Bengt Berg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län
Titel
Författare/förläggare
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2010-10-04 – 2014-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
2012-03-13 – 2014-09-29
Ledamot
2010-10-12 – 2012-03-01

Trafikutskottet

Suppleant
2012-03-19 – 2014-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Bibliotekslån och författarersättning

  Bibliotekslån och författarersättning

  Interpellation 2012/13:313 av Berg, Bengt (V)

  den 5 mars Interpellation 2012/13:313 Bibliotekslån och författarersättning av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Med rätta har det svenska biblioteksväsendets närvaro i samhället betraktats med både beundran och förundran av omvärlden. Att kunna tillgodogöra sig all slags litteratur
  Inlämnad
  2013-03-05
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Biblioteksersättningen

  Biblioteksersättningen

  Interpellation 2012/13:301 av Ehn, Tina (MP)

  den 27 februari Interpellation 2012/13:301 Biblioteksersättningen av Tina Ehn MP till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Regeringen har genom kulturministern tidigare uttryckt vikten av att upphovsmän till litterära verk får ersättning då deras verk lånas ut på biblioteken. Modellen med biblioteksersättning
  Inlämnad
  2013-02-27
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Folkbibliotekets roll i samhället

  Folkbibliotekets roll i samhället

  Interpellation 2010/11:422 av Berg, Bengt (V)

  den 20 maj Interpellation 2010/11:422 Folkbibliotekets roll i samhället av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Bibliotekens roll i det svenska samhället kan inte överskattas. Traditionellt står biblioteken för en bildningskultur som kanske kommer alla innevånare i landet till
  Inlämnad
  2011-05-20
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Uppdragsarkeologiska undersökningar

  Uppdragsarkeologiska undersökningar

  Interpellation 2010/11:272 av Berg, Bengt (V)

  den 11 mars Interpellation 2010/11:272 Uppdragsarkeologiska undersökningar av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Enligt ett förslag från Kulturdepartementet ska systemet för de arkeologiska undersökningarna vid vägbyggen och liknande ändras Ds 2011:6, nu ute på remissRegeringens
  Inlämnad
  2011-03-11
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Barnfattigdom och kultur

  Barnfattigdom och kultur

  Interpellation 2010/11:258 av Berg, Bengt (V)

  den 4 mars Interpellation 2010/11:258 Barnfattigdom och kultur av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Det är samhällets ansvar att ge alla barn och unga i landet lika goda möjligheter att bygga vidare på den första upptäckar- och skaparglädjen, på lusten att söka kunskap och
  Inlämnad
  2011-03-04
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillgång till digitalbio i hela landet

  Tillgång till digitalbio i hela landet

  Interpellation 2010/11:102 av Berg, Bengt (V)

  den 30 november Interpellation 2010/11:102 Tillgång till digitalbio i hela landet av Bengt Berg V till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Digitaliseringen av Sveriges biografer sker, av naturliga skäl, med olika hastighet i olika delar av landet. I Sverige finns det i nuläget ca 800 salonger,
  Inlämnad
  2010-11-30
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Filter

Valda filter