Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • kommentarmaterial om utvecklingssamtal

  Skriftlig fråga 2000/01:1321 av Ask, Beatrice (m)

  den 30 maj Fråga 2000/01:1321 av Beatrice Ask m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommentarmaterial om utvecklingssamtal Den 21 juni förra året gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram ett kommentarmaterial kring utvecklingssamtal och skriftlig information till föräldrar och elever. Skriften skulle innehålla

  Inlämnad
  2001-06-01
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi33 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Att kunna räcka till en modern familjepolitik 1 Sammanfattning I ett modernt samhälle måste det ges goda möjligheter att förena arbetsliv med familjeliv. Det är avgörande för både kvinnor och

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi24 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi24 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning En fungerande rättsstat är garanten för en samvaro människor emellan präglad av humanism och ömsesidig respekt. I dagens Sverige sviker rättsstaten sina medborgare. Särskilt

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  --------2000/01:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2000/01:Fi17 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi17 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen godkänner

  Inlämnad
  2001-05-02
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  --------------------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor

  Motion 2000/01:Ub44 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub44 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/2001:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:107. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

  Motion 2000/01:Kr1 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr1 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 1 Sammanfattning För Moderata samlingspartiet är det självklart att public service- uppdraget, eller statens uppdrag inom etermedierna, måste ändras i takt med att det totala mediautbudet

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m.

  Motion 2000/01:So51 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So51 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. En ny socialpolitik för att bryta bidragsberoende och utanförskap 1 Sammanfattning I denna motion presenteras riktlinjer för en socialpolitik som bryter bidragsberoende och utanförskap. Motionen är vårt svar

  Inlämnad
  2001-04-06
  Förslag
  48
  Utskottsberedning
  --------------------------------2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (48 yrkanden): , , 32 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen

  Motion 2000/01:Ub32 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub32 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i skollagen 1985:1100 i enlighet med vad i motionen anförs. 2. Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1991:1108

  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------2000/01:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning

  Motion 2000/01:Ub18 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub18 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/01:63 Kvalificerad yrkesutbildning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om benämningen yrkeshögskola. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2001-02-15
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • ungdomsförbundens möjligheter att engagera skolungdomar

  Interpellation 2000/01:197 av Ask, Beatrice (m)

  den 18 december Interpellation 2000/01:197 av Beatrice Ask m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om ungdomsförbundens möjligheter att engagera skolungdomar De politiska ungdomsförbunden möter ofta praktiska svårigheter när de vill informera eller ordna aktiviteter på enskilda skolor. Ungdomars egna initiativ och engagemang

  Inlämnad
  2000-12-18
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte

  Motion 2000/01:So31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:So31 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:36 i dess helhet. 2 Inledning Riksdagen har att ta ställning till ett förslag från regeringen om att förbjuda sjukvård och därmed också

  Inlämnad
  2000-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet

  Motion 2000/01:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m, kd, fp, c)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub17 av Ask, Beatrice m med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utarbetandet av och innehållet i regeringens forskningspolitiska förslag. Motiv

  Inlämnad
  2000-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner

  Motion 2000/01:Sk5 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk5 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:12. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den statliga inkomstskatten. Inledning

  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Änkepensionen

  Motion 2000/01:Sf213 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf213 av Lundgren, Bo m Änkepensionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att änkepensionens övergångsregler skall återställas till vad som gällde före den 1 april 1997, fr.o.m. den 1 januari 2001. Efterlevandepensioner De stora förändringar av det offentliga pensionssystemet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Landsbygdens möjligheter

  Motion 2000/01:N385 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N385 av Lundgren, Bo m Landsbygdens möjligheter 1 Sammanfattning Den svenska ekonomin går för närvarande bra. Sverige upplever en period med god tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättrade statsfinanser. I glädjen över att utvecklingen ser så ljus ut är det lätt att glömma bort att

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  55
  Utskottsberedning
  ----------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU18 2000/01:MJU16 2000/01:MJU2 2000/01:MJU3 2000/01:NU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU16 2000/01:SkU19 2001/02:MJU18 2001/02:MJU23 2001/02:TU2 2001/02:TU8
  Riksdagsbeslut
  (55 yrkanden): , , 34 saknar beslutsinformation
 • Utvecklingen av Stockholmsregionen

  Motion 2000/01:N321 av Carl-Erik Skårman m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N321 av Skårman, Carl-Erik m Utveckling av Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Stockholmsregionens förutsättningar och dessas betydelse för landets framtid. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -----------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU3 2000/01:JuU1 2000/01:NU2 2000/01:SkU18 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Ett land som lockar

  Motion 2000/01:N266 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N266 av Lundgren, Bo m Ett land som lockar Sammanfattning I motionen förespråkas en politik som, väl genomförd, ökar människors möjligheter att förverkliga sig själva och omvandla drömmar till verklighet. Detta i ett Sverige som vi vill skall vara konkurrenskraftigt, attraktivt och stimulerande.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:AU1 2000/01:KrU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU14 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet

  Motion 2000/01:Fi208 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi208 av Lundgren, Bo m Reformpolitik för frihet, välstånd och trygghet 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som i motionen anförs avsnitt 62. Riksdagen godkänner beräkningen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  86
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------2000/01:FiU1 2000/01:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (86 yrkanden): , , 57 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till utbildning, universitetsforskning och studiestöd

  Motion 2000/01:Ub819 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub819 av Ask, Beatrice m Anslagen till utbildning, universitetsforskning och studiestöd 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i högskolelagen 1992:1434 i enlighet med vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  116
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------------------------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (116 yrkanden): , , 77 saknar beslutsinformation

Filter