Bertil Fiskesjö (C)

Född år
1928
Avliden
30 november 2019

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Konstitutionsutskottet

Vice ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01

Valprövningsnämnden

Suppleant
1991-12-18 – 1995-12-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-. Tredje vice talman 1986- Suppleant i Utbildningsutskottet 71-78/79 och Konstitutionsutskottet 71-73. Ledamot av Konstitutionsutskottet 74-93/94, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden 86/87-93/94 samt Valprövningsnämnden 91/92 och 93/94. Ledamot av JO-delegationen 79/80-90/91, ordförande 79/80-81/82, Talmanskonferensen 79/80-81/82 och 85/86-93/94, vice ordförande 91/92-93/94, Valprövningsnämnden 79/80-90/91 och 92/93, Europarådets svenska delegation 85/86 och Krigsdelegationen 85/86-93/94. 3:e vice talman 85/86-93/94. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 77-90, ordförande 79-82. Suppleant i styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 74-76. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 76-80. Ledamot av Riksdagens informationsutredning 72-75, utredningen angående en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-79, 1983 års JO-utredning 83-85, utredningen angående den inre riksdagsförvaltningens organisation 88, ordförande 88, och riksdagsutredningen 91-94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 84/85-93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 85/86-93/94.

Bostadsort

Lund

Utbildning

Eget lantbruk till 50. Folkhögskola. Studentexamen i Lund 52. Filosofie kandidat vid Lunds universitet 54, filosofie magister 55, filosofie licentiat 64. Extra adjunkt vid kommunala flickskolan i Malmö 55-56 och Lunds privata elementarskola 56-58, extra ordinarie adjunkt 58-60. Extra universitetslektor i statskunskap vid Lunds universitet 60, biträdande lärare 61-66, universitetslektor/högskolelektor 66-93.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för statsvetenskapliga förbundet, vice ordförande 73-76, AB Skånska Dagbladet, vice ordförande 76-, Sveriges Pensionärsförbund, vice ordförande 99-. Redaktör av studentkårens tidskrift Lundagård 57. - Ledamot av styrelsen för Lunds bondeförbundsstudenter, ordförande 55, Bondeförbundets studentförbund, sekreterare 56, Lunds centeravdelning, sekreterare 60-69, ordförande 69-78, Malmöhus läns centerpartidistrikt, vice ordförande 72-80, ordförande 80-92, och Fyrstadskretsens centerorganisation, ordförande 76-81.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av miljödatanämnden 76-78, offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 77-94, ordförande 78-82 och 92-94, vice ordförande 83-86, forskningsrådsnämnden 80-89 och folkrättsdelegationen 85-92. Ledamot av styrelsen för Lund-Malmö högskoleregion, ordförande 81-88. FN-delegat 81 och 82. - Ledamot av 1968 års utbildningsutredning 70-74, utredningen om en allmän översyn av Riksdagens arbetsformer 73-76, personvals- och valkretsutredningen 74-78, JK-utredningen 74-78, tystnadspliktskommittén 75, rättighetsskyddsutredningen 77-78, yttrandefrihetsutredningen 77-86, grundlagskommittén 80-81, utredningen om redovisning av miljökvalitet 82-83, ordförande 82-83, kommittén för översyn av reglerna för tillträde till grundläggande högskoleutbildning 84-85, folkstyrelsekommittén 84-87, folkrättsdelegationen 85-92, meddelarskyddskommittén 88-90, åklagarutredningen -90 90-92, grundlagsutredningen inför EG 91-93, fri- och rättighetskommittén 92-94, kommittén om den framtida presspolitiken 93- delegationen för en miljöinriktad regionplanering i Skåne 94-, ordförande 94-, mediekommittén 95-97, pensionsärskommittén 99-, Ledamot av referensgruppen till utredningen angående regeringsformens 10 kap 5 § 83-84. Expert i grundlagberedningen 71-72.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lunds valnämnd 64-70 och kulturstipendienämnden 71-76. - Ledamot av direktionen för S:t Lars sjukhus i Lund 67-70.

Litteratur

Bland annat i statsvetenskap, partihistoria och aktuella politiska ämnen. Studiematerial i politik och statsvetenskap, bland annat Svenska författningstexter. Stadgar, avtal m.m. i urval (1:a uppl 1969, tillsammans med L Lundquist och J Ringdahl).

Föräldrar

Lantbrukaren Karl Oskar Heribert Johansson och Svea Edit Gunhild Sjöquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1988/89:152 om

  Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett

  Inlämnad
  1989-06-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1988/89:LU35
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation
 • avOlofJohanssonm.fi.

  Motion 1988/89:Fi62

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi62 avOlofJohanssonm.fi. med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Den internationella

  Inlämnad
  1989-05-10
  Förslag
  42
  Utskottsberedning
  ---------------------1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU36
  Riksdagsbeslut
  (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m.

  Motion 1988/89:Jo47 av Ulla Tillander m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Jo47 av Ulla Tillander m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:140 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m.m. Svenska kontrollanstaltens för mejeriprodukter och ägg, KMÄ, statliga anknytning har varit och är grunden för

  Inlämnad
  1989-05-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m.

  Motion 1988/89:Kr16 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Krl6 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:129 med förslag till medelsberäkningar för Sveriges Radio m.m. I propositionen framläggs förslag om viss höjning av de licensavgifter som finansierar

  Inlämnad
  1989-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KrU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i

  Motion 1988/89:Ju14 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jul4 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i lagen 1951:649 om straff för vissa trafikbrott, m.m. I regeringsförklaringen hösten 1988 anmälde regeringen att man hade för avsikt att lämna förslag

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

  Motion 1988/89:Ju32 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju32 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. Nämndemännen har en avgörande betydelse för den svenska rättsordningen. Med sin breda förankring utgör de en garant för att

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:124 om vissa

  Motion 1988/89:Ju25 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju25 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö c med anledning av prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor I propositionen behandlas bl.a. telefonavlyssning, avlyssning med dold mikrofon s.k. huggning och övervakning med dold

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:67 om

  Motion 1988/89:K8 av Bengt Kindbom m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K8 av Bengt Kindbom m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:67 om sekretessfrågor inom undervisningsväsendet m.m. I propositionen föreslås en rad preciseringar vad gäller sekretesskyddet. Syftet är att tillgodose den enskildes intresse

  Inlämnad
  1989-02-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:KU25 1988/89:KU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Med anledning av skr. 1988/89:70 om ungdomsfrågor

  Motion 1988/89:Kr5 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Kr5 av Olof Johansson m. fl. c Med anledning av skr. 1988/89:70 om ungdomsfrågor Kultur är inte bara Dramaten och Operan. Kultur är också nyårsrevyerna och Eldorado på radion. Närmast och mest betydelsefullt är musiken. Musik

  Inlämnad
  1988-02-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kriminalisering vid prostitution

  Motion 1988/89:Ju636 av Gunilla André m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju636 av Gunilla André m.fl. c Kriminalisering vid prostitution Könshandeln-prostitutionen pågår för fullt. En affärsmässig transaktion med sex som handelsvara. Priset är högt alla som deltar förlorar. De prostituterade, ofta

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avOlofJohanssonm.fi. Arbetsmarknaden

  Motion 1988/89:A276

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:A276 avOlofJohanssonm.fi. Arbetsmarknaden Mot. 1988/89 A276-278 Inledning Tillgång till arbete eller utbildning har en central roll för varje individ genom den sociala betydelse arbetet har för gemenskap, personlig utveckling,

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1988/89:AU11 1988/89:AU16 1988/89:AU18
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Arbete åt flyktingar

  Motion 1988/89:A240 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 A240 av Olof Johansson m.fl. c Arbete åt flyktingar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi226 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • I. Sammanfattning

  Motion 1988/89:N478 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:N478 av Olof Johansson m.fl. c Energi Mot. 1988/89 N478-480 I. Sammanfattning Utgångspunkten för centerpartiets energipolitik är de nära sambanden mellan energianvändning, ekonomisk utveckling och miljö. I motionen konstateras

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1988/89:NU25 1988/89:NU30 1988/89:SkU35
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • Skatt på värdepapper för utländska placerare m.m.

  Motion 1988/89:Sk463 av Olof Johansson m.fl.(c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk463 av Olof Johansson m.fl.c Skatt på värdepapper för utländska placerare m.m. Hemställan Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Fi226 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:SkU20 1988/89:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • avOlofJohanssonm.fi.

  Motion 1988/89:Sk460

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk460 avOlofJohanssonm.fi. Avdragsrätt för investeringar i bostäder, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:N478 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU35 1988/89:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • 1. Skatter för rättvisa och god miljö

  Motion 1988/89:Sk443 av Olof Johansson m. fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Sk443 av Olof Johansson m. fl. c Skatter 1. Skatter för rättvisa och god miljö Centerpartiet slår vakt om grundläggande krav i skattesystemet för att nå målen ökad rättvisa och god miljö. 1. Skatt ska betalas efter bärkraft

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Mårtensson (c, fp)

  Motion 1988/89:U317 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Ingela

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U317 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö och Ingela Mårtensson c, fp Sveriges Världsfederalister Sveriges Världsfederalister Sveriges Världsfederalister SVF hör till de äldre fredsorganisationerna, den grundades 1948, men dess

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • avOlofJohanssonm.fi. Utvecklingspolitik

  Motion 1988/89:U230

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:U230 avOlofJohanssonm.fi. Utvecklingspolitik Mot. 1988/89 U230 Sammanfattning Sverige måste driva en total och samordnad u-landspolitik. Den måste omfatta såväl handelspolitik som en politik för kunskaps- och teknikflöden

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1988/89:UU18
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • Sturups flygplats

  Motion 1988/89:T708

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T708 av Sturups flygplats Mot. 1988/89 T708-716 Flygplatsen Malmö-Sturups kapacitet överstiger långt nuvarande utnyttjandegrad. Länsstyrelsen liksom bl.a. Sydsvenska Handelskammaren har i olika sammanhang påpekat behovet av

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En professur i rehabilitering vid universitetet i Lund

  Motion 1988/89:Ub748 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub748 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c En professur i rehabilitering vid universitetet i Lund Landstinget i Malmöhus län har ägnat stor uppmärksamhet åt den för såväl enskilda som samhälle viktiga frågan om rehabilitering

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter