Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Nollvisionen

  Motion 2000/01:T474 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T474 av Molén, Per-Richard m Nollvisionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättandet av en vägtrafikinspektion. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU13
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Veteranlastbilar

  Motion 2000/01:Sk664 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk664 av Molén, Per-Richard m Veteranlastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vägavgiftsbefrielse för veteranlastbilar. Vägavgiftsbefrielse för veteranlastbilar Sveriges starka traditioner inom fordonsindustrin

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk lämplighetsprövning

  Motion 2000/01:T420 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T420 av Molén, Per-Richard m Ekonomisk lämplighetsprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ekonomiska lämplighetsprövningens s.k. fortlöpandekrav. Ekonomisk prövning av taxiföretag Den ekonomiska prövningen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trafikhuvudmannareformen

  Motion 2000/01:T419 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T419 av Molén, Per-Richard m Trafikhuvudmannareformen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera länshuvudmannareformen så att trafikföretag som bedriver linjetrafik får större ansvar vid planering och utvecklande

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Det svenska vägnätet

  Motion 2000/01:T344 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T344 av Molén, Per-Richard m Det svenska vägnätet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bygga ut de svenska delarna av den nordiska triangeln. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---2000/01:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsa

  Motion 2000/01:So529 av Birgitta Wistrand och Cristina Husmark Pehrsson (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So529 av Wistrand, Birgitta m Folkhälsa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inflytande över vardagen som en hälsobringande faktor. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationer

  Motion 2000/01:T223 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T223 av Molén, Per-Richard m Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 22 politikområde 34:1 Bidrag till SMHI för budgetåret 2001 183 077 000 kr. 2. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som i motionen anförs

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltning och internationell samverkan

  Motion 2000/01:U305 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  U305 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om budgetförÃ
  ndringar avseende utgiftsomrÃ¥de 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan för Ã¥r 2001 enligt följande: 2001 FörÃ
  ndring 5:1 Utrikesförvaltningen 1 816 068 70 000 5:7 FredsfrÃ
  mjande Ã¥tgÃ
  rder 149 453 149 453 5:11 Information och

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internationellt bistånd

  Motion 2000/01:U214 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U214 av Lennmarker, Göran m Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om budgetförändringar avseende utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt följande: Tabell 1: 2001 Förändring Motiven för våra förslag En kraftfull satsning och fokusering på samarbetet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Enskilda vägar

  Motion 2000/01:T323 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T323 av Molén, Per-Richard m Enskilda vägar Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anslagen till enskilda vägar. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ett helt Europa

  Motion 2000/01:U509 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U509 av Lennmarker, Göran m Ett helt Europa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvidgningen bör vara den högst prioriterade frågan för Sveriges ordförandeskap i EU. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:NU1 2000/01:NU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2000/01:UU7 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Sverige och säkerheten i Europa

  Motion 2000/01:U412 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U412 av Lennmarker, Göran m Sverige och säkerheten i Europa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige inte kan stå likgiltigt om ett medlemsland i EU eller ett grannland utsätts för hot eller angrepp. 2. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Sveriges krigsmaterielexport

  Motion 2000/01:U411 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U411 av Lennmarker, Göran m Sveriges krigsmaterielexport Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Balkan

  Motion 2000/01:U643 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U643 av Lennmarker, Göran m Balkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU skall stödja demokratiseringen av Serbien. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att EU skall

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter och demokrati

  Motion 2000/01:U621 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U621 av Lennmarker, Göran m Mänskliga rättigheter och demokrati Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige snarast upprättar ambassad i Minsk, Vitryssland. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:UU1 2000/01:UU10 2000/01:UU2 2000/01:UU4 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Afrika

  Motion 2000/01:U620 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U620 av Lennmarker, Göran m Afrika Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att biståndet skall främja en snabb utrotning av fattigdomen som övergripande mål. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------------2000/01:UU2 2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Öresundsbron

  Motion 2000/01:T813 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T813 av Molén, Per-Richard m Öresundsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bristerna i konstruktionen av det mellanstatliga Öresundsbrobolaget. Motivering En förutsättning för Öresundsbrobeslutet var att bron skulle

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen av Stockholmsregionen

  Motion 2000/01:N321 av Carl-Erik Skårman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N321 av Skårman, Carl-Erik m Utveckling av Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:JuU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU18 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Kulturinstitutionernas hyreskostnader

  Motion 2000/01:Fi504 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi504 av Fleetwood, Elisabeth m Kulturinstitutionernas hyreskostnader 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kulturinstitutionernas hyreskostnader. 2 Bakgrund Kulturutskottet har i sitt yttrande till finansutskottet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2000/01:Ju920 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ju920 av Ask, Beatrice m Våld mot kvinnor Sammanfattning Våld mot kvinnor har uppmärksammats alltmer under senare år samtidigt som antalet anmälda brott ökat senast med sju procent från 1997 till 1998. Varje år mördas ca 25 kvinnor i Sverige av en närstående. Hur många kvinnor som misshandlas

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:SkU16 2000/01:SoU18 2001/02:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter