Bertil Fiskesjö (C)

Född år
1928
Avliden
30 november 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
1991-12-18 – 1995-12-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-. Tredje vice talman 1986- Suppleant i Utbildningsutskottet 71-78/79 och Konstitutionsutskottet 71-73. Ledamot av Konstitutionsutskottet 74-93/94, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden 86/87-93/94 samt Valprövningsnämnden 91/92 och 93/94. Ledamot av JO-delegationen 79/80-90/91, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-81/82 och 85/86-93/94, vice ordförande 91/92-93/94, Valprövningsnämnden 79/80-90/91 och 92/93, Europarådets svenska delegation 85/86 och Krigsdelegationen 85/86-93/94. 3:e vice talman 85/86-93/94. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 77-90, ordförande 79-82. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 74-76. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 76-80. Ledamot av Riksdagens informationsutredning 72-75, utredningen angående en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-79, 1983 års JO-utredning 83-85, utredningen angående den inre riksdagsförvaltningens organisation 88, ordförande 88, och riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 84/85-93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 85/86-93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Eget lantbruk till 50. Folkhögskola. Studentexamen i Lund 52. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 54, filosofie magister 55, filosofie licentiat 64. Extra adjunkt vid kommunala flickskolan i Malmö 55-56 och Lunds privata elementarskola 56-58, extra ordinarie adjunkt 58-60. Extra universitetslektor i statskunskap vid Lunds universitet 60, biträdande lärare 61-66, universitetslektor/högskolelektor 66-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för statsvetenskapliga förbundet, vice ordförande 73-76, AB Skånska Dagbladet, vice ordförande 76-, Sveriges Pensionärsförbund, vice ordförande 99-. Redaktör av studentkårens tidskrift Lundagård 57. - Ledamot av styrelsen för Lunds bondeförbundsstudenter, ordförande 55, Bondeförbundets studentförbund, sekreterare 56, Lunds centeravdelning, sekreterare 60-69, ordförande 69-78, Malmöhus läns centerpartidistrikt, vice ordförande 72-80, ordförande 80-92, och Fyrstadskretsens centerorganisation, ordförande 76-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av miljödatanämnden 76-78, offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 77-94, ordförande 78-82 och 92-94, vice ordförande 83-86, forskningsrådsnämnden 80-89 och folkrättsdelegationen 85-92. Ledamot av styrelsen för Lund-Malmö högskoleregion, ordförande 81-88. FN-delegat 81 och 82. - Ledamot av 1968 års utbildningsutredning 70-74, utredningen om en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-76, personvals- och valkretsutredningen 74-78, JK-utredningen 74-78, tystnadspliktskommittén 75, rättighetsskyddsutredningen 77-78, yttrandefrihetsutredningen 77-86, grundlagskommittén 80-81, utredningen om redovisning av miljökvalitet 82-83, ordförande 82-83, kommittén för översyn av reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning 84-85, folkstyrelsekommittén 84-87, folkrättsdelegationen 85-92, meddelarskyddskommittén 88-90, åklagarutredningen -90 90-92, grundlagsutredningen inför EG 91-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om den framtida presspolitiken 93- delegationen för en miljöinriktad regionplanering i Skåne 94-, ordförande 94-, mediekommittén 95-97, pensionsärskommittén 99-, Ledamot av referensgruppen till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84. Expert i grundlagberedningen 71-72.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds valnämnd 64-70 och kulturstipendienämnden 71-76. - Ledamot av direktionen för S:t Lars sjukhus i Lund 67-70.

Litteratur

Bland annat i statsvetenskap, partihistoria och aktuella politiska ämnen. Studiematerial i politik och statsvetenskap, bland annat Svenska författningstexter. Stadgar, avtal m.m. i urval (1:a uppl 1969, tillsammans med L Lundquist och J Ringdahl).

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Oskar Heribert Johansson och Svea Edit Gunhild Sjöquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90

  Motion 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi74 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning Den internationella

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl31 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen

  Motion 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar (c) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar c m.fl. med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen Som centerpartiet framhållit i många sammanhang, bl.a. i vår partimotion 1989/90:Ju607, måste bestämda och målinriktade insatser sättas

  Inlämnad
  1990-05-10
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90

  Motion 1989/90:Jo77 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Jo77 av Olof Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1989/90:146 1989/90 Livsmedelspolitiken Jo77 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Livsmedelspolitik eller jordbrukspolitik 4 Land ska inte med LAG byggas 4 Minst

  Inlämnad
  1990-05-08
  Förslag
  74
  Utskottsberedning
  -------------------------------------1989/90:AU13 1989/90:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (74 yrkanden): , , 37 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90

  Motion 1989/90:Sk113 av Olof Johansson m.fl.(c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl 13 av Olof Johansson m.fl.c Mot. med anledning av prop. 1989/90:111 1989/90 Reformerad mervärdeskatt m.m. Skl 13 Sammanfattning I motionen understryks att en skatteomläggning, som medför stora inkomstsänkningar för höginkomsttagare,

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad 1989/90

  Motion 1989/90:Sk96 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk96 av Olof Johansson m.fl. c v Mot. med anledning av prop. 1989/90:110 Reformerad 1989/90 inkomst- och företagsbeskattning Sk96 Inledning Inriktning av skattereformen Centern har angivit att skattereformen skall främja följande

  Inlämnad
  1990-05-02
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------1989/90:SkU30 1989/90:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

  Motion 1989/90:Bo60 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Bo60 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:126 Ändring i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m.m. Inledning I proposition 1985/86:3 med förslag till lag om naturresurser m.m. föreslogs vad beträffar

  Inlämnad
  1990-04-23
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:BoU20 1989/90:NU44
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m.

  Motion 1989/90:Ju37 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju37 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:129 Ett utvidgat knivförbud m.m. Centerpartiet har under många år drivit frågan om ett utvidgat knivförbud. Det är därför tillfredsställande att regeringen nu lagt

  Inlämnad
  1990-04-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1989/90:JuU35
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor

  Motion 1989/90:N57 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N57 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:88 Vissa näringspolitiska frågor Sammanfattning Centern vill ta fasta på det lokala perspektivet och inrikta näringspolitiken på personligt ägande, utveckling av ny

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1989/90:NU30 1989/90:NU35
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , 2 bifall, 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90

  Motion 1989/90:A118 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Al 18 av Olof Johansson m.fl. c v Mot. med anledning av prop. 1989/90:76 1989/90 Regionalpolitik inför 90-talet Al 18 I. Sammanfattning De senaste åren har präglats av regional obalans. Situationen under 80-talet liknar på ett

  Inlämnad
  1990-03-26
  Förslag
  84
  Utskottsberedning
  ------------------------------------------1989/90:AU13 1989/90:NU30 1989/90:TU27
  Riksdagsbeslut
  (84 yrkanden): , , 42 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub143 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub 143 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Sammanfattning I denna partimotion tas övergripande frågor om framför allt forskning, men i viss utsträckning också högre utbildning, upp till behandling.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub70 av Daniel Tarschys m.fl. (fp, s, m, c, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub70 av Daniel Tarschys m.fl. fp, s, m, c, vpk, mp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Turkiska språk talas i ett område som sträcker sig från Kina i öster till Jugoslavien i väster. I Sovjetunionen utgör turkiska nationaliteter

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:N44 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N44 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1989/90:Ubl43 hemställs 1. att riksdagen beslutar att ett miljö- och teknikvetenskapligt forskningsråd

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:NU40
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag

  Motion 1989/90:L20 av Martin Olsson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:L20 av Martin Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:89 om ny konsumentköplag Behovet av en reform på konsumentköprättens område i syfte att stärka konsumenternas ställning är välmotiverat. De förbättringar som presenteras

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:LU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:So41 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So41 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1989/90:Ubl43 hemställs att riksdagen beslutar att ett socialvetenskapligt forskningsråd tillhörande

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:85 om ny summarisk process

  Motion 1989/90:Ju26 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju26 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:85 om ny summarisk process Den föreslagna reformeringen av den summariska processen syftar främst till att förbättra förutsättningarna för borgenärerna att snabbt,

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub52 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ub52 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Under den allmänna motionstiden har vi i motioner bl.a. lagt en rad förslag som gäller forskning och utbildning vid Lunds universitet.

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:Ub41 av Rune Rydén m.fl. (m, s, fp, c, vpk, mp)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Rune Rydén m.fl. m, s, fp, c, vpk, mp med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Mot. 1989/90 Ub4148 Ett av de samhällsvetenskapliga forskningsområden som i regeringens proposition ges ökade resurser i form av professurer och

  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor

  Motion 1989/90:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju21 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor Ett väl fungerande domstolsväsende är av grundläggande betydelse för rättssamhället. Rättskipningens organisation och kompetens

  Inlämnad
  1990-03-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:95 om allmänt lönestopp

  Motion 1989/90:A21 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:95 om allmänt lönestopp Mot. 1989/90 A21-22 Sammanfattning Centern anser att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att angripa kostnadsutvecklingen och de ökande balansproblemen

  Inlämnad
  1990-02-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:AU24 1989/90:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter