Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 1995/96:46 Köp av interregional persontrafik på järnväg

  Motion 1995/96:T23 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T23 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:46 Köp av interregional persontrafik på järnväg Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att upphandla interregional persontrafik på järnväg för 684 miljoner kronor, varav 94 miljoner kronor utgör ersättning till

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:TU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m.

  Motion 1995/96:T10 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T10 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:44 Riktlinjer för upphandling av Gotlandstrafiken m.m. En väl fungerande gotlandstrafik är en viktig förutsättning för Gotland och ett grundläggande statligt ansvar. Det nuvarande trafikmonopolet har inte medfört någon bra lösning,

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:TU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:2 Lag om byggande av järnväg

  Motion 1995/96:T1 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T1 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:2 Lag om byggande av järnväg Sammanfattning Vi tillstyrker huvuddelen av propositionen och instämmer i behovet av en sammanhållen planeringsprocess vid anläggande av järnväg och kravet på miljökonsekvensbeskrivningar. Däremot

  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:TU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sedan mer än tio år förekommer i Stockholms län en inomregional skatteutjämning administrerad genom landstinget och finansierad

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åldersgräns för inköp av alkohol

  Motion 1991/92:So244 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So244 av Per Stenmarck m.fl. m Åldersgräns för inköp av alkohol I en motion av Knut Billing m.fl. m 1991/92m474 föreslås flera förändringar av Systembolagets verksamhet. Vi vill i denna motion föreslå ytterligare en förändring, nämligen den nuvarande åldersgränsen för inköp av alkohol

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Legitimation för naprapater

  Motion 1991/92:So487 av Per Stenmarck m.fl. (m, c, v, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:So487 av Per Stenmarck m.fl. m, fp, c, kds, v Legitimation för naprapater Naprapati är en gren inom så kallad manuell medicin. Naprapater är specialiserade på rörelseapparatens sjukdomar i ryggar, leder och muskler. Till skillnad från kiropraktiken kompletteras manipulationsbehandlingen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturadministration

  Motion 1991/92:Kr239 av Göran Åstrand m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr239 av Göran Åstrand m.fl. m Kulturadministration Ett fritt, kreativt, flexibelt kulturliv förutsätter en betydande självständighet såväl i den konstnärliga utformningen som beträffande de ekonomiska och administrativa förutsättningarna. En samhällsstyrning t.ex. till förmån för det

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Offentliga belöningsväsendet

  Motion 1991/92:K822 av Pehr Löfgreen m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:K822 av Pehr Löfgreen m.fl. m Offentliga belöningsväsendet Efter beslut av 1973 års riksdag upphörde från den 1 januari 1975 det mer än tvåhundaåriga svenska ordensväsendet vad gäller svenska medborgare. Den formella anledningen till riksdagens befattning med ordensfrågan var en önskan

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förändringar av reglerna kring utskänkningstillstånd

  Motion 1991/92:So226 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So226 av Knut Billing m.fl. m Förändringar av reglerna kring utskänkningstillstånd I en motion av Knut Billing med flera 1991/92:So211 föreslås liberaliseringar av reglerna kring Systembolagets verksamhet. Bland annat föreslås att Systembolaget självt skall få bestämma sina öppettider.

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Systembolagets verksamhet

  Motion 1991/92:So211 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So211 av Knut Billing m.fl. m Systembolagets verksamhet Inledning I en moderat kommittémotion 1990/91:So74 av Sten Svensson med flera våren 1991 med anledning av regeringens proposition 1990/91:135 om vissa folkhälsofrågor, föreslogs att Systembolagets öppettider skulle reformeras och

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Central brottsofferfond

  Motion 1991/92:Ju824 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju824 av Christel Anderberg m.fl. m Central brottsofferfond Sedan 1950-talet har kriminalpolitiken, som präglats av socialdemokraternas långa maktinnehav, allt mer tagit intryck av vård- och behandlingsideologin. Huvudtanken har varit att lagöverträdarna skall hjälpas till att bli bättre

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot våldsbrottslighet

  Motion 1991/92:Ju616 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju616 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Åtgärder mot våldsbrottslighet Brottsligheten och särskilt våldsbrottsligheten är i högsta grad en kvinnofråga. Särskilt allvarlig ur kvinnosynpunkt är våldsbrottsligheten i hemmet som oftast drabbar kvinnorna. Denna brottslighet syns för lite men

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sverige som turistland

  Motion 1991/92:Kr513 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr513 av Birgitta Wistrand m Sverige som turistland Man möter ofta inställningen att turist-rese- och fritidsindustrin visserligen är trevlig och oförarglig, men inte någon riktigt viktig och inkomstbringande verksamhet. Socialdemokraterna gjorde här stor skada genom att behandla turismen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  -----1991/92:KrU16 1991/92:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kvinnans ställning i samhället

  Motion 1991/92:A812 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A812 av Charlotte Cederschiöld m Kvinnans ställning i samhället 1. Inledning Varje individ måste respekteras och bedömas efter sina egenskaper. Det gäller såväl kvinna som man. Kampen för jämställdhet är också kampen för att erkänna individuella skillnader. Det handlar inte om att välja

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -----1991/92:AU15 1991/92:JuU28 1992/93:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A803 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna arbetar inom den offentliga

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionens utveckling

  Motion 1991/92:A455 av Filip Fridolfsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A455 av Filip Fridolfsson m.fl. m Stockholmsregionens utveckling Inledning Stockholm är en stad med möjligheter. Sveriges huvudstad är inte bara ett administrativt centrum, utan framför allt stockholmarnas hembygd en stad präglad av mångfald, dynamik och möjligheter. Att Stockholmsregionen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  31
  Utskottsberedning
  ---------------1991/92:AU13 1991/92:AU15 1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (31 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid

  Motion 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta viktigt för att föräldrar skall kunna kombinera

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och kvinnorna

  Motion 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U532 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och kvinnorna Innehåll 1. Regelsystemet2 2. Direktiv3 3. Utskott för kvinnornas rättigheter3 4. Jämställdhetsprogram3 4.1 Jämställdhetskommittén4 4.2 Expertgrupper5 4.3 Informationscentraler5 5. Bättre eller sämre5 6. Dålig ekonomi skadar kvinnor5

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:AU15 1991/92:FiU20 1991/92:UU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Försäljning av vin och öl i livsmedelsbutiker

  Motion 1991/92:So263 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So263 av Mikael Odenberg m.fl. m Försäljning av vin och öl i livsmedelsbutiker Inledning Under senare tid har den alkoholpolitiska debatten intensifierats. Sveriges ansökan om inträde i den Europeiska Gemenskapen har rest frågor om möjligheterna att bibehålla det statliga monopolet på

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Information om Sverige

  Motion 1991/92:U301 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:U301 av Birgitta Wistrand m Information om Sverige Betydelsen av att sätta tillbaka Sverige på kartan just nu framför allt som en del av Europa håller alla med om. Medel för detta finns också i årets budgetproposition. Det talas om att aktivt informera om Sverige för att öka kunskaperna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:SfU10 1991/92:UU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter