Birgitta Wistrand (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
VD
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-10-08

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Kulturutskottet 91/92- och Trafikutskottet 91/92-93/94. Ledamot av Trafikutskottet 94/95-.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studentexamen 57. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 61. Kontaktman vid Stendahl annonsbyrå 62-66. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 66-67. Informationssekreterare vid Göteborgs socialförvaltning 68-71. Expert vid utlandsradion 68-87. Informationschef vid Göteborgs och Bohus läns landsting 71-74. Expert vid socialdepartementet 74-79. Förbundsordförande i Fredrika Bremerförbundet 76-82. Konsult vid Statskonsult organisations AB 79-82. Direktör vid Svenska Managementgruppen AB 82-85 och Positiva Sverige 85, verkställande direktör 89-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Fredrika Bremerförbundet, ordförande 76-82, Hera annonsbyrå, Svenska Marknadsledargruppen, ordförande, AB Gustavsberg, Kvinnor kan, Cancerfonden, Positive Sweden North America, ordförande, Procordia Health Food samt Ericsson & Enbrink, ordförande. - Ledamot av styrelsen för stadsdelsförening av Moderata samlingspartiet i Uppsala, ordförande 89-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Radionämnden 89-. Ledamot av styrelsen för Statens livsmedelsverk 96-. Ledamot av Universitets- och högskoleämbetets planeringsberedning för utbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken samt för de juridiska och de samhällsvetenskapliga fakulteterna 76-80 och samma myndighets planeringsberedning för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna 80-83. - Ledamot av kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, inspektionskommittén 95-96. Sekreterare i medicinalansvarskommittén 74-78 och utredningen om sjukvård i livets slutskede 76-80. Expert i medicinalansvarskommittén 74, referensgrupp hos jämställdhetskommittén 76-80 utredningen om Sveriges Radios utlandsprogram 85-86, kommittén om stöd till idrotten 96-98, Ersättare för expert i jämställdhetsdelegationen 75-76.

Litteratur

Om ledningsfrågor, sjukvård och jämställdhet, bl a Swedish Women on the Move (1981), Chef över sitt eget liv (1:a uppl 1984), Otillåtet (1987) och Milda makter. Om makt och maktstrukturer i våra liv (1993).

Föräldrar

Byrådirektören Ernst Josef Kronby och Helena Margareta Söderberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2000/01:KU20

  Konstitutionsutskottet (KU) anmälde för riksdagen sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU riktar kritik mot näringsminister Björn Rosengren när det gäller Näringsdepartementets upphandling av konsulttjänster av Goldman Sachs i samband med fusionen Telia-Telenor.
  Anföranden och repliker
  140, 205 minuter
  Beredning
  2001-01-25
  Justering
  2001-05-17
  Debatt
  2001-05-30
  Beslut
  2001-05-30
 • med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd

  Motion 2000/01:T18 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T18 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som framförs i motionen om att regeringen genast bör inleda förhandlingar med de andra berörda nordiska länderna kring statliga
  Inlämnad
  2001-05-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2000/01:U17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U17 av Lennmarker, Göran m med anledning av prop. 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att Sverige stöder Estlands,
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  47
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:UU9
  Riksdagsbeslut
  (47 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi30 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi30 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omfördelningen av medel mellan anslaget 36:2 Vägverket: administration och
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi22 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi22 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att föra över 400 000 kr från anslaget 30:1 Stöd till idrott till anslaget 30:4 Stöd till friluftsorganisationer i enlighet
  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:114 med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000

  Motion 2000/01:U15 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U15 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gemensamma exportregler för
  Inlämnad
  2001-04-23
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m.

  Motion 2000/01:T12 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T12 av Molén, Per-Richard m med anledning av prop. 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att regeringen utreder vägtrafikregistrets anpassning till EG-rätten. 2. Riksdagen beslutar förtydliga vägregistrets ändamål i syfte att stärka den
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----2000/01:TU15
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr12 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av tydligare regler för sponsring av program i public service-företagen.
  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U14 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U14 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lettland och Litauen. 2. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

  Motion 2000/01:U13 av Tom Heyman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U13 av Heyman, Tom m med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i Nordiska rådet tar upp förhandlingar om beskattningsvillkoren för färjebesättningar på linjer mellan de nordiska länderna. Motivering Av skrivelsen
  Inlämnad
  2001-03-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub36 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras
  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar?

  Motion 2000/01:T8 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T8 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR11 Nya vägar till vägar och järnvägar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om regeringens redovisning av väg- och järnvägsinvesteringars finansiering. 2. Riksdagen
  Inlämnad
  2001-03-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---2000/01:TU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten

  Motion 2000/01:T6 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T6 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR9 Bilprovningen, fordonskontrollen och trafiksäkerheten Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att konkurrensutsätta Svensk Bilprovning AB. 2. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2001-02-21
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  ----------2000/01:TU14
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn

  Motion 2000/01:T1 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T1 av Molén, Per-Richard m med anledning av förs. 2000/01:RR8 Riksdagens revisorers förslag angående Sjöfartsinspektionens tillsyn 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sjöfartsinspektionen bör få en mer självständig
  Inlämnad
  2000-11-22
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:TU8
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter

  Motion 2000/01:U5 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:U5 av Lennmarker, Göran m med anledning av skr. 2000/01:2 Att förebygga väpnade konflikter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det program för konfliktförebyggande som skall presenteras vid Europeiska rådets
  Inlämnad
  2000-11-08
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  -------2000/01:UU4
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Fler företag inom hälso- och sjukvården

  Motion 2000/01:So345 av Margareta Cederfelt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So345 av Cederfelt, Margareta m Fler företag inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av regelverket i syfte att förbättra för småskaliga alternativ inom hälso- och sjukvården. Fler
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vinauktioner

  Motion 2000/01:So206 av Per Bill och Birgitta Wistrand (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So206 av Bill, Per m Vinauktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tillåta vinauktioner. Motiven för vårt förslag Monopol är i grunden något som aldrig gynnar konsumenterna och alkohol är inget undantag. Bevisen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Leva på landet

  Motion 2000/01:Sk1025 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk1025 av Elmsäter-Svärd, Catharina m Leva på landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkt skatt på bensin och diesel.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU3 2000/01:SkU14 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2000/01:SoU9 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Flygplatskapaciteten i östra Sverige

  Motion 2000/01:T662 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T662 av Westerberg, Per m Flygplatskapaciteten i östra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om expansionen av flygplatskapaciteten. Inledning Det råder inte någon tvekan om att goda flygförbindelser är av central
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Moderat sjöfartspolitik

  Motion 2000/01:T642 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T642 av Molén, Per-Richard m Moderat sjöfartspolitik 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hamnar och godsterminaler. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  -------------------------------2000/01:AU7 2000/01:SkU19 2000/01:TU1 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 31 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter