Bertil Fiskesjö (C)

Född år
1928
Avliden
30 november 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
1991-12-18 – 1995-12-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-. Tredje vice talman 1986- Suppleant i Utbildningsutskottet 71-78/79 och Konstitutionsutskottet 71-73. Ledamot av Konstitutionsutskottet 74-93/94, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden 86/87-93/94 samt Valprövningsnämnden 91/92 och 93/94. Ledamot av JO-delegationen 79/80-90/91, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-81/82 och 85/86-93/94, vice ordförande 91/92-93/94, Valprövningsnämnden 79/80-90/91 och 92/93, Europarådets svenska delegation 85/86 och Krigsdelegationen 85/86-93/94. 3:e vice talman 85/86-93/94. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 77-90, ordförande 79-82. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 74-76. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 76-80. Ledamot av Riksdagens informationsutredning 72-75, utredningen angående en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-79, 1983 års JO-utredning 83-85, utredningen angående den inre riksdagsförvaltningens organisation 88, ordförande 88, och riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 84/85-93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 85/86-93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Eget lantbruk till 50. Folkhögskola. Studentexamen i Lund 52. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 54, filosofie magister 55, filosofie licentiat 64. Extra adjunkt vid kommunala flickskolan i Malmö 55-56 och Lunds privata elementarskola 56-58, extra ordinarie adjunkt 58-60. Extra universitetslektor i statskunskap vid Lunds universitet 60, biträdande lärare 61-66, universitetslektor/högskolelektor 66-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för statsvetenskapliga förbundet, vice ordförande 73-76, AB Skånska Dagbladet, vice ordförande 76-, Sveriges Pensionärsförbund, vice ordförande 99-. Redaktör av studentkårens tidskrift Lundagård 57. - Ledamot av styrelsen för Lunds bondeförbundsstudenter, ordförande 55, Bondeförbundets studentförbund, sekreterare 56, Lunds centeravdelning, sekreterare 60-69, ordförande 69-78, Malmöhus läns centerpartidistrikt, vice ordförande 72-80, ordförande 80-92, och Fyrstadskretsens centerorganisation, ordförande 76-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av miljödatanämnden 76-78, offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 77-94, ordförande 78-82 och 92-94, vice ordförande 83-86, forskningsrådsnämnden 80-89 och folkrättsdelegationen 85-92. Ledamot av styrelsen för Lund-Malmö högskoleregion, ordförande 81-88. FN-delegat 81 och 82. - Ledamot av 1968 års utbildningsutredning 70-74, utredningen om en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-76, personvals- och valkretsutredningen 74-78, JK-utredningen 74-78, tystnadspliktskommittén 75, rättighetsskyddsutredningen 77-78, yttrandefrihetsutredningen 77-86, grundlagskommittén 80-81, utredningen om redovisning av miljökvalitet 82-83, ordförande 82-83, kommittén för översyn av reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning 84-85, folkstyrelsekommittén 84-87, folkrättsdelegationen 85-92, meddelarskyddskommittén 88-90, åklagarutredningen -90 90-92, grundlagsutredningen inför EG 91-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om den framtida presspolitiken 93- delegationen för en miljöinriktad regionplanering i Skåne 94-, ordförande 94-, mediekommittén 95-97, pensionsärskommittén 99-, Ledamot av referensgruppen till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84. Expert i grundlagberedningen 71-72.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds valnämnd 64-70 och kulturstipendienämnden 71-76. - Ledamot av direktionen för S:t Lars sjukhus i Lund 67-70.

Litteratur

Bland annat i statsvetenskap, partihistoria och aktuella politiska ämnen. Studiematerial i politik och statsvetenskap, bland annat Svenska författningstexter. Stadgar, avtal m.m. i urval (1:a uppl 1969, tillsammans med L Lundquist och J Ringdahl).

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Oskar Heribert Johansson och Svea Edit Gunhild Sjöquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö37 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö37 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Hela landet skall försvaras även Skåne Regeringens försvarsproposition innebär en underskattning av behovet av försvarsenheter

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Grundlagsreglering av svenska medborgares rösträtt

  Motion 1991/92:K201 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K201 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Grundlagsreglering av svenska medborgares rösträtt Utan allmän rösträtt finns ingen demokrati. Det är således av största vikt att denna rösträtt är garanterad i grundlag. Detta måste gälla för alla medborgare. Så är det dock, märkligt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skånes regionala utveckling

  Motion 1991/92:A442 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:A442 av Ulla Tillander m.fl. c Skånes regionala utveckling Den stora utmaningen under det närmaste årtiondet blir att möta växande krav på dynamik och mångfald utan att ge avkall på grundtrygghet och välfärd för alla. De kollektiva lösningarna kommer under sådana förhållanden att i många

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten

  Motion 1991/92:Ju805 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju805 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten De allra flesta ungdomar följer lagar och regler. Att en liten grupp unga begår en stor del av de anmälda brotten innebär inte att dagens ungdomar är mer brottsbenägna än tidigare generationers ungdomar. Inte desto

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:JuU24 1991/92:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Medverkan till brott

  Motion 1991/92:Ju614 av Bengt Kindbom och tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju614 av Bengt Kindbom och tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Medverkan till brott Få rättsfall under de senaste åren har vållat så mycket debatt som det s k LindomefalletEn person har blivit mördad men ingen av de två som varit på mordplatsen har kunnat fällas för gärningen. Mest upprörd

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsdemokrati och regional självstyrelse

  Motion 1991/92:K502 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K502 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Länsdemokrati och regional självstyrelse Från centerpartiet har vi under en lång följd av år krävt en reformering av styrelseformerna på det regionala planet. Det grundläggande motivet för detta är att den sedan länge gällande ordningen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utvidgat skydd mot hemlig telefonavlyssning

  Motion 1991/92:K218 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K218 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Utvidgat skydd mot hemlig telefonavlyssning I 2 kap. 6 regeringsformen föreskrivs att varje medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Detta skydd kan

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grundlagsändringar

  Motion 1991/92:K206 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:K206 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c Grundlagsändringar Från centerpartiet har vi under många år väckt motioner om grundlagsändringar. Vi hänvisar i det följande vad gäller mera utförliga motiveringar till dessa motioner, t ex motion 1989/90:K230. I ett par utredningar,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökat antal fasta tjänster vid högskolor och universitet

  Motion 1991/92:Ub555 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub555 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö c Ökat antal fasta tjänster vid högskolor och universitet I årets budgetproposition bil 9 anges en rad åtgärder som syftar dels till en ökad antagning av studenter till universitet och högskolor, dels till en förstärkning av kvaliteten i undervisning

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsthögskola vid Lunds universitet

  Motion 1991/92:Ub420 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub420 av Bertil Fiskesjö m. fl. c Konsthögskola vid Lunds universitet Statliga konsthögskolor och designhögskolor finns i Stockholm, Göteborg och Umeå. I södra Sverige saknas däremot högre statlig utbildning i konst och design. Lunds universitet och de mindre och medelstora högskolorna

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En professur i japanska vid Lunds universitet

  Motion 1991/92:Ub412 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Ulla Tillander (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub412 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Ulla Tillander c En professur i japanska vid Lunds universitet Vid Lunds universitet har sedan länge byggts upp en bred kompetens vad gäller forskning och utbildning inom områden som rör Öst- och Sydöstasien. Området har länge varit viktigt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Viss omläggning av u-landsbiståndet

  Motion 1991/92:U219 av Rune Rydén (m) och tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:U219 av Rune Rydén och tredje vice talman Bertil Fiskesjö m, c Viss omläggning av u-landsbiståndet Forskningen har under senare år kunnat dokumentera institutionernas viktiga roll när det gäller utvecklingsprocesser. Denna nya kunskap avspeglas inte i utformningen av svensk biståndspolitik,

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbindelserna över Öresund

  Motion 1991/92:T904 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:T904 av Ulla Tillander m.fl. c Förbindelserna över Öresund I årets budgetproposition konstateras att en överenskommelse har träffats mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund. Vår uppfattning är fortfarande, vilket vi har motionerat om i många år, att en järnvägstunnel

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Amalgam

  Motion 1991/92:So516 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:So516 av Marianne Andersson m.fl. c Amalgam Varför har belastningsskadorna ökat så mycket under senare år Varför har allt fler människor problem med kronisk trötthet, muskelvärk, huvudvärk, nedsatt immunförsvar med flera så kallade diffusa symtom Beror allt på dålig arbetsmiljö eller

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m.

  Motion 1991/92:Ub13 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Pär Granstedt (c)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub13 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Pär Granstedt c med anledning av prop. 1991/92:76 Vissa förändringar av myndighetsstrukturen inom högskole- och studiestödsområdena, m.m. I propositionen föreslås bl a att forskningsrådsnämnden FRN skall läggas ner. Det är denna fråga som vi

  Inlämnad
  1992-01-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter