr318 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr318 av Fleetwood, Elisabeth m Kultur, medier, trossamfund och fritid Tabell 1: 2000 Förändring Inledning Moderata samlingspartiet vill verka för en större frihet på kulturens område och vi har i vår motion 1999/2000:Kr317 angivit de principer vi anser bör gälla för de kulturpolitiska

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1999/2000:FiU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU9
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 26 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1999/2000:Kr317 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr317 av Fleetwood, Elisabeth m Kulturpolitiken Sammanfattning Kultur har ett värde i sig. Kulturutbudets innehåll och den enskildes val bör vara utslagsgivande. Det är fel att med skattemedel försöka styra människornas deltagande i kulturlivet. Moderata samlingspartiet förordar en

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FiU21 1999/2000:KrU1 1999/2000:KrU10 1999/2000:KrU13 1999/2000:KrU8 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU18 2000/01:KrU3 2000/01:KrU4 2000/01:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 1999/2000:So360 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So360 av Bill, Per m Vinauktioner Vinauktioner Systembolagets monopol står orubbat trots Sveriges inträde i EU. Detta totala monopol har fått flera absurda konsekvenser. En av dessa konse- kvenser är att det är förbjudet att hålla vinauktioner som vänder sig till allmänheten. Det innebär

  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SoU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik

  Motion 1999/2000:Kr1 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Kr1 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik Filmen har som konstart först ett sekel efter sin tillblivelse rönt det erkännande som en egen kulturform som rätteligen långt tidigare bort tillkomma den. Samtidigt har genom nya distributionsformer

  Inlämnad
  1999-09-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:KrU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo

  Motion 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U12 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Konfliktens bakgrund och utveckling När demokratiseringen började inom östblocket 1989 spred den sig också till Jugoslavien och dess olika delar. Kommunistpartierna tvingades

  Inlämnad
  1999-05-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:UFöU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Botniabanan Den totala kostnaden för Botniabanan är ännu inte redovisad, vilket gör det omöjligt att politiskt ställa detta järnvägsprojekt mot andra angelägna infra- strukturinvesteringar.

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition Den tragiska händelseutvecklingen i Kosovo har fäst uppmärksamheten på behovet av en kraftfull och effektiv gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige bör fullt ut vara

  Inlämnad
  1999-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:UFöU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr8 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Propositionen I föreliggande proposition föreslår regeringen att högst sex kasinon av internationell typ skall tillåtas i Sverige. Inledningsvis kommer fyra kasinon att tillåtas. Redan från

  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m.

  Motion 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T21 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:92 Ändringar i telelagen m.m. Det är av största vikt att den svenska marknaden för telekommunikationer är så väl avreglerad att möjligheterna till skarp konkurrens åstadkommes till gagn för konsumenter och företag. Hösten

  Inlämnad
  1999-03-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:TU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet.

  Motion 1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:U4 av Göran Lennmarker m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:61 Framtid med Asien. En svensk Asienstrategi inför 2000-talet. Regeringsskrivelsen bygger på ett i många avseenden väl genomarbetat bakgrundsmaterial. Men den presenterar en svensk strategi byggd på den gamla bilden av Sverige

  Inlämnad
  1999-03-24
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:UU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur

  Motion 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T14 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:95 Postal infrastruktur Inledning Regeringens proposition rörande postal infrastruktur innehåller en rad förslag, som är av stor principiell betydelse för alla de postbefordringsföretag, vilka tillkommit efter det att

  Inlämnad
  1999-03-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1998/99:TU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m.

  Motion 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö2 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:49 Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods m.m. Propositionen föreslår att företag som i sin verksamhet utför transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, eller lastning eller lossning i samband

  Inlämnad
  1999-02-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000

  Motion 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:T9 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av skr. 1998/99:40 Lägesrapport om IT-omställningen i samhället inför år 2000 Regeringen har inte tagit Y2K Year 2000 på allvar I skrivelsen redogör regeringen för vidtagna och planerade åtgärder inför tusenårsskiftet samt hur arbetet med

  Inlämnad
  1998-12-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet

  Motion 1998/99:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr4 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet I föreliggande proposition föreslår regeringen att främjande av deltagande i ett lotteri som är anordnat utomlands åter skall kriminaliseras

  Inlämnad
  1998-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KrU2

Filter