Beatrice Ask (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Förbundsordförande, senare statsråd
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-10-04 – 2019-12-31
Ledig
2006-10-06 – 2014-10-03
Ordinarie
1994-10-07 – 2006-10-05
Ledig
1994-10-02 – 1994-10-06
Ordinarie
1988-10-03 – 1988-10-27

Justitieutskottet

Ordförande
2014-10-07 – 2017-06-15
Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2018-01-01 – 2018-01-19
Ordförande
2017-09-14 – 2017-12-31
Ledamot
2017-06-15 – 2017-09-14
Suppleant
2003-10-03 – 2003-11-24
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Försvarsutskottet

Ordförande
2019-02-28 – 2019-12-31
Vice ordförande
2018-10-02 – 2019-02-28
Ledamot
2018-10-02 – 2018-10-02
Ledamot
2018-01-19 – 2018-09-24

Utbildningsutskottet

Andre vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2019-11-14 – 2019-12-17
Vice ordförande
2019-05-09 – 2019-06-12
Deputerad
2018-11-15 – 2018-12-05
Deputerad
2018-05-15 – 2018-06-14

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2003-10-07 – 2003-11-20

EU-nämnden

Ledamot
2004-09-23 – 2006-10-10
Suppleant
2002-10-08 – 2004-09-23

Valberedningen

Ledamot
2006-10-02 – 2006-10-06
Vice ordförande
2002-09-30 – 2006-10-02
Ledamot
1999-11-23 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-05 – 1999-11-23

Krigsdelegationen

Ledamot
2014-10-14 – 2019-12-31
Ledamot
2006-10-17 – 2010-10-19
Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-16
Ledamot
1999-10-20 – 2002-10-14

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Suppleant
2018-10-24 – 2019-12-31

Justitiedepartementet

Justitieminister
2006-10-06 – 2014-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 88 (881003-881027) och 94-19. Ledamot justitieutskottet 02-06 och ordförande 14-17, EU-nämnden 04-06, konstitutionsutskottet 17-18 och ordförande 17, försvarsutskottet 18-19, vice ordförande 18-19 och ordförande 19, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Vice ordförande utbildningsutskottet 94-98 och 98-02, 2:e vice ordförande 98-02. Suppleant konstitutionsutskottet 88 och 03, utbildningsutskottet 88 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03. Ledamot riksdagens valberedning 99-06 och vice ordförande 02-06. Ledamot krigsdelegationen 99-10 och 14-19 och riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 18-19. Suppleant riksdagens valberedning 98-99, EU-nämnden 02-04 och riksdagsstyrelsen 00-06. Statsråd, Utbildningsdepartementet 911004-941007. Statsråd och chef (justitieminister), Justitiedepartementet 061006-140310.

Föräldrar

Sven Ask och Ann Marie Mattsson.

Utbildning

High school diploma, Akron, Ohio, USA 74. Gymnasieskola 76. Internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet 78-79.

Anställningar

Distriktsombudsman, MUF 75-78. Biträdande borgarrådssekreterare, Stockholm 80-84. Borgarråd, Stockholm 88-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Skolöverstyrelsen 89-91 och Rikspolisstyrelsen 03-06. Styrelseordförande, Linköpings universitet 05-06. Ledamot, Statens ungdomsråd 84-85, Jämställdhetsrådet t.o.m. 01 och Registernämnden 03. Ersättare, Statens ansvarsnämnd 02-. Ledamot, Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna 95-99. Ledamot, Säkerhetspolisens insynsråd 01-18. Ledamot, insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 18-. Ledamot, Försvarsberedningen 17-. Ledamot, Folkrätts- och nedrustningsdelegationen 19-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 91. Ledamot, kommunstyrelsens planeringsberedning 89-91. Ordförande, skolstyrelsen 88-91, Kommittén för Stockholmsforskning 89-91, Skolfastigheter i Stockholm AB 90-91 och City polisnämnd, Stockholm 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 78-88, 2:e vice ordförande 79-84, ordförande 84-88. Ordförande, Moderatkvinnorna 97-01. Ledamot, Moderaternas partistyrelse 99-. Styrelseledamot, Trygg-Hansa Försäkrings AB 99-06.

Litteratur

Att försvara friheten (81, tillsammans med andra), Ett friare Sverige (83, tillsammans med andra), Spjutspets mot framtiden (97, tillsammans med andra) och Erfarenheter av ett regimskifte (97).

Bostadsort

Stockholm

Sagt och gjort

Valda filter
 • med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden

  Motion 2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf33 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om domstolsväsendets förutsättningar att ta

  Inlämnad
  2005-06-15
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Bryt utanförskapet: Gör det lönsamt att arbeta 3 3 Regeringens politik 5 3.1 Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken 5

  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m.

  Motion 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju51 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:144 Internationell rättslig hjälp i brottmål: Tillträde till 2000 års EU-konvention m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftning avseende skyddsidentitet

  Inlämnad
  2005-04-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.

  Motion 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju46 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:135 Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen snarast skall återkomma till riksdagen

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU31
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:131 En modernare rättegång - reformering av processen i allmän domstol

  Motion 2004/05:Ju44 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju44 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:131 En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reformen av processen i allmän domstol skall utvärderas

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m.

  Motion 2004/05:Ju47 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju47 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:143 Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till begränsning av rätten att använda överskottsinformation. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer

  Inlämnad
  2005-04-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.

  Motion 2004/05:Ju41 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju41 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sökanden av pass skall vara skyldig att inlämna eller låta passmyndigheten ta en bild i

  Inlämnad
  2005-03-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang

  Motion 2004/05:Ju34 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju34 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:77 Lag om tillträdesförbud vid idrottsevenemang 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även gärningar som begåtts av ungdomar under 15 år skall tas med vid

  Inlämnad
  2005-02-24
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:64 Ny ordning för rättsintyg

  Motion 2004/05:Ju32 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju32 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:64 Ny ordning för rättsintyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Rättsmedicinalverket skall åläggas att upprätta en tidsplan för utbildning av rättsläkare

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande

  Motion 2004/05:Ju30 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju30 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:55 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att propositioner

  Inlämnad
  2005-02-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stormen över södra Sverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ7 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Stormen över södra Sverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt 1 Sammanfattning Orkanen Gudrun som svepte in över södra Sverige har i sin väg orsakat förödelse av en dignitet vi inte tidigare sett i Sverige.

  Inlämnad
  2005-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6 2004/05:BoU8 2004/05:FiU21 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:TU17 2005/06:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning

  Motion 2004/05:Ju23 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju23 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vidare utreda kravet på samtycke avseende sexualbrott. Riksdagen beslutar att uttrycket

  Inlämnad
  2004-12-03
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m.

  Motion 2004/05:Ju21 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju21 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:41 Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:41 i de delar som avser att talerätten flyttas från Domstolsverket till Justitiekanslern.

  Inlämnad
  2004-11-23
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Motion 2004/05:Ju17 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju17 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:34 Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll i enlighet med vad

  Inlämnad
  2004-11-10
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation

  Motion 2004/05:Ju15 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju15 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 2004/05:26 En ny åklagarorganisation 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till riktlinje för åklagarväsendets organisation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att

  Inlämnad
  2004-10-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • En politik för fler i arbete

  Motion 2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m En politik för fler i arbete Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1Förslag till riksdagsbeslut 4 2Inledning 4 2.1De missade målens budget 5 2.2En omfattande miljardrullning 6 2.3Strukturreformerna lyser med sin frånvaro 7 2.4Sveriges utmaning 7

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2004/05:Ju488 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju488 av Beatrice Ask m.fl. m Våld mot kvinnor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Brott mot kvinnor 3 3.1 Varför en särskild motion om våld mot kvinnor 3 3.2 Regeringens otillräckliga kriminalpolitik 3 3.3 Statistiken 4 3.4 Brottsplats:

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1 2004/05:JuU18 2004/05:KU12 2004/05:LU14 2005/06:JuU11 2005/06:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 12 avslag
 • Tillbaka till arbete

  Motion 2004/05:Sf357 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf357 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Tillbaka till arbete 1 Sammanfattning Varje dag är det närmare åttahundra tusen människor i yrkesaktiv ålder som inte arbetar därför att de är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Ytterligare flera hundra tusen personer är antingen öppet arbetslösa,

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2004/05:AU6 2004/05:AU8 2004/05:FiU1 2004/05:SfU1 2004/05:SfU5 2004/05:SfU9 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU28 2004/05:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,
 • Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

  Motion 2004/05:Ju454 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju454 av Beatrice Ask m.fl. m Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt uppställningen: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring A 4:1

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Arbete för fler

  Motion 2004/05:A342 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:A342 av Fredrik Reinfeldt m.fl. m Arbete för fler 1 Sammanfattning En väl fungerande arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik i vid mening är viktig för att säkerställa att de människor som drabbas av arbetslöshet snabbt återkommer i arbete och inte fastnar i ett långvarigt bidragsberoende.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:AU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag

Filter