Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Lärarutbildning för framtiden

  Motion 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub458 av Beatrice Ask m.fl. m Lärarutbildning för framtiden Inledning Det senaste årtiondet har inneburit stora förändringar för skolan. Skälen till detta är flera: den snabba förändringen i skolans omvärld den snabba tekniska utvecklingen i arbetslivet förändrad arbetsorganisation

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

  Motion 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub452 av Beatrice Ask m.fl. m Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg Regeringen föreslår att ett nytt tekniskt forskningsinstitut skall inrättas i Göteborg. Av skäl som närmare redovisas i vår partimotion Svensk forskning i frontlinjen avvisar vi detta förslag. I konsekvens med detta

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Gymnasieskolan

  Motion 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub240 av Beatrice Ask m.fl. m Gymnasieskolan Inledning Det är viktigt att Sverige har en gymnasieskola av hög kvalitet och att eleverna är väl förberedda för vidare studier eller för arbetslivet. Om den svenska gymnasieskolan och det svenska samhället skall kunna möta de krav den internationella

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1996/97:UbU1 1996/97:UbU14 1996/97:UbU7 1996/97:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Helgdag den 6 juni

  Motion 1996/97:K910 av Birgitta Wistrand och Carl Erik Hedlund (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K910 av Birgitta Wistrand och Carl Erik Hedlund m Helgdag den 6 juni Sverige och Storbritannien är de två länder i EU som inte har nationaldagen som helgdag. Detta är särskilt anmärkningsvärt då man kan notera en fullständig brist på samstämmighet bland EU:s medlemsländer vad gäller datum

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Det fria ordet

  Motion 1996/97:K713 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:K713 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Det fria ordet Det fria samhällets mediepolitik Det fria ordet Det fria samhället erbjuder genom sin mångfald och ständiga förnyelse i tanke och handling en dynamik för mänskligt framåtskridande som ingen annan samhällstyp kan erbjuda. Öppenheten

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1996/97:KrU3 1996/97:KrU8 1996/97:KU17 1996/97:KU19 1997/98:KU16
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Slopat glesbygdsstöd

  Motion 1996/97:A414 av Carl Erik Hedlund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:A414 av Carl Erik Hedlund m.fl. m Slopat glesbygdsstöd Slopande av det särskilda glesbygdsstödet till företag som lämnar storstadsregionerna Hela Sverige skall leva är ett fältrop som har inspirerat till medvetna dräneringar av resurser från storstadsregionerna. Ofta utmålas det felaktigt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:33 Statens köp av färjetrafik till och från Gotland

  Motion 1996/97:T4 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T4 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:33 Statens köp av färjetrafik till och från Gotland I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett nytt avtal mellan staten och Gotlandstrafiken AB. Avtalet innebär att två konventionella färjor av fullgod kvalitet sätts in i

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:TU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bromma flygplats

  Motion 1996/97:T702 av Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 1996/97:T702 av Birgitta Wistrand m Bromma flygplats Bevara Bromma flygplats Hemställan Hemställan Med hänvisning till det anförda hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om bevarande av Bromma flygplats. Stockholm den 30 september 1996 Birgitta Wistrand m

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

  Motion 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi121 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Det råder bred enighet i samhället om att utbildning är en av de insatser som måste göras för att åstadkomma

  Inlämnad
  1996-06-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FiU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag på budgetåret 1995/96, m.m. Regeringen framhåller i propositionen att utbildningspolitiken är av central betydelse

  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub27 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. I arbetet för att stärka Sverige som kunskapsnation spelar den högre utbildningen en nyckelroll. Reformeringen av villkoren för den högre utbildningen och utbyggnaden av antalet platser

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

  Motion 1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Sammanfattning Socialdemokratisk utbildningspolitik har inneburit en strävan efter att göra allt för att försvåra för friskolor samtidigt som man hämtar inspiration från

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.

  Motion 1995/96:Jo19 av Birgitta Wistrand m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Jo19 av Birgitta Wistrand m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m. I propositionen föreslås bl.a. att det nuvarande miljöklassningssystemet för lastbilsmotorer ändras, i vissa delar skärps och anpassas till EU. I samband med detta kommer också

  Inlämnad
  1996-03-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:JoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:131 Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.

  Motion 1995/96:T49 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T49 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:131Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m. Vägverkets ansvar för kollektivtrafiken inom vägtransportsystemet Vi instämmer i regeringens förslag med undantag för det avsnitt som berör Vägverkets ansvar inom

  Inlämnad
  1996-03-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:TU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

  Motion 1995/96:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub7 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Inledning Utbildnings- och kompetensutveckling tillhör de allra viktigaste frågorna i samhället och politiken i dag. Därför har, och kommer även framgent,

  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi29 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi29 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Infrastruktur En väl utvecklad och miljöanpassad infrastruktur är en förutsättning för en stabil ekonomisk tillväxt samt för sysselsättning och tillväxt samt för sysselsättning

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi26 av Margareta E Nordenvall m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Fler högskoleplatser till Storstockholm Sverige halkar efter, inte bara ekonomiskt utan också kompetensmässigt. Färre studenter går vidare till högre utbildning jämfört

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:92 Nya förutsättningar för järnvägstrafiken

  Motion 1995/96:T32 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T32 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:92 Nya förutsättningar för järnvägstrafiken Den borgerliga regeringen inledde ett omfattande avregleringsarbete inom järnvägssektorn. Det långsiktiga målet var att öppna för konkurrens i syfte att ge järnvägstrafiken bättre

  Inlämnad
  1995-11-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:TU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:61 Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, m.m.

  Motion 1995/96:L21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:L21 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:61 Former för verksamhet som är beroende av statligt stöd, m.m. I propositionen föreslår regeringen att aktiebolag eller ideell förening skall vara de naturliga formerna för verksamheter som är beroende av stöd från staten,

  Inlämnad
  1995-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:LU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:65 Vissa frågor inom Luftfartsverkets område m.m.

  Motion 1995/96:T27 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:T27 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:65 Vissa frågor inom Luftfartsverkets område m.m. I propositionen föreslås att Luftfartsverket skall få tillstånd att inrätta ett holdingbolag inkluderande de tre dotterbolagen i LFV AirportCenter AB, LFV Handling AB och Swedavia

  Inlämnad
  1995-10-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:TU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter