Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering

  Skriftlig fråga 2014/15:693 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:693 Säkerhetspolisens nya uppgifter om terrorismfinansiering av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt nya uppgifter från Säkerhetspolisen har lån och momsbedrägerier finansierat flera resor där personer åkt till Syrien för att strida för IS. Att personer tar egna lån för att finansiera sin

  Inlämnad
  2015-06-22
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Regeringens initiativ med anledning av flyktingtragedierna i Medelhavet

  Skriftlig fråga 2014/15:444 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:444 Regeringens initiativ med anledning av flyktingtragedierna i Medelhavet av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Att människor flyr från den afrikanska kontinenten och att många drunknar på sin väg över Medelhavet är dessvärre något vi sett i flera år. Den senaste fartygskatastrofen

  Inlämnad
  2015-04-20
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Skärpta straff för så kallade målvakter i bolag

  Skriftlig fråga 2014/15:413 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:413 Skärpta straff för så kallade målvakter i bolag av Beatrice Ask M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den ekonomiska brottsligheten är omfattande, och den grova brottsligheten tjänar stora pengar. Vissa ekobrott är relativt enkla att utreda, men effekten av att ställa styrelsen till

  Inlämnad
  2015-04-14
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Korrekta jämförelser av brottsstatistik

  Skriftlig fråga 2014/15:302 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:302 Korrekta jämförelser av brottsstatistik av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottsförebyggande rådet Brå kommer inom kort att införa en ny redovisning av uppklarade brott. Syftet är bland annat att göra jämförelser med andra länder mer korrekta. Ett nytt begrepp lagföringsprocent införs.

  Inlämnad
  2015-03-13
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Bristande uppföljning av dna-spår i polisutredningar

  Skriftlig fråga 2014/15:301 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:301 Bristande uppföljning av dna-spår i polisutredningar av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Möjligheterna att med hjälp av dna-spår öka uppklaringen av brott är uppenbara. Sedan drygt ett år pågår utväxling av dna från brottsplatser med Nederländerna, Finland, Estland, Litauen, Polen och Slovakien.

  Inlämnad
  2015-03-13
  Besvarare
  Anders Ygeman (S)
 • Användning av polisresurser

  Skriftlig fråga 2014/15:244 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:244 Användning av polisresurser av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Polisens verksamhet är omfattande och innefattar många olika uppgifter. Huvuduppgifterna är dock att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt bekämpa brott. Till polisens uppgifter hör bland annat att pröva ansökningar

  Inlämnad
  2015-02-19
  Besvarare
  Anders Ygeman (S)
 • Konsekvenserna av höjda arbetsgivaravgifter för polisen

  Skriftlig fråga 2014/15:37 av Beatrice Ask (M)

  Fråga 2014/15:37 Konsekvenserna av höjda arbetsgivaravgifter för polisen av Beatrice Ask M till Statsrådet Anders Ygeman S Medarbetarna är polisens viktigaste resurs. Tack vare alliansregeringens satsningar på rättsväsendet ökade antalet poliser och antalet civilanställda, vilket var en nödvändig och medveten satsning.

  Inlämnad
  2014-10-29
  Besvarare
  Anders Ygeman (S)
 • kommentarmaterial om utvecklingssamtal

  Skriftlig fråga 2000/01:1321 av Ask, Beatrice (m)

  den 30 maj Fråga 2000/01:1321 av Beatrice Ask m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommentarmaterial om utvecklingssamtal Den 21 juni förra året gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram ett kommentarmaterial kring utvecklingssamtal och skriftlig information till föräldrar och elever. Skriften skulle innehålla

  Inlämnad
  2001-06-01
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Filter

Valda filter